Konstruktivni elementi (stubovi, grede, ploče)

 
 

Konstruktivni elementi (stubovi, grede, ploče)

Uputstvo za pripremne radove, mešanje betona i postavljanje konstruktivnih elemenata

 

Postavljanje oplate

Kod betoniranja stubova i greda, od izuzetne važnosti je pravilno izvođenje oplata. Oplate moraju biti urađene tako da omoguće prijem sila pritiska sveže betonske smeše, kao i da spreče curenje cementnog mleka iz oplate, što za posledicu ima porozan beton...

Način izrade oplate greda je prikazan na slici. Oplata se montira tako što se prvo na podupirače (1) postavljaju drvene grede (2). Preko greda se kucaju letve (3) koje se postavljaju preko ivica greda, kako bi se stranica (5) mogla učvrstiti kosnikom (7). Lajsna (4) i daska (6) ukrućuju oplatni sklop. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona za zidove oplate. Armatura greda dobija se statičkim proračunom.

Spravljanje betona

Beton spravljate u mešalici za beton na način kako je to opisano i po recepturi datoj u ovoj brošuri. Voditi računa o pravilnom odnosu vode i cementa, jer višak vode dovodi do šupljina u očvrslom betonu čime ga čini neotpornim na dejstvo mraza, dok manjak vode onemogućava potpunu hidrataciju cementa, čime mu značajno smanjuje mehaničke karakteristike („pregoreli beton"). Kolica prethodno nakvasiti vodom kako ne bi došlo do lepljenja betona za zidove kolica.

Ugradnja betona

Nakon ugradnje betona, betonsku smešu vibrirati kako bi betonska smeša dobila što homogeniji sastav.

Stranice oplate stubova i greda se mogu demontirati nakon što beton dostigne 30% zahtevane pritisne čvrstoće, što je pri temperaturama od +15 do +20°C moguće već posle 24 sata. Donji deo oplata može se demontirati nakon što beton dostigne 70% čvrstoće, što se kod temperatura od +15°C do +20°C može očekivati nakon 7 dana. Pravila o negovanju betona u potpunosti važe i u ovom slučaju.

Saveti i preporuke

Prilikom montaže donjeg dela oplate greda, potrebno je voditi računa o visini grede u odnosu na željeni nagib. Kod betoniranja stubova na koje naleže greda, voditi računa o visini do koje betonirate stubove i to tako da stub betonirate do donje ivice grede.