Naš menadžerski tim

Direktor Lafarge Srbija
Finansijski direktor Lafarge Srbija
Direktor za organizaciju i ljudske resurse Lafarge Srbija
Direktor Prodaje, Lafarge Srbija