BEOGRADSKI ENERGETSKI FORUM 2024

Generalni direktor kompanije Lafarge Srbija, Dimitrije Knjeginjić, je i ove godine učestvovao na forumu u okviru panela pod nazivom „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“. 

Očuvanje i jačanje konkurentnosti srpske privrede, pa samim tim i cementne industrije, direktno će zavisiti od stepena zalaganja regulatornih tela Vlade Republike Srbije da pogođenim industrijskim granama bude podrška u procesu prilagođavanja na nove tržišne okolnosti, koje su neminovno posledično izazvane CBAM regulativom. Ne smemo izostaviti iz vida činjenicu da će dobro pripremljen privredni ambijent ne samo sačuvati broj radnih mesta u industriji već će i stvoriti priliku za povećanjem radnih mesta ukoliko se postigne konkurentan nastup na tržištima Evropske unije. 

Kreiranje nacionalnog regulatornog sistema koji će obezbediti energetski intenzivnoj industriji mehanizme i alate da pruži odgovor na CBAM, predstavljaće jedan od najvećih izazova donosiocima odluka u Srbiji. 

„Da li će srce srpske privrede zaista kucati i jače i bolje od 1. jaunara 2026. godine? 

Danas je Republika Srbija, regulatorna tela, ministarstva, oni su na potezu. Mi smo sa naše strane učinili sve da investiramo na vreme, da obezbedimo znanja, tehnologiju i ljude, a na njima je da završe pravni okvir kako sve to, na šta smo danas spremni, može zaista i da se desi.“ – istakao je Dimitrije Knjeginjić, direktor kompanije Lafarge Srbija. 

Verujemo da ćemo zajedničkim naporima sprovesti sve neophodne mere kako bi se srpskoj industriji omogućio dobar start i uspešno prilagođavanje na nove tržišne okolnosti.
 

Udruženi gradimo napredak za ljude i planetu