Jedinstvena prezentacija savremene arhitekture

U nameri da promovišemo Lafarge materijale, i nastavimo sa izgradnjom  imidža inovativne kompanije koja želi dijalog sa arhitektama, urbanistima i  projektantima, tokom ove godine smo organizovali nekoliko događaja koji imaju za temu savremenu arhitekturu. Kruna svega je gostovanje čuvenog  francuskog arhitekte Rudija Ricciotti-ja, koji je bio naš gost, i održao dva izuzetno posećena i nadahnuta predavanja.

Jugoslovenska Kinoteka, 1.novembar 2012 - Svečana sala Kinoteke je bila bila ispunjena do poslednjeg mesta, jer su srpske arhitekte, urbanisti i građevinci pokazali veliko interesovanje za gostovanje čuvenog francuskog arhitekte.

„Za mene, beton je stvar uverenja, političkih i metafizičkih. Odlučujući se za beton, mi branimo jedan poseban stav, koristimo lokalne resurse i lokalnu radnu snagu, zapošljavamo ljude, to je veoma važan aspekt upotrebe betona u građevinarstvu. Osim toga, značajno je i to što ovaj j materijal  ima i smanjen negativan uticaj na životnu sredinu.U poslu jednog arhitekte, zadatak betona jeste da omogući stvaranje kompleksnih prijekata, ne nužno tehnološki kompleksnih, već na planu same izrade. To znači da su za rad sa betonom potrebni radnici koji imaju iskustvo na tom polju, koje se ne može preneti. Ono što mene zanima je upravo da osmislim zgrade na čijoj je izradi bitna potreba za takvim radnicima" istakao  je Ricciotti, toko dvočasovne prezentacije kojom je predstavio svoje projekte realizovane Lafarge materijalima.

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2.novembar 2012. Prezentaciji je prisustvovalo više od četiri stotine studenata novosadskog arhitektonskog, građevinskog i beogradskog arhitektonskog fakulteta.

Rudy Ricciotti je dobitnik je nacionalne francuske nagrade Grand Prize National d'Architecture za 2006. i brojnih drugih priznanja i nagrada, među kojima izdvajamo Orden reda Oficira lepih umetnosti i književnosti, Orden Viteza Legije časti, Orden reda Oficira nacionalnih zasluga.