Od Bosfora do Jadrana

23. marta 2012, u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, otvorena je izložba „Od Bosfora do Jadrana". U organizaciji Francuskog instituta u Srbiji i uz podršku Lafarge BFC-a, na ovoj izložbi su predstavljene slike francuskih fotografa napravljene u periodu od 1878. do 1914. godine. Na 186 fotografija, francuski fotografi (profesionalci i amateri) daju prikaz spomenika, arhitekture i urbanih sredina na balkanskom poluostrvu s kraja 19. i početka 20. veka. Poseban kuriozitet predstavljaju fotografije u boji, nastale neposredno posle samog početka upotrebe te tehnologije. Posetioci mogu da vide kako su izgledali Sveta Gora, Gračanica, Ostrog, Kotor, Prizren, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Split, Pula i Zadar, ali takođe i Istanbul, Atina, Delfi, Sofija, Skoplje i Tirana. Na izložbi je postavljena i serija slika Žana Brina i Ogista Leona sa njihovog putovanja po Bosni i Hercegovini 1912.

U okviru izložbe organizuju se i kreativne fotografske radionice za decu. Izložba je otvorena do 20. aprila 2012.