Partnerstva sa obrazovnim ustanovama

 

Partnerstva iz oblasti nauke

Lafarge je razvio partnerstva sa najvažnijim istraživačkim centrima, međunarodnim institucijama i univerzitetima širom sveta.

 

Grupa je jedan od osnivača „katedre za materijale za održivu gradnju” u partnerstvu sa dva prestižna francuska tehnička fakulteta: the Ecole des Ponts (Fakultet mostogradnje) i Ecole Polytechnique (Politehnički fakultet). Cilj je stvaranje naučnih centara vrhunskog kvaliteta u oblasti građevinskih materijala.

 

Lafarge Grupa takođe blisko sarađuje sa drugim univerzitetima i organizacijama:

 

  • M.I.T. (Masačusetski tehnološki institut),
  • Printston i Kalifornijski univerzitet u Berkliju (SAD),
  • univerziteti u Torontu i Šerbruku (Kanada),
  • C.N.R.S. (Nacionalni centar naučnog istraživanja), prva evropska istraživačka organizacija.

 

Saradnja na naučnom nivou sa ovim i drugim institucijama omogućava Lafarge-u da održi svoju poziciju lidera u sektoru.

 

U Srbiji, Lafarge blisko sarađuje sa Fakultetom Tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, Institutom za ispitivanje materijala u Beogradu i drugim naučnim institucijama koje se bave istraživanjem i razvojem materijala. Ovom vrstom saradnje, Lafarge želi da doprinese razvoju talenata i građevinske industrije u celosti.

Potpisivanje Memoranduma

Obavljanje prakse u Lafarge-u

U okviru dugogodišnje saradnje koju imamo sa fakultetima iz Novog Sada, brojni studenti imali su priliku da provedu određeno vreme u fabrici i obave stručnu praksu ili urade seminarski, diplomski ili master rad.

 

Praksa, kao obavezan deo studiranja na završnoj godini studija, je prilika da svaki student doživi profesionalno iskustvo kroz upoznavanje procesa rada i stekne uvid u paletu poslova koje može raditi nakon studija.

 

Svakom studentu se posvećuje puna pažnja. Dobija dobija program boravka u Lafarge-u koji obuhvata uvodnu obuku iz Bezbednosti i zdravlja na radu, obilazak fabrike, kao i svog mentora koji prati realizaciju zadatka.

 

Svi sektori, od logistike, finansija, ljudskih resursa, do Bezbednosti na radu, zaštite životne sredine ili proizvodnje su otvoreni za ovakvu saradnju i imali su priliku da ugoste studente.

 

Pored ove vrste kontakta sa studentima, Lafarge je veoma često domaćin tematskim posetama studenata, gde oni dobijaju priliku da posete pogon, laboratoriju ili kontrolne sobe u fabrici.