Inovacije

 

Od početka dvadesetog veka, Lafarge je bio vođa u invoacijama. skoro ceo vek kasnije, inovacije još uvek leće u srcu loklanih i globalnih ambicija Grupe. Otkrijte neke od ključnih globalnih ciljeva.

 

  • 1908: Centralna laboratorija podnosi patent za Ciment Fondu®. Taj proizvod se dobija kombinovanjem sedimentnog karbonizovanog kamena, krečnjaka i boksita. Ciment Fondu® brzo očvršćava i otporan je na temperature i koroziju.

  • 1932: Lafarge razvija novi cement: Superblanc.

  • 2000: Ductal®, beton ultra visokih performansi i vlaknima ojačan beton, kombinuje izdržljivost i visoku otpornost na spoljne sile. Od njega se prave lakše konstrukcije koje su idealne za pojednostavljene metode gradnje.

  • 2000: Agilia®, vodeći samopostavljajući, samoravnajući beton, lako se presipa. Fluidna tekstura eliminiše fizičei napor i buku u fazi vibracija. Ovaj beton se lako koristi a uz to je i hrapav sa dobrim estetskim karakteristikama.

Hypergreen kula, sa Agilia® i Ductal® betonima

Synia™

Extensia™

 

  • 2002: Stvaranje PLAtec®, posebnog rešenja za obloge suvog maltera.

  • 2004: Lafarge je prva grupa koja je uspela u industrijskom razvoju ploča svuog malterasa 4 sužene ivice. Synia™ omogućava ugrađivanje i garantuje savršeno ravne tavanice i vertiklane površine.

  • 2006: Grupa uvodi Sensium®, a 100% bezprašinski tehnološki cement. Sensium® nudi lakšu upotrebu, brže očvršćava i daje veću otpornost malterima i betonima u kojima se koristi.

  • 2007: Lafarge razvija Extensia™, beton koji se može koristiti za pravljenje velikih površina bez spojeva, i Chronolia™, beton sa koga se može skinuti oplata posle samo 4 sata.
  • 2009: Lafarge najavljuje Thermedia® 0.6 B, novi izolujući svež beton razvijen za francusko tržište koji poboljšava energetsku efikasnost građevina.