Portland cement CEM I 42.5R

 
 

Portland cement bez dodataka. Odlikuje se veoma visokim ranim i krajnim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kao i za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi za keramičke pločice i stiropor).

PC 42.5R prema Pravilniku o kvalitetu cementa CEM I 42.5R 

 

Sastav:

 • portland cementni klinker 95-100%
 • gips i mineralna punila 0-5%

 

Tehničke karakteristike:

 

 

jed

Uslovi Pravilnika

Prosečne vrednosti

Standardna konzistencija

%

Nije definisano

28.4-30.0

Početak vezivanja

Min

≥60

100-180

Čvrstoća na pritisak posle 2 dana

MPa

≥20

27.5-33.5

Čvrstoća na pritisak posle 28 dana

MPa

≥42.5
≤62.5

54.0-59.0

 

Karakteristike cementa

 • umerena potreba za vodom
 • veoma visok priraštaj čvrstoća
 • visok nivo čvrstoća
 • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)

 

Preporučuje se za:

 • radove u niskogradnji, izvođenje infrastrukturnih objekata, tunela, mostova i vijadukata
 • podzemne radove kod izvođenja temelja objekata
 • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata (železnički pragovi, konstrukcioni elementi)
 • proizvodnju betona viših klasa čvrstoće
 • za betoniranje na niskim temperaturama (t<5°C)
 • za proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu