Životna sredina

 

U pravcu dostizanja postavljenih ciljeva, radimo na modernizaciji postrojenja, stalnom poboljšanju industrijskih procesa, korišćenju alternativnih izvora energije i neprestanoj edukaciji naših zaposlenih.

Na realizaciji ovih ciljeva saradjujemo sa raznovrsnim organizacijama i institucijama.

260 Rezultata
HOLCIM AWARDS 2023