Malter

 

Malter

MALTER

Šta je malter i kako ga pripremiti.

Malter je veštački kameni materijal koji nastaje očvršćavanjem mešavine veziva, agregata i vode.

 

Malter se koristi za:

  • Zidanje svih vrsta zidova
  • Unutrašnje i spoljno malterisanje
  • Kao spojno sredstvo kod oblaganja zidova i podova različitim vrstama keramičkih pločica ili kamena
  • Popunjavanje spojeva, pukotina i šupljina itd.

 

Veziva predstavljaju najvažniju komponentu maltera i uveliko određuju svojstva maltera. Prema vrsti primenjenog veziva malteri se dele na: cementne, krečne, produžne i gipsane maltere.

 

Kvalitet maltera zavisi od više faktora kao što su:

  • Podloga
  • Sastav maltera
  • Priprema maltera
  • Način izvođenja radova
  • Vremenskih prilika

 

Priprema podloge

Podloga na koju se nanosi malter mora biti očišćena, a sastav maltera mora biti takav da odgovara podlozi na koju se nanosi.

 

Priprema materijala

Malter je potrebno pripremati od peska tj. agregata krupnoće zrna do 4mm i na taj način da se uvek pripremi ona količina maltera koja se može potrošiti za 30-ak minuta. Zidanje i malterisanje se ne preporučuje na  temperaturama ispod +5°C, a ako je to ipak neophodno, preporučuje se da se vodi dodaju aditivi za ubrzavanje vezivanja.