Inovacije i gradnja
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Saradnja sa arhitektama

Lafarge vodi konstruktivne dijaloge sa arhitektama. Cilj je da zajednički razmotrimo  karakteristike materijala, njihovu primenu i da promovišemo upotrebu materijala koji su ekološki bezbedni.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Inovacije i gradnja

Inovativni proizvodi koji zadovoljavaju sve potrebe kupaca

Saznajte nešto o inovativnim proizvodima Lafarge-a u svim oblastima poslovanja - dizajnirani su da zadovolje raznovrsne potrebe kupaca.

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.