Temelji

 
 

Temelji

Najbolji i najlakši način da postavite temelj za vaš objekat

 

Priprema terena

Pre početka radova neophodno je iskopati rupu za temelj dubine (h) i širine (d) ručno ili mašinski (1).
Dubina fundiranja i širina temeljne trake određuje se statičkim proračunom. Nakon toga, potrebno je u iskop nasuti i nabiti tampon šljunak (2). Armatura koju ćete staviti u temelj dobija se statičkim proračunom.

Ugradnja betona

1. Temeljna traka

Prvo se vrši betoniranje temeljne trake u zemlji (3). Tokom betoniranja, beton je potrebno vibrirati kako bi se što ravnomernije ugradio i kako bi se istisnuli mehurići vazduha iz betonske mase. Na taj način povećava se njegova čvrstoća i vodonepropusnost.

2. Temeljni zid

Sledeći dan vrši se betoniranje „temeljnog zida" (4) čija debljina zavisi od širine zidova objekta i za ovaj deo se postavlja oplata. Oplata se postavlja tako da spoljašnja strana bude viša za visinu podne ploče. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona za zidove oplate. Voditi računa da se pre betoniranja postave ankeri stubova i vertikalnih serklaža na za to predviđena mesta.

3. Podna ploča

Unutrašnja oplata temeljnih zidova se skida kada beton dostigne 30% čvrstoće, što se pri temperaturi od oko +15 do +20°C dešava već nakon 24 sata. Nakon demontaže vrši se nasipanje i nabijanje peska i tampona šljunka ispod podne ploče, a između temeljnih zidova (5). Tampon šljunak je potrebno pre betoniranja podne ploče dobro nakvasiti vodom. Tada možemo pristupiti betoniranju podne ploče (6).

 

 

Saveti i preporuke

Voditi računa da pre betoniranja temeljnih stopa ostavite otvore za prolaz instalacija (vode, kanalizacije, struje...). Preporučuje se da se podna ploča na mestu kupatila ne betonira već da se to radi naknadno kada se uradi razvod instalacija vode i kanalizacije.