Poziv na javnu raspravu o predlogu Plana upravljanja Spomenikom prirode "Stratigrafski profil Filijala Beočin"

Javna rasprava o predlogu Plana upravljanja Spomenikom prirode "Stratigrafski profil Filijala Beočin" održaće se u četvrtak 15. februara 2024. godine sa pocetkom u 13h u fabrici cementa, u sali zgrade Održavanja. U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, a koje mogu usmeno obrazložiti. 

Vaše prijave možete poslati na e-mail adresu: marija.djuric@lafarge.com