Cem ii/b-m(v-l) 42,5n

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom letećeg pepela i krečnjaka.
 
Odlikuje se umerenim ranim i visokim krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju transportovanih i pumpanih betona. Umeren priraštaj čvrstoća čini cement idealnim za duži transport betona kao i za betoniranje pri povišenim temperaturama.
 
Sastav:
 
  • portland-cementni klinker 65-79%
  • leteći pepeo i krečnjak 21-35%
  • gips i mineralna punila 0-5%
Karakteristike cementa:
 
  • umeren priraštaj čvrstoća
  • dobro zadržavanje konzistencije
Preporučuje se za:
 
  • betoniranje na visokim temperaturama
  • transportne i pumpane betone
  • masivne betone sa nižom toplotom hidratacije

 

cem ii b mv l42 5n content