Organizacija

 

Da bi postigli što bolje rezultate i ispunili očekivanja lokalnih tržišta, Lafarge je uspostavio međunarodnu istraživačko-razvojnu mrežu. Istraživački centar u Lionu je u bliskoj saradnji sa Tehničkim centrima i laboratorijama Grupe širom sveta u razvoju i industrijalizaciji rešenja na lokalnom nivou.

Lafarge istraživački centar: inovacija u pokretu

250 istraživača u Lafarge istraživačkom centru nastoje da bolje shvate fizičke i hemijske mehanizme i razrade nove tehnologije.


Lokacija koja pokriva 15,000 m² ima vrhunske laboratorije, probne radionice i visokotehnološku opremu uključujući elektronske mikroskope, elektronske projektore i nano instrumente.


Istraživački centar sadrži eksperimentalnu fabriku cementa u svojoj tehnološkoj zgradi, to je jedino postrojenje tog tipa u svetu. Ono omogućava testiranje laboratorijskih rezultata na industrijskoj skali, i time skraćuje vreme koje je potrebno da Lafarge inovativni proizvodi stupe na tržište.

Razvoj proizvoda za zadovoljenje potreba lokalnih tržišta

Tehnički centri i razvojne laboratorije sarađuju sa Istraživačkim centrom i poslovnim jedinicama Grupe da bi adaptirali nove proizvode koje razvijaju Lafarge istraživači za potrebe i specifične karakteristike lokalnih tržišta. Takođe rade na tome da poboljšaju industrijske performanse: fabrike širom sveta stoga mogu da se oslone na mrežu lokalnih eksperata koji mogu brzo intervenisati da bi poboljšali procese fabrike, na primer optimizaciju formula u zavisnosti od dostupnosti lokalnih sirovina. 

 

Lafarge takođe ima nekoliko laboratorija za razvoj betona, koje su u bliskoj saradnji sa Lafarge istraživačkim centrom. Laboratorije sprovode testiranja za adaptaciju novih proizvoda u uslovima lokalnih tržišta. 

 

Lafarge tehnički centri

Lafarge ima 4 Tehnička centra za cement u:

  • Beču, Austrija, i Lionu, Francuska, za Evropu (Evropski tehnički centar - ETC),
  • Montreal, Kanada, za Amerike (Korporativne tehničke usluge - CTS). CTS ima filijalu u Rio de Žaneiru, Brazil,
  • Pekingu, Kina, za Aziju (Azijski tehnički centar - ATC). ATC ima filijalu u Kuala Lumpuru, Malezija,
  • Kairu, Egipat, u Africi i Bliskom istoku (Tehnički centar u Kairu - CTC).