Cem i 42,5r

 Portland cement bez dodatka.
 
Odlikuje se veoma visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kao i za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi za keramičke pločice i stiropor).
 
Sastav:
 
  • portland-cementni klinker 95-100%
  • gips i mineralna punila 0-5%
 
Karakteristike cementa:
 
  • veoma visok nivo i priraštaj čvrstoća
  • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)
 
Preporučuje se za:
 
  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
  • proizvodnju betona visokih klasa čvrstoće
  • radove u niskogradnji
  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu

 

cem i 42 5r content