Evropska unija moze da pomogne dekarbonizaciju industrije u Srbiji!

Dimitrije Knjeginjić, generalni direktor Lafarge Srbija, govorio je 23. maja na jedinstvenom skupu Evropske energetske zajednice u Briselu, pod pokroviteljstvom Evropske unije, o jednoj od najznačajnijih tema današnjice – izazovima Srbije na putu ka dekarbonizaciji!

Kao predstavnik cementne industrije, koja je u svetskim razmerama odgovorna za oko 7 % globalne emisija CO2, Knjeginjić ističe izazove sa kojima se Cementna industrija Srbije suočava na putu ka dekarbonizaciji i ukazuje na neophodnost sinergije između industrije i regulatornih tela Republike Srbije na uspostavljanju novih i usklađivanju postojećih zakonskih okvira i politika sa Evropskim (EU acquis).

Konkretno, za smanjenje emisija CO2 u procesu proizvodnje cementa od presudnog je značaja:

(1) raspoloživost alternativnih goriva kojima bi se supstituisala fosilna goriva i

(2) mogućnost upotrebe otpada od građenja i rušenja (CDW) kao zamena za prirodne sirovine koje nose oko 50% emisija iz procesa proizvodnje.

Podsećanja radi, uvođenje CBAM-a (Carbon Border Adjustment Mechanism), kojeg je krajem prošle godine usvojio Evropski parlament, znači da će kompanije iz šest industrija – cementa, gvožđa i čelika, električne energije, aluminijuma, đubriva i vodonika, od 1. januara 2026. biti obavezi da prilikom uvoza svojih proizvoda u EU, plate taksu na ugljen-dioksid koji emituju u procesu proizvodnje. To direktno ukazuje na činjenicu da je strategija dekarbonizacije neizostavna, za početak u poslovanju energetski intenzivnih grana industrije.

Rešenja postoje, znanje imamo, sada je prilika da u sinergiji sa državnim institucijama, zajedničkim snagama strateški realizujemo dekarbonizaciju u Srbiji!

Zajedničkim snagama činimo ovaj svet boljim mestom za život!