Politika zaštite podataka o ličnosti LafargeHolcim

 

Poslednji put ažurirano: jun 2020.

 

Kompanija LafargeHolcim Ltd i njene podružnice (zajedno dalje u tekstu: „LafargeHolcim” ili „mi”) obavezuju se da štite vaše podatke o ličnosti i da budu transparentni u pogledu načina obrade vaših podataka o ličnosti. Po pravilu podružnica kompanije LafargeHolcim koja deluje u zemlji u kojoj se nalazite deluje kao rukovalac obrade odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti. Podaci za kontakt podružnice kompanije LafargeHolcim dostupni su na internet stranici https://www.lafargeholcim.com/directory.

Izuzetno pazimo na to da obrađujemo vaše podatke o ličnosti u skladu s načelima utvrđenima u zakonodavstvu o zaštiti podataka primenjivom u zemljama u kojima posluje kompanija LafargeHolcim, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR”).

Ova Politika odnosi se na podatke o ličnosti sledećih kategorija pojedinaca:

 • klijenti ili potencijalni klijenti;
 • predstavnici ili osobe za kontakt klijenata ili potencijalnih klijenata kompanije LafargeHolcim;
 • dobavljači i podizvođači te drugi poslovni partneri;
 • predstavnici ili osobe za kontakt dobavljača, podizvođača i drugih poslovnih partnera kompanije LafargeHolcim;
 • kandidati za posao;
 • učesnici u obrazovnim projektima i projektima sa zajednicom;
 • zaposleni i ostala angažovana lica Kompanije LafargeHolcim;
 • članovi porodica i izdržavana lica zaposlenih i ostalih angažovanih lica Kompanije LafargeHolcim;
 • bivši zaposleni i izvođači;
 • akcionari, direktori kompanije i službenici / nosioci dužnosti;
 • učesnici događaja;
 • novinari i predstavnici medija;
 • posetioci naših prostora;
 • korisnici naših internet stranica;
 • javnost.

 

Ova Politika namenjena je pružanju pojedinosti o svim aktivnostima obrade koje sprovodimo i stoga je strukturirana s obzirom na vrstu odnosa ili interakcije koju imate s kompanijom LafargeHolcim. To znači da u ovoj Politici neki odeljci i svrhe obrade neće biti relevantni za sve.

 

U ovoj Politici opisuje se sledeće: