Namera pripajanja privrednog društva GB CONCRETE DOO BEOČIN privrednom društvu LAFARGE BFC SRBIJA DOO BEOČIN

Lafarge BFC Srbija doo Beočin i GB Concrete doo Beočin objavljuju nameru pripajanja privrednog društva GB Concrete doo Beočin (Društva prenosioca) privrednom društvu Lafarge BFC Srbija doo Beočin (Društvu sticaocu).

Osnova za ovo pripajanje je povezanost Društva sticaoca sa Društvom prenosiocem, ista poslovna politika i ciljevi, ubrzanje i optimizacija procesa rada, usklađivanje procedura, evaluacija radnih rezultata, kao i efikasnije upravljanje, unapređenje poslovanja i jačanje tržišnog položaja.

Nacrt ugovora o pripajanju između Društva sticaoca i Društva prenosioca objavljen je na internet stranici Agencije za privredne registre, a društva ga objavljuju i na svojoj zajedničkoj internet stranici.

Tekst Nacrta možete pronaći ovde.