Beočinski MULTIBAT

 
 
 

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje

Hidraulično vezivo za dobijanje kvalitetnih maltera za zidanje i malterisanje. Vezivo se meša sa peskom i vodom u preporučenom odnosu. Dobijeni malteri pokazuju izuzetnu elastičnost kao i zvučnu i toplotnu izolaciju. Proizvod se pakuje u vreće od 40 kg.

Hidraulično vezivo HV 10 prema B.C1.010:1997

Sastav: portland cementni klinker, gips, krečnjak i aditivi

 

Tehničke karakteristike:

 

jed

Prema Pravilniku o kvalitetu cementa B.C1.010 :1997

Pravilniku o kvalitetu cementa V 413-1:2004

Prosečne vrednosti

Standardna konzistencija

%

Nije definisano

Nije definisano

26 28

Početak vezivanja

Min

≥90

≥60

220-340

Sadržaj uvučenog vazduha

%

8-22

 

13-18

Čvrstoća na pritisak posle 28 dana

MPa

≥5

≥5 ≤15

7-14

 

 Karakteristike veziva

  • omogućuje produženu obradivost maltera
  • bez brzog gubitka vode u malteru
  • dobro prijanjanje na sve vrste podloga
  • manja zapreminska masa maltera
  • dobra termo-izolaciona svojstva (malter je otporan na dejstvo mraza)
  • bez pojave pukotina u malteru
  • bez „znojenja" zidova

 

Preporučuje se za:

  • spravljanje maltera za zidanje nosivih i pregradnih zidova
  • izradu grubog i finalnog sloja kod unutrašnjeg i spoljašnjeg malterisanja