Nagrada Holcim Grupe u oblasti bezbednosti, zdravlja i životne sredine "HSE Excellence Awards"

Sa velikim ponosom objavljujemo da je naša država, a i fabrika cementa nagrađena od strane Holcim Grupe godišnjom nagradom za rezultate u oblasti bezbednosti, zdravlja i životne sredine za 2022. godinu.

U ovoj oblasti kompanija Lafarge Srbija sebi postavlja najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i profesionalnih oboljenja i bez negativnog uticaja na radnu i životnu sredinu, a ceo sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog poslovnog procesa u kompaniji i naravno svakog pojedinca. Zbog toga je ova nagrada za našu kompaniju izuzetno važna.

Holcim Grupa je osmislila i kreirala program „HSE Excellence Awards“ sa ciljem da se prepoznaju i nagrade zemlje i poslovne jedinice koje su ostvarile najbolje rezultate u ovoj važnoj oblasti na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Od svih zemalja koje pokriva Holcim Grupa samo je 6 zemalja dobilo nagradu na nivou zemlje. Od tih 6 jedna država je dobila zlatnu nagradu, a ostalih pet, gde je i kompanija Lafarge Srbija, je dobilo srebrnu nagradu.
Od preko 500 poslovnih jedinica koje posluju u sastavu Holcim Grupe u celom svetu, samo 48 njih je nagrađeno. Od tih 48 poslovnih jedinica, 13 jedinica su iz grupe cementara. Treba napomenuti da su samo 4 fabrike cementa iz celog sveta ponovile nagradu iz 2021. godine među kojima je i Lafarge Srbija. Ukoliko se posmatra samo u okviru Evrope, mi smo jedini koji smo dobili dve godine uzastopno ovu prestižnu nagradu. 

 

Kompanija Lafarge Srbija je ponosna na sve zaposlene koji su svojim radom i angažovanjem doprineli ostvarenju ciljeva i postignutim rezultatima u oblasti bezbednosti, zdravlja i životne sredine.