OSTVAREN INDEKS TAČNOSTI ANALIZA (LAI) 100%

U međulaboratorijskom poređenju za 2022. godinu učestvovalo je 150 učesnika iz 50 zemalja.
Rađena su ispitivanja svih parametara cementa: fizičko-mehaničkih osobina, hemijskog i minerološkog sastava.
Svi naši parametri su 100% u targetu, i sa ovim rezultatima nastavljamo lepu tradiciju koja drži našu laboratoriju u samom vrhu Holcim grupe od 2008 godine.

Uspeh čine ljudi, a mi smo ponosni na naš tim!