Istorijat

 
 

Cement je jedan od najstarijih građevinskih materijala. On je hidraulično vezivo koje funkcioniše kao lepak koji spaja pesak i šljunak, a koristili su ga još stari Egipćani i Rimljani. Tokom decenija, cement je evoluirao. Sa Lafarge-om, postao je visokotehnološki proizvod.

Kako je počelo?

Cement se prvi put pojavljuje u drevnom Rimu, mada su njegovu preteču (smesu krečnjaka, gline i vode) koristili još stari Egipćani. Rimljani su smešu zvali pucolan po imenu oblasti Pocuoli (Pozzuolli) odakle su uzimali vulkansko tlo koje su dodavali egipatskoj smeši.

Tlo iz Pocuolija je bilo 60-90% glina i 10-40% kreč, u zavisnosti od izvora. Arheološki ostaci iz tog perioda, kao što su cementni odvodi, su otkriveni u nekoliko rimskih gradova.

Posle rimskog perioda došlo je do stagnacije u  korišćenju cementa u Evropi, da bi se veština upotrebe pucolana ponovo aktivirala u kasnom srednjem veku.

Hidrauličnost

Hidrauličnost je stepen do kog materijal očvršćava u kontaktu sa vodom.

1817 - Luj Vikat određuje preciznu proporciju

Mladi inženjer Luj Vikat je 1817. radio na hidrauličnim karakteristikama smese „kreča i vulkanskog pepela”.

Luj Vikat je prvi precizno odredio proporciju krečnjaka i peska potrebne za dobijanje smese od koje se, posle pečenja pri određenim, visokim temperaturama i mlevenja, dobija hidraulično vezivo za industrijske primene. Drugim rečima, cement.

Ali, on je objavio rezultate svog istraživanja, a da nije podneo zahtev za patentiranje...

Vilijam Aspdin

Devetnaesti vek

U devetnaestom veku, Škot, Džozef Aspdin (Joseph Aspdin) je usavršio vezivnu mešavinu krečnjaka i vulkanskog kamena, i 1824. podneo patent za sporo očvršćavajući cement. Nazvao ga je Portland pošto je ličio na vrstu kamena iz regije Portland na jugu Engleske.  Prva cementara je napravljena 1846. Lafarge je počeo sa proizvodnjom cementa 1868.

Upotreba cementa je naglo porasla sa ovim bržim i lakšim metodama njegove proizvodnje.

The first bagging machines, Spain

Prve mašine za pakovanje, Španija

Dvadeseti vek: Lafarge inovacije

Lafarge je u dvadesetom veku zaslužan za dve velike inovacije u oblasti cementa:

  • otkriće belog cementa koji koristi kaolin umesto gline, i ima mnogo bolje estetske kvalitete od običnog sivog cementa i
  • otkriće Ciment Fondu® od strane Džulsa Bijeda, direktora Lafarge laboratorije. Ovaj cement, koji se pravi od krečnjaka i boksita je otporan na visoke temperature, vrlo je prilagodljiv i može se koristiti i kao kvalitetno vezivo i kao hemijski reaktant u širokom spektru primena.

Lafarge istraživačke laboratorije neprestano rade na inovacijama i poboljšanju karakteristika cementa.