Tehnički direktor Lafarge Srbija

 

Svetolik Baucal je diplomirani inženjer mašinstva sa preko 21 godina iskustva u različitim industrijama (5 godina u industriji hrane u kompaniji „Vital“, 2 godine u proizvodnji elektromotora u kompaniji ATB-Sever“ i preko 14 godina u cementnoj industriji). Svetolik je počeo sa radom 2008. U Lafarge Srbija kao Inženjer procesa i nakon povratka iz ekspatrijacije od 3 godine u Lafarge-Mykolaiv, Ukrajna, preuzeo je poslove Menadžera Proizvodnje u Lafarge BFC. Navedene poslove je obavljao sve do početka 2019. godine kada je preuzeo poslove Menadže ranabavke i logistike za Srbiju i tako stekao izuzetno iskustvo na poslovima koji su van tehničkog sektora, a sa fokusom na biznis I tržišno poslovanje.

Od novembra 2022. godine, Svetolik Baucal je preuzeo poslove Tehničkog direktora fabrike cementa i na taj način je postao deo menadžerskog tima Lafarge i član Izvršnog odbora Lafarge Srbija.