Obuka kao prioritet

 

Za Lafarge, obuka je investicija u budućnost. Zadovoljni radnici koji unapređuju svoje veštine na poslu igraju važnu ulogu u dugoročnom uspehu Grupe. Obuka i razvoj predstavljaju priliku za svakog zaposlenog da svoj lični napredak uzme u svoje ruke.

Razvoj talenta za svakoga i svuda

Tokom čitave karijere, Lafarge nudi svojim zaposlenima interne programe obuke koji su u vezi sa profesijom i kulturom Grupe, kao i potrebama posla i pojedinca. Ove obuke su ponuđene na nekoliko nivoa:

 

  • na nivou poslovne jedinice, za učenje na lokalnom jeziku,
  • na nivou profesije (cement, beton ili agregati), za učenje različitih tehničkih aspekata posla,
  • na nivou Grupe, za sticanje veština menadžmenta na Lafarge Univerzitetu, našem korporativnom univerzitetu.

 

Svaka poslovna jedinica ima potpunu slobodu i mogućnost da kreira svoje obuke i druge razvojne aktivnosti u skladu sa prepoznatim potrebama kod svojih zaposlenih.

Razvojne aktivnosti su sve akcije koje imaju za cilj sticanje novih znanja i veština. To mogu biti obuke, ali mnogo češće predstavljaju učenje kroz posao, uz pomoć mentora (coaching) ili kroz projekte gde se pojedinci ili timovi stavljaju u situacije gde treba da se primeni drugačije ponašanje ili veštine.

 

 

Lafarge univerzitet: razvijanje kulture izuzetnosti

Lafarge univerzitet je formiran 2003. Osmišljen je da unapredi menadžment i podstakne menadžere da deluju u skladu sa Prinicpima delovanja Grupe. Ovaj korporativni univerzitet sarađuje sa nekim od najboljih poslovnih škola u svetu: Insead i Henley u Evropi i Duke University i Chicago G.S.B. u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Program univerziteta obuhvata individualne planove razvoja i obuku. Svake godine, održi se 12 sesija u Aziji, 12 u Severnoj i Južnoj Americi i 25 u Evropi i Africi. Svaka obuka okuplja između 8 i 20 različitih nacionalnosti! Ove obuke pomažu ne samo u unapređivanju veština, već i u izgradnji veza između menadžera i podstaknu deljenje znanja i razvoj praksi dobrog poslovanja.

 

Programi se redovno osavremenjuju i obogaćuju. U saradnji sa Izvršnim odborima Grupe, a u skladu sa prioritetima i strateškim ciljevima, Univerzitet stalno radi na usavršavanju i unapređivanju postećih programa obuka, da bi se odgovorilo zahteve tržišta.

 

Program upoznavanja Lafarge-a

Kada se zaposlite u Lafarge SrbijI, nećete biti prepušteni sami sebi. Čitav tim ljudi brine o vašem uključivanju u novo radno okruženje, nove obaveze i način rada.

Za svakog novog zaposlenog pripremamo detaljan personalizovan plan upoznavanja sektora i ljudi u fabrici, trening o organizaciji, prinicipima i politikama Lafarge-a.  

 

Paket dobrodošlice u Lafarge Srbiju

Programi za mlade diplomirane inženjere -CPDP

S obzirom na veliki broj fabrika cementa, Grupa je kreirala poseban program za razvoj mladih inženjera u cementnoj industriji. Program pod nazivom Cement Professional Development Program (Program razvoja profesionalaca u cementu) je obavezan korak u razvoju svakog inženjera koji počinje sa radom u fabrici cementa bilo gde u svetu i bez obzira na sektor (proizvodnja, proces, kvalitet, održavanje, marketing) ili prethodno obrazovanje.

  

Inženjeri iz Srbije koji su bili uključeni u program CPDP ocenjeni su najvišim ocenama a Lafarge Srbija važi za poslovnu jedinicu gde se ovaj program vrlo kvalitetno implementirao. Do sada je više od 20 mladih inženjera iz Srbije prošlo kroz ovaj program.

CPDP - inženjeri Lafarge Srbije na obuci

Obuka i razvoj u Lafarge Srbiji

Od samog dolaska Lafarge-a u Srbiju, obuke su stavljene kao prioritet i najvažniji alat u razvoju ljudi i organizacije.

 

Poslovna jedinica Lafarge Srbija prepoznata je na nivou Grupe kao entitet gde se u obuci i razvoju koriste istovremeno resursi dostupni od Grupe, ali takođe i resursi unutar kompanije i u zemlji. Obuke koje su realizovane za zaposlene u Lafarge Srbiji prepoznate su u Lafarge grupi kao veoma kvalitetne, zbog čega smo u više navrata nagrađeni ili pozvani da prezentujemo naš pristup i način rada.

  

Ponosni smo na saradnju sa našim spoljnim partnerima u obuci, ali i sa čitavim timom internih trenera koji rade na prenosu znanja i razvoju veština zaposlenih.

 

Razvoj, kako lični tako i profesionalni, predstavlja odgovornost svakog zaposlenog!

Lafarge nagrada za najbolji program razvoja ljudi u svetu