KOMPANIJA LAFARGE SRBIJA DONIRA CT SKENER OPŠTOJ BOLNICI SREMSKA MITROVICA

Podrška zdravstvenim ustanovama jedan je od temelja društveno odgovornog poslovanja kompanije Lafarge Srbija.
Nadamo se da će CT skener najnovije generacije, za čiju nabavku je juče u Sremskoj Mitrovici potpisan ugovor, doprineti da građani Srema imaju još bolje uslove za lečenje, kroz bržu i precizniju dijagnostiku.
Istovremeno, to je i način da iskažemo zahvalnost lekarima i svim zdravstvenim radnicima na izuzetnom angažovanju u prethodnom periodu. Epidemija sa kojom smo se borili tokom prethodne dve godine pokazala je koliki je značaj solidarnosti, a mi ćemo i u narednom periodu, kao i do sada, nastaviti sa snažnom podrškom zajednici.