Značajni datumi

 

Od početaka u 1833. kao rudarska kompanija koja se bavila iskopavanjem krečnjaka, Lafarge se transformisao i sada posluje u 78 zemalja. Kako se porodična kompanija tokom samo jednog veka razvila u lidera u svojoj oblasti poslovanja?

1833

Kako je počelo?

 

Priča o svetskom lideru u proizvodnji građevinskih materijala je počela u regiji Ardèche, u mestu zvanom „Lafarge", što znači „kovačnica", blizu sela Teil.


Žozef-Ogist Pava de Lafarge je počeo redovna iskopavanja u rudnicima krečnjaka. Imao je dve velike prednosti, jednu geološku, a drugu geografsku: krečnjak u regiji je bio odličnog kvaliteta i mogao je zameniti malter, a reka Rona je omogućavala prilično jednostavan transport robe.


Njegova dva sina, Edouard i Léon, su razvili porodičnu kompaniju, koja je postala poznata pod imenom „Lafarge Frères" (Braća Lafarž) 1848. godine.

 

1864

Prvi veći posao: Suecki kanal

Lafarge je dobio „ugovor veka" u Egiptu!


200.000 tona hidrauličnog kreča, isporučenog u drvenim buradima, je bilo potrebno za izgradnju pristaništa u Sueckom kanalu. Iako su njegovi proizvodni kapaciteti bili ograničeni na samo 20 peći, koje su proizvodile 50.000 tona godišnje, Lafarge je dokazao da je dorastao izazovu.


Kanal je otvoren 17. Novembra, 1869. godine, i povezuje Mediteran sa Crvenim morem i Indijskim okeanom.

 

1866

Prva operacija u Alžiru i razvoj u Severnoj Africi

 

Ugovor za Suecki kanal, prvi uspeh kompanije u Mediteranskom slivu, je bio uvod u širenje i otvaranje komercijalnog prostora u Marseju, Sèti, Tunisu i Alžiru.
Za nekoliko godina, Grupa je postala vodeći proizvođač portland cementa u Alžiru.

 

1887

Prva laboratorija u svetu koja se specijalizuje za cement

 

Prateći svoj komercijalni uspeh, Lafarge je otvorio istraživačku laboratoriju blizu Teila, Francuska. To je bila prva laboratorija u svetu koja se specijalizovala za cement.


Talentovani naučnici koji su tamo radili su postavili laboratoriju na sam vrh tehnološkog napretka: Žuls Bijed  je izumeo „ciment fondu" 1908. godine, Anri Le Šatelije je radio na hidrataciji kristalizacijom, Etijen Rengad je rešio problem hidrolize 1933. Do danas, Lafarge radi sa najtalantovanijim istraživačkim timovima. Fizičko, hemijsko i mehaničko istraživanje omogućava Lafarge-u da zadrži svoj položaj lidera u građevinskom sektoru.

 

1889

Društvena odgovornost nagrađena na Univerzalnoj izložbi

 

Od početka, Lafarge je obraćao pažnju na uslove život i rada svojih zaposlenih i investirao je u mnogobrojne objekte: spavaonice, kantine, bolnice, škole, bašte i smeštaj za iznajmljivanje.


1889. godine, društveno odgovorna politika Grupe je nagrađena zlatnom medaljom na Univerzalnoj izložbi. Lafarge je ponovo primio tu nagradu 1900. godine.


Posvećenost Grupe lokalnim zajednicama se nastavlja putem mnogobrojnih programa, uključujući zidarsko obrazovanje, isporuke lekova, strategije za borbu protiv malarije kao i stambene programe za siromašne.

 

1908

Ciment Fondu®, otporan na spoljašnje sile i visoke temperature

 

1908. godine, direktor za istraživanje Lafarge-a Žuls Bjed je podneo patent za Ciment Fondu®, koji se dobija mešanjem krečnjaka i boksita.


Taj cement je brzo stekao odličnu reputaciju zahvaljujući svojim brojnim karakteristikama, posebno brzom očvršćavanju i otpornosti na koroziju i visoke temperature.


Koristio se u razne svrhe i može se naći u pariskom metrou, na naftnim platformama, u opremi vodećih svetskih proizvođača čelika, i u skorijem periodu, lansirnoj platformi za raketu Ariane u mestu Kuru, Francuska Gvajana.


Ciment Fondu® je osnovni sastojak u velikom broju inovativnih proizvoda, uključujući posebne maltere i vatrostalne betone.

 

1921

Prvi patent za beli cement

Još jedno otkriće Lafarge-a!
Tokom proizvodnog procesa belog cementa, glinu zamenjuje kaolin, koji sadrži niske količine oksida gvožđa. Beli cement ima iste karakteristike kao i sivi cement istog tipa ali pruža dodatne estetske kvlaitete.


Beli cement se i danas koristi. Na primer, arhitekta Santijago Kalatrava (Santiago Calatrava) ga je koristio u Francuskoj 1994. godine da izgradi Lyon-Saint Exupéry stanicu za brze vozove.


1932. godine, 10 godina pošto je napravljen beli cement, Lafarge je pokrenuo Superblanc. Le Korbizje (Le Corbusier) je odabrao taj cement 1936. kada je dizajnirao fasade Ministarstava obrazovanja i zdravstva u Rio de Žaneiru, Brazil. 

 

1930

Prva rekultivacija površinskog kopa u Draveju, Francuska

 

1930. godine, Grupa je sprovela svoj prvi projekat rekultivacije površinskog kopa.


Danas, Grupa planira rekultivaciju svake lokacije pre nego što počne sa iskopavanjem. Studija uticaja na životnu sredinu, izvršena pre operacija, identifikuje sve mere koje treba preduzeti da se zaštiti životna sredina, biodiverzitet i lokalne zajednice.

 

 

1931

Proširenje na poslovanje gipsom, proizvodnja gipsa

 

1931. godine, Grupa je preuzela „Gypses et Plâtres de France", kompaniju sa sedištem na jugu Francuske koja je posedovala veliki broj površinskih kopova gipsa.


Ta nabavka je obeležila ulaz Lafarge-a u rastuće tržište. Kasnije je postao treći proizvođač gipsa u svetu.
1930-ih, jedan od proizvoda grupe se zvao „Beli slon" (White elephant), što se odnosilo na tadašnji trend nošenja privezaka sa dizajnom slona.

 

1947

Vodeći proizvođač cementa u Francuskoj i Severnoj Africi

 

Tokom prvog dela 20. veka, Lafarge kompanija za proizvodnju kreča i cementa je nastavila da se razvija preuzimanjem kompanija šiom Francuske. Posle drugog svetskog rata, Lafarge je učvrstio svoj položaj kao vodeći proizvođač cementa u Francuskoj i Severnoj Africi.

 

Odluku da se sedište kompanije preseli iz Vivijra, u Aderšu, u Pariz 1947. godine je bila simbol ove transformacije.

 

 

1956

Prva cementara u Severnoj Americi i formiranje Lafarge cementa Severna Amerika (LCNA)

 

Lafarge je izgradio  svoju prvu fabriku cementa u Severnoj Americi u Ričmondu (Richmond) u zapadnoj Kanadi. To je bio smeo potez, nova fabrika je u to vreme bila udaljena 10,000 km i 24 časa avionom od Francuske!

 

Grupa je prošla kroz izuzetan period rasta. Do kraja 1960-ih, postala je treća po proizvodnji cementa u Kanadi, sa godišnjom proizvodnjom od 900.000 tona.

 

1959

Prve operacije u Brazilu

 

1959. godine, Lafarge je stekao udeo u brazilskoj kompaniji Cominci, i izgradio prvu cementaru u Brazilu  u Matozinjosu (Matozhinos).
Fabrika je prva proizvela čuveni „Campeâo" cement. Uočljiv logo i pakovanje proizvoda su bili u slavu brazilskog fudbalskog tima, koji je upravo osvojio Svetski kup.

 

1970

Formiranje Canada Cement Ltd. (CCL), vodećeg proizvođača cementa u zemlji

 

1970. godine su integrisani Lafarge Cement of North America (LCNA), osnovan 1956. godine, i najveći proizvođač cementa u Kanadi, Canada Cement Company, koja je osnovana 1909.


Nova kompanija je nazvana Canada Cement Lafarge Ltd. (CCL). CCL je postao najveći proizvođač cementa u Kanadi sa 11 fabrika.

 

1971

Sporazum sa Ministarstvom za životnu sredinu Francuske o emisijama čestica prašine

 

Od 1971. godine, Lafarge je preduzimao aktivne mere ka smanjenju emisija prašine iz svojih fabrika cementa.  Grupa čini više od poštovanja propisa i stalno vrši unapređenja oprema i procesa koji se stalno poboljšavaju upotrebom novih tehnologija.

 

Plan ambicija u održivosti za 2012. godinu, pokrenut 2007. je postavio cilj smanjenja svetskih emisija čestica prašine za 30% pre 2012.

 

1972

Razvoj i modernizacija

 

Te godine:

 • Posle prve naftne krize, Grupa je reorganizovana i formirana je kompanija Lafarge holding. Nove metode upravljanja i efikasniji industrijski procesi su dozvolili Grupi obnovljen rast!

 

 • Lafarge timovi za istraživanje i razvoj su razvili dodatke koji smanjuju količinu vode. Trideset godina kasnije, ova inovativna tehnika će se upotrebiti za pravljenje Agilia®, samoravnajućeg, samopostavljajućeg betona.
 

1974

Prva upotreba industrijskog otpada kao alternativnog goriva

Sredinom 1970-ih, dok su cene goriva rasle, Lafarge je shvatio da se industrijski i poljoprovredni otpad, kao što su mahune kafe, ljuspice pirinča, gume, razređivači i koštano brašno, mogu koristiti kao dopunsko gorivo.


Takav pristup industrijskoj ekologiji smanjuje upotrebu fosilnih goriva, povećava raznolikost izvore energije i pruža uslugu zajednicama reciklažom otpada. Takođe smanjuje emisije ugljen-dioksida, što je posebno važno s obzirom da je cementna industrija odgovorna za 5% globalnih emisija.


Ta strategija omogućava Grupi da pomiri zahteve proizvodnje sa očuvanjem životne sredine.

 

1977

Objavljivanje Principa delovanja Grupe

 

Humanistička tradicija Lafarge-a, koja je preneta kroz generacije od osnivanja kompanije, je inspirisala Principe delovanja Grupe. Kao što je rekao Olivije Leserf (Olivier Lecerf), predsedavajući od 1974. do 1989. godine: „Pokušavamo da upravljamo služeći, a ne vladajući. Istinski legitimitet vođe leži u njegovoj sposobnosti da služi." Principi delovanja su niz humanističkih vrednosti i anagažovanja koje dele svi zaposleni. Oni sadrže:

 • viziju: postati neprikosnoveni lider na tržištu,
 • posvećenost zainteresovanim stranama: kupcima, akcionarima, lokalnim zajednicama,
 • Lafarge način: ohrabriti  individualni uspeh unutar multi-lokalne organizacije.
 

1980

Lafarge dostiže vodeći položaj na severnoameričkom tržištu cementa – Usavršavanje betona visokih performansi

 

Te godine:

 • Novoformirana Lafarge Coppée Grupa, formirana integracijom Lafarge-a i Coppée-a, je postala vodeći proizvođač cementa u Severnoj Americi. Radna snaga Grupe se povećala od 12.000 na 17.000 radnika. Sledeće godine, Lafarge je učvrstio svoj položaj u Severnoj Americi kada je dobio većinsko vlasništvo nad General Portlandom, trećim proizvođačem cementa u svetu.

 

 • Istraživanja Lafarge-a su stvorila revoluciju u svetu arhitekture! Betoni visokih performansi (HPC) sa izuzetnim nivoima otpornosti su predstavljeni na tržištu. Ta tehnološka inovacija je otvorila vrata novim arhitektonskim prilikama.
 

1985

Prve operacije u Kamerunu i Podsaharskoj Africi

 

Lafarge je napravio prve korake u Podsaharskoj Africi 1985.godine, kada je otvorio lokaciju u Kamerunu. Vremenom, Grupa se proširila u Keniju (1989), Južnu Afriku (1998), Ugandu i Benin (1999), i Zimbabve, Tanzaniju, Malavi, Nigeriju i Zambiju (2001).
Lafarge sada posluje u 10 zemalja u Podsharskoj Africi.


Rast Grupe je blisko povezan sa urbanizacijom tih zemalja u razvoju i njihovom potrebom za infrastrukturom i stambenim objektima. Lafarge se fokusira na ekspanziju proizvodnih kapaciteta u svim zemljama u razvoju u kojima posluje.

 

1989

Preuzimanje Cementije (Cementia): nove lokacije u Evropi i Istočnoj Africi

 

Preuzimanje Cementije, švajcarske grupe, od strane Lafarge-a, je donelo veliki broj prestižnih marki u portfolio Grupe:

 • Asland, prvi u Španiji,
 • Perlmooser, prvi u Austriji, kompanija sa stogodišnjom istorijom,
 • Bamburi, prvi u Keniji,
 • Semen Andalas u Indoneziji,
 • kao i tri velike fabrike cementa u SAD.
 

1990

Prve operacije u Istočnoj Nemačkoj – Prva laboratorija koja se specijalizuje za građevinske materijale u svetu

 

Te godine:

 • Lafarge je sklopio ugovor sa Karsdorfer Zement. Ova istočnonemačka kompanija je imala najveći proizvodni kapacitet u Evropi, skoro pola ukupne proizvodnje Francuske! Grupa je nastavila sa širenjem u Istočnoj Evropi, i podržala svoje prinove značajnim modernizacijama i programima obuke.

 

 • Lafarge istraživanje i razvoj je restruktuiran i njegov istraživački centar je prebačen u Il d'Abo (Isle d'Abeau), blizu Liona u Francuskoj. To je vodeća svetska laboratorija za građevinske materijale. Ovaj centar visoke tehnologije spaja tehničare i istraživače širom sveta. Stotine patenata zasnovanim na njegovom radu su prijavljeni širom sveta.
 

1994

Prve operacije i širenje u Kini

 

Grupa je stekla svoju prvu fabriku cementa u Hjuabeiju (Huabei), Kina, 1994. godine. To je bila prva od mnogih investicija u toj zemlji.

 

 • Poslovanje gipsom je počelo da se razvija 1996. godine, a zajednički poduhvat sa Boralom 2000.
 • 2002. godine, fabrika cementa u Dužiangjanu je sagrađena u regiji Sečuan. Na vrhuncu tehnološkog napretka i ekoloških standarda, druga proizvodna linija je dodata 2005. godine.
 • 2002. godine, Grupa je stekla 70% udela u cementari Čongkjing, Sečuan, najvećem gradu na svetu.

 

Grupa nastavlja sa svojom strategijom širenja na ovom dinamičnom tržištu, čija je karakteristika sve veća potražnja za građevinskim materijalima.

 

1995

Održivi razvoj u srcu aktivnosti grupe

 

Te godine:

 • Lafarge je primenio svoje prve programe reciklaže: proizvodni otpad se sada koristi kao alternativa standardnim sirovinama i gorivima na svim industrijskim lokacijama gde je to tehnički izvodljivo.
 • Kao član osnivač WBCSD-a (Svetskog poslovnog saveta za održivi razvoj), Lafarge podstiče izgradnju građevina koje poštuju ljude i životnu sredinu.
 • Grupa je objavila Svoju ekološku politiku i obavezala se na očuvanje mesta iskopavanja.
 • Lafarge je pokrenuo svoj prvi plan akcionarskih mogućnosti za zaposlene da bi im omogućio udeo u finansijskom uspehu Grupe i  stvorio osećaj zajedništva. Ta operacija se redovno ponavlja i imala je velikog uspeha.
 

1997

Preuzimanje Redland-a: novi poslovni portfolio i dalja konsolidacija

 

Preuzimanje Redland-a, britanske grupe, je ojačalo položaj Lafarge-a u agregatima i betonu, pretvorilo Grupu u lidera u građevinskim materijalima u Severnoj Americi, i dozvolilo Lafarge-u da uđe u krovopokrivački sektor.

 • Lafarge je kreirao posao sa Agregatima i Betonom i znatno poboljšao svoj položaj u betonu, agregatima i materijalima za asfaltiranje, pogotovo u Francuskoj, UK, SAD i Kanadi.
 • U novom poslu sa krovnim pokrivačima Lafarge-a je bio prvi na svetskom tržištu sa operacijama u Americi (SAD, Meksiko, Brazil, Argentina), Aziji (Japan, Kina, Indonezija, Malezija, Filipini, Tajland, Indija) i Južnoj Africi.
 

1998

Prve operacije u Indiji i Južnoj Koreji

 

Nastavljajući sa svojom strategijom u Aziji, Lafarge je preuzeo dve fabrike suvog maltera u Južnoj Koreji, blizu grada Busana. Južnokorejsko tržište suvog maltera je drugo po veličini u regiji i pruža odličan potencijal za dalji rast.


Lafarge je takođe stupio na indijsko tržište cementa kupovinom cementne divizije TISC-a (Tata Iron & Steel Company Ltd), vodećeg proizvođača čelika u Indiji. Ova nabavka je dala Grupi snažno prisustvo na tržištu u zapadnom Bengalu i efikasnu industrijsku operaciju u vidu fabrike cementa i mlina.

 

2000

Prekretnica: nabavke, pokretanje novih proizvoda i partnerstva

 

Te godine:

 • Grupa se angažovala u borbu protiv AIDS-a u Podsaharskoj Africi putem programa besplatnog testiranja, anti-retrovirusnih tretmana, obrazovnih programa, itd. za zaposlene i njihove porodice.
 • Lafarge i WWF, najveća svetska organizacija za zaštitu životne sredine, su sklopile petogodišnji sporazum kao deo programa „Partnera u očuvanju".
 • Grupa se prvi put pojavila na indeksu održivosti Dow Jones, globalnom indeksu koji rangira najnaprednije kompanije u pogledu održivog razvoja.
 • Integracija Lafarge-ovog poslovanja agregatima i Warren Paving & Materials Group je učinila Lafarge jednim od vodećih proizvođača agregata na severnoameričkom tržištu.
 • Lafarge i Biral su sklopili sporazum o zajedničkom poduhvatu za njihove aktivnosti vezane za gips u Aziji.
 • Predstavljena su dva nova proizvoda sa veoma visokom dodatom vrednošću: Ductal®, beton ultra visokih performansi, i Agilia®, samougrađujući i samoravnajući beton.
 

2001

Lafarge, najveći proizvođač cementa u svetu se fokusira na održivi razvoj

 

Te godine:

 • Kupovinom Blue Circle-a, grupa je postala vodeći proizvođač cementa u svetu i ojačala svoj položaj na tržištima u razvoju.
 • U okviru svojih pionirskih partnerstava sa WWF-om, Grupa je postavila ambiciozan cilj da smanji svoje emisije ugljen-dioksida za 20% u 2010. godini u odnosu na nivoe iz 1990.
 • Zahvaljujući prvom izveštaju o održivosti, Lafarge-a je primio nagradu za kompaniju privatnog sektora koja pruža najbolja sredstva za komunikaciju o životnoj sredini.
 • Lafarge je uveo svoju metodologiju restruktuiranja u fabrici u Maroku. Opcije su uključile ponovno zaposlenje u kompaniji u regionu, novčanu pomoć i obuku za otvaranje malih preduzeća, ili raniju penziju u 55. godini.
 

2002

Okvir sporazuma sa CNRS-om i pokretanje PLAtecTM-a

 

Te godine:

 • Lafarge i Francuski nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS), vodeće evropske istraživačke organizacije, su sklopili okvirni sporazum da povećaju stepen saradnje. Podeljeni istraživački projekti vode do boljeg razumevanja hidrauličnih veziva i velikih inovacije u građevinskim materijalima.
 • Grupa je pokrenula PLAtecTM, spektar suvomalterskih rešenja napravljenih po meri koji se koriste u projektima unutrašnjeg dizajna, od vladinih zgrada u Vaklizu (Francuska) do sedišta Virgin-a (Francuska), koje je dizajnirao Renco Pijano.
 

2003

Potpisivanje Globalnog sporazuma UN, organizovanje panela zainteresovanih strana i nastavak napora u borbi protiv SIDE

 

Te godine:

 • Lafarge je sklopio petogodišnji sporazum sa Care, nevladinom organizacijom, o borbi protiv AIDS-a. U planu su obrazovanje, prevencija, rad na borbi protiv diskriminacije prema žrtvama, anonimno testiranje i programi anti-virusnih tretmana.
 • Grupa je organizovala panel zainteresovanih strana kako bi stekla spoljnu perspektivu o svojim aktivnostima i strategiji. Devet članova su odabrani zbog njihovog znanja i praktične stručnosti.
 • Globalni sporazum UN: Grupa se pridružila drugim velikim kompanijama angažujući se oko 10 principa vezanih za ljudska prava, radne standarde, životnu sredinu i borbu protiv korupcije.
 

2004

Širenje na tržištima u razvoju, pokretanje SignaTM-a, humanitarna pomoć, sponzorstva

 

Te godine:

 • Grupa je razvila svoje poslovne aktivnosti u zemljama u razvoju građenjem novih fabrika u Aziji (Tajland, Indija, Kambodža...), učvršćujući svoj položaj u Koreji, širenjem cementnih kapaciteta u Severnoj Africi i Istočnoj Evropi itd.
 • Pokrenut je SignaTM, prvi suvi malter sa 4 sužene ivice.
 • Posle cunamija u decembru 2004. godine, Lafarge je brzo delovao da dostavi hitnu pomoć svojim zaposlenima i njihovim porodicama.
 • Lafarge se udružio sa poznatim Nacionalnim građevinskim muzejom u Vašingtonu da bi organizovali izložbu posvećenu betonu.
 • Lafarge se pridružio Transparency International-u, organizaciji koja se bori protiv korupcije.
 

2005

Grupa i održivi razvoj – Povećani proizvodni kapaciteti

 

Te godine:

 • Zajedničkim poduhvatom, Lafarge je udvostručio svoj proizvodni kapacitet u Kini i postao treći proizvođač cementa u zemlji. Takođe je investirao 300 miliona evra u proširenje proizvodnih kapaciteta gipsa.
 • Predstavljen je Artevia® asortiman dekorativnih betona.
 • Lafarge se ubraja među 100 najboljih multinacionalnih firmi u pogledu održivog razvoja, i sklopio je sporazum o društvenim odgovornostima Grupe i međunarodnim društvenim odgovornostima sa tri međunarodna sindikata.
 • Tri inicijative grupe u zemljama u razvoju su postigle status Mehanizma čistog razvoja (CDM).
 • Utvrđen je okvir globalnog sporazuma sa Habitat for Humanity International-om o izgradnji ekonomičnih stambenih objekata na pet kontinenata.
 • Lafarge je sarađivao sa prestižnim univerzitetima u organizaciji Šangajskog arhitektonskog simpozijuma.
 

2006

Bruno Lafont i plan: Excellence 2008 – Komercijalno predstavljanje Sensium® cementa- Predstavljanje Hypergreen koncepta

 

Grupa je ubrzala svoj rast: Bruno Lafont je imenovan za Izvršnog direktora Grupe i pokrenuo strateški plan Excellence 2008. Program će poboljšati industrijske performanse, učvrstiti položaje na tržištima u razvoju i nastaviti da podstiče održivi razvoj. Lafarge je kupio manjinsko učešće u Lafarge North America i postao lider u Severnoj Americi u svim oblastima svog poslovanja.


2006. godina je takođe bila dobra godina za arhitekturu i inovativne materijale:

 • Predstavljen je Sensium®, tehnološki cement koji ne širi čestice prašine.
 • Žak Ferije je, u saradnji sa Grupom, predstavio Hypergreen, njegov koncept za ekološku kulu sagrađenu od inovativnih materijala.
 • U saradnji sa dve prestižne inženjerske škole, Lafarge je formirao katedru za nauku o materijalima za održivu gradnju.
 • Lafarge je bio partner u izložbi „Bétons: étonnez-vous" (Zapanjujući beton) koju je organizovao Pariski muzej zanata i umetnosti (Arts et Métiers).
 

2007

Prodaja poslovanja krovnim pokrivačima, fokus na održivom razvoju, predstavljanje dva betona sa visokom dodatom vrednošću

 

Te godine:

 • Lafarge je prodao svoje poslovne interese u krovnim pokrivačima investicionom fondu PAI partneri, da bi se fokusirao na svoje centralne aktivnosti.
 • Plan ambicija u održivosti 2012. je postavio ambiciozne ciljeve u pogledu poboljšanja zdravlja zaposlenih, praćenja klimatskih promena i zaštite biodiverziteta.
 • Predstavljeni su ExtensiaTM i ChronoliaTM. Ta dva betona kupcima pružaju dodatnu dobit pošto štede vreme i smanjuju potreban fizički rad.
 • Grupa je proširila svoj istraživački centar, dodate su dve eksperimentalne fabrike betona koje dozvoljavaju istraživačima da testiraju laboratorijske rezultate u realnom vremenu i na industrijskoj skali.
 

2008

Kupovina Orascom cementa, vodeće cementne grupe na Bliskom Istoku i u mediteranskom slivu

 

Ta operacija je odlučno ubrzanje strategije Grupe u brzorastućim, profitabilnim tržištima u razvoju.


Orascom cement se nalazi blizu tržišta sa velikim potencijalom, sa vodećim pozicijama na ključnim tržištima Egipta, Alžira, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Iraka. Njegovo geografsko prisustvo odlično dopunjuje portfolio o tržištima u razvoju Lafarge-a.


Orascom cement ima mnoštvo talentovanih ljudi, sa jedinstvenim iskustvom na tim tržištima.

 

2009

Rast na tržištima u razvoju – Inovacije betona

 

Lafarge nastavlja rast u zemljama u razvoju u Ekvadoru, Nigeriji i Iraku.
Inovacije su u centru pažnje posle predstavljanja Thermedia® 0.6 B betona, nove generacije izolujućih betona.

 

2010

Strategija u inovacijama – Šangajski izložbeni sajam – Jačanje poslovanja u Brazilu i Centralnoj Evropi

 

Lafarge ubrzava svoju strategiju inovacija i predstavlja Aether -projekat čiji je cilj smanjivanje emisija ugljen-dioksida pri proizvodnji cementa - tokom proslave dvadestogodišnjice svog Tehnološkog centra.
Grupa je partner Francuskog paviljona na Šangajskom sajmu 2010. godine.


Lafarge pojačava svoje prisustvo u Brazilu posle prodaje svog udela u Cimporu Votorantimu i postaje jedna od tri vodeće kompanije u oblasti cementa u zemlji.


Lafarge i STRABAG, najveća istočno-evropska građevinska kompanija, su formirali holding kompaniju u Austriji.

 

2011

Značajne prodaje i nova organizacija

 

Lafarge i Anglo American su najavili formiranje vodeće kompanije koja se bavi građevinskim materijalima.
Grupa prodaje svoja sredstva i imovinu na jugoistoku SAD konglomeratu iz Kolumbije, Cementos Argos. Lafarge takođe najavljuje prodaju svojih operacija sa gipsom u Evropi, Južnoj Americi, Australiji, i Aziji.


Lafarge predstavlja projekat nove organizacije, pokretljivije i sposobne da brže reaguje, fokusirane na svoja tržišta i klijente.


U okviru partnerstva sa WWF-om, Grupa najavljuje nove CO2 ciljeve i planove da smanji emisije ugljen-dioksida za 33% po toni proizvedenog cementa do kraja 2020.


Lafarge nastavlja sa svojom strategijom inovacija i predstavlja HydromediaTM, novu generaciju propusnih betona.