• Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Čitanje dokumenata

C.S.V. dokumenti

Neki dokumenti na sajtu su u in C.S.V. ("Comma-Separated Values") formatu, koji je kompatibilan sa Excel-om i  OpenOffice-om.

Interaktivni grafici stanja na berzi (u delu za akcionare) se automatski preuzimaju u Excel formatu ali se takođe mogu čitati u OpenOffice-u.

H.T.M.L. dokumenti

Adobe može da konvertuje P.D.F. dokumente u H.T.M.L. (Hypertext Markup Language, jezik za označavanje hiperteksta). Obratite pažnju na to da zbog te konverzije neki dokumenti mogu postati teži za čitanje.

Real Player video zapisi

Sajt sadrži snimke u Real Player formatu. Da bi ste pritupili tim snimcima, Real Player 11 mora biti instaliran na vašem računaru.

Lafarge je posvećen pružanju tekstualnih alternativa za sve video zapise.

P.D.F. dokumenti

Ovaj Sajt sadrži P.D.F. (Portable Document Format) dokumente. Da bi ste čitali te fajlove, Adobe Reader mora biti intaliran na vašem računaru.

R.T.F. dokumenti

Ovaj sajt sadrži dokumente, značajno tekstualne alternative video snimcima i animacijama, u R.T.F.-u (Rich Text Format). Da bi ste pritupili tim dokumentima, OpenOffice mora biti instaliran an vašem račuanru.

W.M.V. dokumenti

Ovaj sajt sardži video snimke u W.M.V. formatu (Windows Media Video). Da bi ste im pristupili, Windows Media Player mora biti instaliran na vašem računaru.

Dostupni transkripti se mogu preuzeti ukoliko ne želite da preuzmete Windows Media Player.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Ostanite povezani

Primite sve informacije u realnom vremenu preko našeg novog R.S.S-a!

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.