Učešće na konferenciji "Aktuelni trendovi u oblasti građevinskih materijala i konstrukcija"

Kompanija Lafarge Srbija je imala priliku da poseti Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije - IMS Institut u Beogradu i tom prilikom bude deo konferencije Aktuelni trendovi u oblasti građeviskih materijala i konstrukcija. 

Konferencija je imala nekoliko tematskih celina, a Damir Čjepa, menadžer za tehničku podršku i ključne kupce, održao je predavanje na temu - "Kako stvaramo nove cemente za novu kulturu održive gradnje?". 

Za nas, ovo je bila prilika da stručnoj javnosti prikažemo kako izgleda dekarbonizacija neizostavnog građevinskog materijala, cementa i betona, čijom primenom smo u prilici da već danas uvedemo novu kulturu gradnje širom Srbije. 

Revolucionarni portfolio cemenata, kao i inovativni zeleni betoni, jesu dokaz da je zelena gradnja zaista moguća i da kompanija Lafarge Srbije zaista može da da doprinos i gradi napredak za ljude i planetu.