Prefabrikovani betonski elementi

 

Prefabrikovani betonski elementi

Blokovi za zidanje, betonski crepovi, ivičnjaci, ploče i elementi za popločavanje, rigole, kanalete, cevi i dr.

Pored upotrebe kod izvođenja monolitnih i montažnih
armiranobetonskih i prethodno napregnutih nosećih
konstrukcija objekata, beton se koristi i za proizvodnju
drugih elemenata koji imaju široku primenu u
građevinarstvu.


Ova grupa betonskih prefabrikovanih elemenata,
obuhvata sledeće proizvode:

 

  • Blokovi za zidanje
  • Betonski crepovi
  • Elementi za dimnjačke i ventilacione kanale
  • Ivičnjaci
  • Ploče i elementi za popločavanje
  • Elementi za odvodne kanale (rigole i kanalete), cevi i dr.

Na našem tržištu se posebno izdvajaju dva proizvoda ovog tipa:

Betonski blok za zidanje

U zavisnosti od širine može da se koristi za zidanje spoljašnjih (nosećih) i pregradnih zidova.

 

Ploče i elementi za poplocavanje
Betonski proizvodi za popločavanje se koriste za uređenje dvorišta, trgova, bazena, parkinga.