Zidanje

 
 

Zidanje

Uputstvo za zidanje

 

Malteri za zidanje se upotrebljavaju za zidanje zidova od opeke i blokova od pečene gline, zidova od silikatne opeke, zidova od blokova šljakobetona itd. Služe za ostvarivanje potrebne čvrstoće zida.

Priprema terena

Zidanje zidova, bilo da se radi o nosećim ili o pregradnim zidovima počinje pripremom, odnosno čišćenjem površine na kojoj se formiraju zidovi.

Izvođenje

Kod izvođenja neophodno je formirati osnovu zidova. Ona se formira tako što se postavi opeka ili blok na suprotnim krajevima zida i između njih povuče kanap. Opeke ili blokovi se ređaju od krajeva ka sredini, tako da gornje ivice dodiruju zategnuti kanap. Na ovaj način se dobija pravac zida, a vertikalnost se stalno proverava pomoću viska. Spojnice, odnosno "fuge" bilo horizontalne ili vertikalne bi trebalo da budu šire od 8mm, a uže od 15mm. Sav materijal koji se koristi za zidarske radove trebalo bi lagerovati tako da bude zaštićen od atmosferskih uticaja. Izuzetak od ovog pravila jedino se može učiniti u odnosu na agregat koji se može čuvati na otvorenom, s tim da deponovanje ovog materijala ne bude direktno na zemlji već na podlozi koja će sprečiti prljanje agregata, npr. razne folije.

Saveti i preporuke

Zidanje treba izbegavati kada su temperature ispod +5°C i iznad +35°C, a ako se već zida na tim temperaturama, tada je potrebno preduzeti posebne tehnološke mere pri zidanju. Kod zidanja zidova na visokim temperaturama poželjno je elemente za zidanje prethodno kvasiti vodom kako bi se sprečio brz gubitak vode iz maltera, a ako se zida na temperaturama koje su ispod +5°C, onda se u vodu dodaju aditivi koji snižavaju tačku smrzavanja vode-antifrizi.