Lider u sektoru

 

Odabrati Lafarge znači odabrati svetskog lidera u sektoru građevinskih materijala. Vodeća uloga koju imamo zasnovana je  na  znanju i iskustvu u industriji, značajnom ulaganju u oblasti istraživanja i razvoja i partnerstvima sa najprestižnijim institucijama. Pridružite nam se!

Svetski lider: prvi u cementnoj industriji, drugi u agregatima, treći u betonu

Cement, materijal u velikoj potražnji, naročito u zemljama u razvoju


Lafarge nudi širok asortiman cemenata, hidrauličnih veziva i kreča za izgradnju, renoviranje i javne radove. U 2010. godini, cementna industrija u Lafarge-u činila je više od pola ukupne prodaje.

Tržišta u razvoju (Kina, Indija, Istočna Evropa, itd.) predstavljaju strateško težište razvoja i čine preko 50% prodaje u cementnoj industriji.

 

Beton, visokotehnološki materijal u srcu inovacija


Grupa je razvila preko 500 različitih receptura za betone kako bi se zadovoljile specifične potrebe kupaca: prefabrikovani betoni, mešani betoni, betoni visokih performansi, itd.

Beton se sada izučava na nano-skali, što ga uvodi u visokotehnološku eru i omogućava mu da doprinese arhitektonskim projektima svojim brojnim kvalitetima.

 

Agregati, najkorišćeniji matrijal na svetu posle vode!


Agregati su esencijalni sastojak u proizvodnji cementa i čine osnovu mnogih građevina. Lafarge je lider u ovom sektoru zahvaljujući izuzetnoj stručnosti kroz ceo lanac vrednosti, od vađenja sirovina do obnove kamenoloma.

Grupa posvećena inovacijama

Inovacije predstavljaju strateški prioritet Grupe. Samo u skorijoj prošlosti Lafarge je prijavio preko stotinu patenata, čime neprestano predlaže nove visokotehnološke proizvode i rešenja.

 

  • Istraživački centar grupe je vodeći svetski istraživački centar i laboratorija na polju građevinskih materijala i predstavlja međunarodnu naučnu referentnu tačku.
  • Naša decentralizovana globalna mreža techničkih centara i lokalnih laboratorija nam omogućava da budemo pioniri u inovacijama i konkurentni na svim našim tržištima.

 

Svake godine, Grupa ulaže 170 miliona evra u istraživanje. Preko 1.300 zaposlenih širom sveta - timovi naučnika, inženjera i stručnih tehničara - rade na razvoju građevinskih materijala sutrašnjice. Zašto nam se ne biste pridružili da istražujemo zajedno?