Kodeks poslovnog ponašanja

 

Kodeks poslovnog ponašanja kompanije Holcim Grupa osigurava da svi naši zaposleni  dele  posvećenost poslovanju sa integritetom i daje smernice kako da se ove obaveze  primene  u praksi. Takođe, Kodeks pomaže  da se pridržavamo zakona i propisa u zemljama u kojima poslujemo.

Podjednako važno za Holcim Grupu je i  kako se na tržištu ponašaju dobavljači sa kojima poslujemo. Trudimo se da se svi  naši dobavljači ponašaju u skladu sa principima ustanovljenim  u Kodeksu ponašanja Holcim Grupe, posebno kada su u pitanju ljudska prava, pitanja vezana za rad, životnu sredinu i sprečavanje mita i korupcije.

 
Linija integriteta

Ukoliko  imate pitanje ili želite da izrazite nedoumicu u vezi sa  poslovnom praksom kompanije Lafarge Srbija, molimo Vas da koristite liniju Integriteta

https://integrityline.holcim.com/

0800 190 078

(globalni identifikacioni broj 77084)