Novi lider za novi svet: LafargeHolcim zvanično predstavljen širom sveta

15.07.2015
 
 

 

  • Pet ključnih oblasti sa fokusom na sinergiju, alokaciju kapitala, komercijalnu transformaciju, integraciju i bezbednost i zdravlje na radu

  • Poslovni model sa jasnim odgovornostima zemalja, regiona i korporativnih funkcija

 

LafargeHolcim danas zvanično pokreće novu Grupu širom sveta i objavljuje ključne elemente svojih ambicija za budućnost. Nakon uspešno okončanog spajanja Lafarge-a i Holcim-a i listiranja novih akcija LafargeHolcim u Cirihu i Parizu, nova Grupa će raditi ka stvaranju kompanije sa najvišim standardima poslovanja u industriji građevinskih materijala.

 

Direktor LafargeHolcim, Eric Olsen je tim povodom izjavio: „Sada, kao LafargeHolcim, ulazimo u narednu fazu naše transformacije, kako bismo postali lider u svakom pogledu - kompanija koja ima pozitivan uticaj na svet i može da napravi istinsku razliku za svoje kupce, zaposlene, interesne strane i društvo."

 

 

Nove ambicije LafargeHolcim-a oslonjene na pet ključnih oblasti


Kompanija inicira stratešku transformaciju oslanjajući se na najbolje iz Lafarge-a i Holcim-a. Grupa će se fokusirati na pet oblasti u prvoj fazi integracije:

 

  • Sinergija: ostvarenje 1.4 milijarde evra sinergije u periodu od tri godine

  • Alokacija kapitala: rigorozan pristup raspodeli kapitala i sveukupno smanjenje kapitalne potrošnje

  • Komercijalna transformacija: stvaranje diferencijacije kroz inovativne proizvode i rešenja

  • Integracija: stvaranje jedinstvene nove grupe i kulture

  • Bezbednost i zdravlje na radu: postavljanje Bezbednosti i zdravlja na radu u centar organizacije.

 

LafargeHolcim će biti organizovan u skladu sa novim poslovnim modelom orijentisanom ka lokalnim kupcima, koristeći veličinu Grupe, njen uticaj i mogućnosti na globalnom nivou. Organizacija Grupe predstavlja kombinaciju autonomije na nivou zemalja, platforme upravljanja na nivou regiona te stručne korporativne funkcije.

 

 

Rezultati za prvu polovinu godine Holcim-a i Lafarge-a će biti objavljeni krajem jula


LafargeHolcim će objaviti finansijske rezultate Lafarge-a i Holcim-a kao samostalnih kompanija za prvu polovinu godine 29. jula 2015. Prvi zajednički privremeni rezultati nove Grupe će biti objavljeni prilikom objavljivanja rezultata za prvih devet meseci 2015.

 

*************

O LafargeHolcim Grupi


Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i fokusom na Cement, Agregate i Beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je vodeća kompanija u industriji građevinskih materijala. Grupa ima 115,000 zaposlenih širom sveta i zajedničke prihode od 33 milijarde CHF (27 milijardi EUR) u 2014. godini. LafargeHolcim je industrijski reper u oblasti istraživanja i razvoja i pruža usluge klijentima, od individualnih graditelja do najvećih i najkompleksnijih projekata sa najširom paletom proizvoda sa dodatnom vrednošću, inovativnim uslugama i sveobuhvatnim građevinskim rešenjima. Posvećeni stvaranju održivih rešenja za bolju gradnju i infrastrukturu i doprinosu boljeg kvaliteta življenja, Grupa je odlično pozicionirana, kako bi se suočila sa izazovima rastuće urbanizacije.

 

Više informacija na www.lafargeholcim.com
.