CEM I 42,5R

Portland cement bez dodatka.

Odlikuje se veoma visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kao i za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi za keramičke pločice i stiropor).

 

Sastav:

  • portland-cementni klinker 95-100%

  • gips i mineralna punila 0-5%

 

Karakteristike cementa:

  • veoma visok nivo i priraštaj čvrstoća

  • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)

 

Preporučuje se za:

  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata

  • proizvodnju betona visokih klasa čvrstoće

  • radove u niskogradnji

  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu

cem i 42 5r content

Vladimir ARANOVIĆ
+381 63 522 246 

Vladimir ŠLJIVANČANIN
+381 63 680 804