Beočinski EstrihBet

 

Vezivo za košuljice

Beočinski EstrihBet je hidraulično vezivo za mašinsko izvođenje cementnih košuljica. Njegovim korišćenjem umanjuje se mogućnost nastanka pukotina i do 70% u odnosu na standardne cemente, a ujedno se ostvaruje ušteda u vremenu i materijalu, s obzirom da je zaostala vlaga u košuljici manja nego kod upotrebe drugih tipova cementa.

Poseban sastav Beočinskog EstrihBet veziva obezbeđuje lakši transport materijala kroz creva i pumpu, dok je vreća od 40kg prava mera za doziranje, prema oceni korisnika.

Osobine Beočinskog EstrihBet veziva:

  • Lak transport materijala kroz creva i pumpu
  • Laka ugradljivost i produžena obradivost
  • Olakšan rad na visokim temperaturama
  • Manja mogućnost nastanka pukotina
  • Obezbeđuje uštedu u vremenu i materijalu
  • Proizvod sa najmanjom emisijom CO2 po toni cementa – pogodan za eko sertifikate održive gradnje (LEED, BREEAM, HQE)
piktogrami 4

 

 
estrihbet vreca 2021 izmene
 

Tehnička dokumentacija

Tehnički list (pdf, 5.19 MB)