Staze oko objekata, platoi, parkinzi

 
 

Staze oko objekata, platoi, parkinzi

Uputstvo za pravljenje prilaznih staza, platoa i parkinga 

 

Priprema terena

Pre svega je potrebno poravnati teren, odnosno skinuti humus, a zatim nasuti i dobro nabiti tampon od šljunka čija debljina bi trebalo da bude bar 5-7cm. Nakon toga odredite visine i padove (preporučen pad je min 1%, odnosno, na 1 metar dužine 1 centimetar visine). Armatura koju ćete staviti u beton dobija se statičkim proračunom.

Postavljanje oplate

Zatim postavite oplatu od daske koju učvrstite drvenim klinovima i pre samog betoniranja tampon šljunak i oplatu nakvasite vodom.

Spravljanje betona

Beton zamešati u mešalici tako što ćete u mešalicu prvo sipati vodu, a zatim šljunak i cement po recepturi koja je data u brošuri. Kada smesa betona dobije željenu plastičnost, nakon 8-10 minuta, beton sipati u kolica koja ste prethodno takođe nakvasili vodom da ne bi došlo do lepljenja betona za metal.

Ugradnja betona

Beton sipate u oplatu i ravnate ravnjačom nakon što beton "povuče vodu" i to tako što ćete ravnjaču osloniti na oplatu i vući prema sebi (1) i istovremeno levodesno (2) kako je to prikazano na slici.

 

Saveti i preporuke

Staze i trotoare treba betonirati etapno, odnosno tako što ćete prvo izbetonirati polje 1 a zatim kad beton dovoljno očvrsne skinuti oplatu, staviti stiropor (najbolje d=2cm) na dilataciju između polja 1 i 2 i izbetonirati polje 2. Kod trotoara treba voditi računa da se dilatacija sa objektom uradi na isti način. Naravno, pravila o negovanju betona važe i ovde. Da bi se sprečilo da u zimskom periodu voda koja prodre  između dilatacija svojim smrzavanjem dovede do lomljenja betona, potrebno je dilatacije zaliti masama na  bazi bitumena.