Inovacije

 
 

Lafarge je  lider u inovacijama. One su u centru naših lokalnih i globalnih ambicija. Pogledajte neke od naših najvećih dostignuća na svetskom nivou.

Inovativni proizvodi Holcim grupe

Ductal®: Potpuno nova generacija visokovrednog betona ojačanog vlaknima. Predstavlja inovativno rešenje sa izuzetnim karakteristikama na polju čvrstoća, trajnosti betona, otpornosti na abraziju i na uticaj sredine. 

Upotrebom Ductal® betona, arhitekte mogu da dizajniraju zahtevne geometrijske oblike koji ne bi mogli da se izvedu klasičnim betonima. Zahvaljujući optimalnom sastavu agregata i mreže za ojačanja, dobijene su forme velike čvrstoće i to bez korišćenja klasične armaturne mreže, čime je dobijena gotovo neograničena sloboda projektovanja.  Ductal® je beton sa značajno većom čvrstoćom i zapreminskom masom u odnosu na klasičan beton.

 

Agilia®, Nove tehnologije primenjene kod dizajniranja Agilia® omogućuju ugradnju betona bez dodatnog ulaganja energije uz izuzetne performanse betona i košuljica. Agilia® istovremeno daje vrhunske karakteristike nepomirljivih parametara: pokretljivosti i stabilnosti betona u smislu segregacije.

 

Sensium®, Tehnološki cement 100% bez prašine. Sensium® se lakše koristi, brže očvršćava i daje veću otpornost malterima i betonima u kojima se koristi.

 

Extensia®: Inovativna tehnologija u proizvodnji betona sa malim koeficijentom skupljanja posebno prilagođenim za industrijske podove.

Extensia® predstavlja rešenje bazirano na dostignućima na polju kontrole hidratacije cementa i skupljanja betona. Jedinstvena i patentirana formula daje konkretne prednosti prilikom dizajniranja industrijskih podova.

 

Chronolia®: betoni koriste napredne tehnologije i omogućuju bolju ugradljivost betona uz istovremeno veoma brz priraštaj čvrstoća. On predstavlja odgovor na zahteve moderne građevinske industrije za što je moguće bržu gradnju uz ekonomičnost i laku primenu.

Chronolia® se preporučuje za betoniranje zidova i stubova gde se zahteva brz priraštaj čvrstoća i skidanje oplata uz dobijanje betona sa izuzetno glatkom površinom.

 

Thermedia® 0.6 B, izolujući premešani beton razvijen za francusko tržište koji poboljšava energetsku efikasnost zgrada.

 

Artevia®: Artevia® predstavlja kolekciju dekorativnih betona za enterijer i eksterijer, koja kombinuje neograničene mogućnosti dekoracije uz izuzetne osobine betona po pitanju performansi i trajnosti. Artevia® betoni poseduju potrebne osobine koje beton čine najzastupljenijim građevinskim materijalom - trajnost i čvrstoću, realistične teksture i boje.

Ductal®

Otkrijte prednosti Ductal® betona

 • superiorne čvrstoće,
 • duktilnost (rastegljivost) betona,
 • otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje,
 • sloboda u dizajniranju formi,
 • mogućnost dobijanja većih raspona sa tanjim poprečnim presekom betona,
 • brža i ekonomična gradnja,
 • duži vek trajanja,
 • manja masa betonskih elemenata

Agilia®

Zašto koristiti Agilia® beton?

 • smanjena potreba za radnom snagom,
 • smanjeno vibriranje betona,
 • laka ugradnja betona,
 • fleksibilna organizacija rada na gradilištu,
 • brza i ekonomična gradnja. Korišćenjem Agilia® se postižu znatne uštede u vremenu.

Šta Extensia® donosi:

 • Smanjenje skupljanja betona i eliminsianje potrebe za čelikom.
 • Smanjenje debljine podova zbog većih čvrstoća betona. Uštedom u materijalima bez kompromisa sa performansama, Extensia® postaje nosilac održive gradnje.
 • Uštedu u dilatacijama - omogućava sečenje dilatacija na dimenzijama 20m x 20m.
 • Laku ugradnju. Ugradnja Extensia® ne zahteva dodatna ulaganja u opremu, već se ugrađuje kao beton za klasične idustrijske podove.

Chronolia®

Šta Chronolia® donosi:

 • Veoma visoke rane čvrstoće. Chronolia® beton daje čvrstoće bez bilo kakvih kompromisa na račun ugradljivosti betona.
 • Upotrebom Chronolia® skidanje oplata je moguće već nakon 4h, zavisno od primene i uslova na gradilištu.
 • Ubrzavanje gradnje i značajne uštede na gradilištima.

Artevia®