Beobond

 

HRB veziva za puteve

Aleksandar ĐORĐEVIĆ

BEOBOND C30 - cementno-krečno hidraulično vezivo za puteve poslednje generacije, projektovano je za stabilizaciju i modifikaciju tla kod kojih je procenat vlažnosti i sadržaj glinovitih čestica veoma visok. Upotrebom BEOBOND C30 veziva povišena vlažnost tla smanjuje se na optimalu, dok se plastičnost i bubrenje izazvano visokim sadržajem glinovitih čestica redukuje na minimalne vrednosti, odnosno neutrališe.
 
Korišćenjem veziva BEOBOND C30 omogućava se izvođenje radova u nepovoljnim vremenskim uslovima (nakon kišnog perioda, topljenja snega) kao i korišćenje materijala koji svojim karakteristikama ne ispunjavaju zahteve projekta (materijali niskih vrednosti CBR-a, visoke plastičnosti i bubrenja).
 
BEOBOND C30 karakteriše:
  • Ujednačen kvalitet dobijen potpuno automatizovanim postupkom proizvodnje.
  • Specifičan sastav koji svaki tip zemljišta transformiše u odličnu osnovu za izradu konstrukcija u oblasti niskogradnje (kombinacija elektrofilterskog pepela i cementnog klinkera doprinose povećanju nosivosti tretiranih materijala dok je negašeni kreč zaslužan za upijanje vode)
  • Smanjen uticaj na životnu sredinu - kontrolisanom proizvodnjom veziva emisije CO₂ se po toni proizvedenog materijala umanjuju do 25% u poređenju sa proizvodnjom iste količine cementa koji se uobičajeno koristi za stabilizaciju, što ovaj proizvod svrstava u grupu ekološki prihvatljivih tzv. zelenih materijala.

 

Preuzmite brošuru

Preuzmite bezbednostni list

 

Izgled nekategorisanog puta nakon kišnog perioda, a pre i posle stabilizacije BEOBOND C30 vezivom.

 

PRE STABILIZACIJE
 

izgled pristupnog puta pre stabilizacije beobond om c30 nakon kisnog perioda

 

 

POSLE STABILIZACIJE
 

izgled pristupnog puta posle stabilizacije beobond om c30 nakon kisnog perioda