: Lafarge Srbija http://www.lafarge.rs Lafarge, gradimo bolje gradove @: Lafarge Srbija 2017 @: Lafarge Srbija 2017 : Lafarge Srbija /wps/themes/html/CommonFiles_rs/img/logo_lafarge_fr_int.gif /wps/portal/rs : Lafarge Srbija Pobednici LafargeHolcim Nagrada 2017 za Evropu http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1507032086620/PR_bis#113775189&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <h2><strong>Održivost &ndash; sistematična i vi&scaron;enamenska</strong></h2> <p><strong>Marsej, 28. septembar 2017. godine &ndash; Dani kada je održivost građevinskih projekata bilo ad hoc pitanje su pro&scaron;li &ndash; održiva gradnja je postala sistematična i specifična. Ovo je nedvosmisleno demonstrirano rezultatima LafargeHolcim Nagrada za region Evrope: Prvu nagradu su podelila dva projekta koja se realizuju u Briselu, gde oba prednjače u pogledu multi-funkcionalnosti.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim Nagrade su vi&scaron;e od prelepih građevinskih objekata. One se izdvajaju kao najznačajnije svetsko takmičenje u održivom projektovanju. Kriterijumi takmičenja vrednog dva miliona dolara predstavljaju izazov, kao i cilj održivosti sam po sebi. Takmičenje se odnosi na projekte u uznapredovaloj fazi realizacije, ne na zavr&scaron;ene radove. Zahteva projekte koji prevazilaze standarde, pokazujući održive odgovore na tehnolo&scaron;ka, ekolo&scaron;ka, socio-ekonomska i kulturolo&scaron;ka pitanja koja utiču na modernu izgradnju i donose nova, iznenađujuća i istinski vizionarska re&scaron;enja načina na koji gradimo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Od urbanističkog planiranja do tehničke inovacije</strong><br /> Ideja održivosti je drastično evoluirala, obja&scaron;njava profesor arhitekture <em>Marc Ang&eacute;lil</em>, član Odbora LafargeHolcim fondacije: &bdquo;Nekada je pojam održivosti značio da obogatite projekat nekim održivim komponentama &ndash; npr. solarnim panelima. Danas se održivost posmatra na mnogo sveobuhvatniji način; održiva gradnja je postala mnogo vi&scaron;e sistematična i specifična.&ldquo; &nbsp;</p> <p>Spektar koji čine 792 aktuelna projekta iz regiona Evrope je jednako &scaron;irok &ndash; od urbanističkih projekata do tehničkih inovacija. Na kraju, stručni žiri predvođen Harry-jem Gugger-om, profesorom arhitekture u EPFL Lozana (&Scaron;vajcarska) je odlučio da prvu nagradu dobiju dva projekta. Ovi projekti ilustruju novu eru održive gradnje, budući da nisu okarakterisani samo pojedinačnim parametrima, već preko holističkog koncepta koji obuhvata tehničke, dru&scaron;tvene, ekonomske i ekolo&scaron;ke aspekte na izbalansiran način. Oba projekta su sme&scaron;tena u Briselu, za koji je razvijen urbanistički prostorni plan &ndash; Willebroek Canal. Prostorni plan podržava očuvanje diverziteta u kori&scaron;ćenju zemlji&scaron;ta unutar industrijske zone i time teži da Brisel zadrži kao raznolik i živ grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zlato: Racionalno upravljanje otpadom u Briselu, Belgija</strong><br /> Ovim projektom, arhitekte BC arhitektonskog studija u Briselu planiraju da integri&scaron;u potrebe komunalnog preduzeća za prikupljanje otpada sa rapidnim razvojem kanalskog okruga: Unutar (infra-)strukture, obezbeđen je prostor za javno kori&scaron;ćenje, kao &scaron;to su zelene zone. Pažljivo balansirana gradnja omogućava buduće transformacije i ostavlja otvorene mogućnosti razvoja &ndash; posebno mudro interpretiran termin &bdquo;održivost&ldquo;. &bdquo;Dovođenjem infrastrukture u prvi plan, projekat konačno objedinjuje ekonomske i estetske aspekte, nudeći formu otporne arhitekture koja ograničenja pretvara u kvalitet,&ldquo; pohvalio je rad žiri.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zlato : Integracija fabrike betona u Briselu, Belgija</strong> <br /> Projekat sačinjen od strane tima arhitektonskog studija TETRA iz&nbsp; Brisela predlaže adekvatne mere za integraciju postojeće fabrike betona u kontekst urbanog razvoja &ndash; čime bi se sprečio gubitak značajnog dela industrijske baze grada. Samim tim, propustljivost predstavlja centralni aspekt. &bdquo;Obim arhitekturalnih poteza pruža nadu težnji da se kombinuje ono &scaron;to na prvi pogled deluje nemoguće: bukvalno &ndash; kohabitacija inače nekompatibilnih delatnosti,&ldquo; naglasio je žiri.</p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bronza: Nastanjeni parking prostori u Londonu, Velika Britanija </strong><br /> Kao &scaron;to je slučaj u mnogim velikim gradovima, prestonica Britanije ima ozbiljan nedostatak stambenog prostora. ZEDpods u Londonu planiraju da to promene. Pomoću postojećih parking prostora, projekat predviđa izgradnju stambenog prostora putem vertikalne gradnje za korisnike prevoza, studente i ostale interesne strane &ndash; sve pomoću lokalno proizvedenih elemenata koji se mogu brzo uklopiti u održive &bdquo;stanove na stubovima&ldquo;. Vi&scaron;enamenski prostor je opet u prvom planu. Autor projekta ima &bdquo;viziju arhitekture koja je dru&scaron;tveno odgovorna, ekolo&scaron;ki ne&scaron;kodljiva i ekonomski pristupačna,&ldquo; zaključio je žiri.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dodeljena Priznanja: Dovođenje pro&scaron;losti u budućnost </strong><br /> Prilikom dodeljivanja regionalnih LafargeHolcim Nagrada, četiri projekta iz svakog regiona dobila su posebno Priznanje. Tim Ascociata Culturala Grivita 53 planira da pokloni Bukure&scaron;tu u Rumuniji prvi nezavisni teatar tokom vi&scaron;e decenija, kroz pametnu upotrebu postojeće konstrukcije. AGi arhitekte iz Madrida planiraju da razviju arheolo&scaron;ku lokaciju za iskopavanje u Pontevedri, &Scaron;panija; ovde takođe multi-funkcionalnost igra ključnu ulogu. Karamuk Kuo Architekten iz Ciriha su uključili održivu fleksibilnost u svoj projekat centra za iskopavanje rimske arheolo&scaron;ke lokacije Augusta Raurica u &Scaron;vajcarskoj. NP2F iz Pariza planiraju rekreacioni centar u Bordou, Francuska, koji je eteričan koliko i odvažan. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nagrada &bdquo;Nova generacija&ldquo;: Budućnost je u njihovim rukama</strong><br /> Dodeljene su četiri nagrade u kategoriji &bdquo;Nova generacija&ldquo; za studente i profesionalce starosti do 30 godina. Ova kategorija je postala naglo popularna jer zahteva vizionarske projekte i hrabre ideje, a takođe pruža mladim profesionalcima javnu promociju i mogućnost priznanja. Prvi put u istoriji LafargeHolcim Nagrade, podneto je vi&scaron;e projekata u kategoriji Nova generacija, nego u glavnoj kategoriji. Dve glavne nagrade za region Evrope u kategoriji Nova generacija pripale su Poljskoj. Malgorzata Mader planira da transformi&scaron;e staru fabričku zgradu u Lodzu u novi stambeni prostor fleksibilne upotrebe. Jakub Grabowski je osvojio drugu nagradu; on planira da restaurira i adaptira za ponovnu upotrebu oronuli istorijski građevinski kompleks u Otynu. Anna Andronova iz Rusije je osvojila treću nagradu za virtuelni model u Kazanu, koji ima za cilj da promovi&scaron;e održivost u digitalnon okruženju. Četvrtu nagradu osvojio je Frederic Bouvier iz &Scaron;vajcarske. On je predložio konstrukciju koja može da pomogne u borbi protiv &scaron;umskih požara u regionu Collobrieres u Francuskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Od projekta do realnosti za francuske učenike </strong><br /> Ovo je peti put kako se održava konkurs LafargeHolcim Nagrada, gde je nagrađeno preko 200 projekata &scaron;irom sveta. Vi&scaron;e od polovine projekata će biti uskoro izgrađeno, ili su već zavr&scaron;eni. Stoga, LafargeHolcim Nagrade nisu &bdquo;zamkovi u vazduhu&ldquo;, već opipljive akcije koje unapređuju nauku gradnje. Ovaj faktor stvarne promene je nagla&scaron;en nagradom koja je prvi put dodeljena u 2017. godini: &bdquo;LafargeHolcim priznanje za bolju gradnju&ldquo;. Nagrada je dodeljena za pobednički projekat prethodnog takmičenja, onog koji je izgrađen i izdržao je ispit vremena kao izuzetno uspe&scaron;an primer održive gradnje. U Evropi, ovo prizanje dobio je Gilles Delalex sa svojim timom za Muoto Architecture Studio u Parizu. Arhitekte su uradile odličan projekat u prilagođavanju infrastrukture za osam univerziteta pod načelom visoko ekonomične i &scaron;tedljive gradnje. Projekat je osvojio Srebrnu LafargeHolcim Nagradu 2014. godine. Objekat je zavr&scaron;en 2016. godine i predstavlja dokaz da teorija zaista može da postoji u praksi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nagrade pomažu da zdrav razum bude op&scaron;teprihvaćen</strong><br /> Povećan interes među arhitektama, inženjerima, urbanistima i projektantima dokazuje da je održivost postala deo &bdquo;zdravog razuma&ldquo; u građevinskoj industriji. Peti ciklus takmičenja privukao je vi&scaron;e od 5.000 radova autora iz 121 zemlje. 3.606 radova je ocenjeno kao validno, a vi&scaron;e od pola njih je pro&scaron;lo prvu fazu ocenjivanja. Radovi su ocenjivani od strane pet nezavisnih stručnih žirija u regionima Evrope, Severne Amerike, Južne Amerike, Srednje-Istočne Afrike i regiona Azija Pacifik. Članovi žirija su ocenili projekte na osnovu pet &bdquo;ciljnih kriterijuma&ldquo; održive gradnje prethodno zadatih od strane LafargeHolcim fondacije &ndash; principi koji defini&scaron;u održivu gradnju na holistički način. Dobitnici Zlata, Srebra i Bronze iz svakog regiona će se takmičiti za Globalne LafargeHolcim Nagrade 2018. godine.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Za vi&scaron;e informacija o LafargeHolcim Nagradama 2017, članovima žirija i pobedničkim projektima, uključujući i fotografije visoke rezolucije, posetite </strong><a href="http://www.lafargeholcim-foundation.org" target="" title=""><strong>www.lafargeholcim-foundation.org</strong></a><strong><br /> </strong><br /> <strong>Pobednički projekti LafargeHolcim Nagrada u Evropi</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada - &nbsp;Zlato ex aequo 2017 Evropa</strong><br /> Urbana integracija postojećeg postrojenja za me&scaron;anje betona, Brisel, Belgija: Projekat integracije postojećeg postrojenja za me&scaron;anje betona u industrijsko okruženje, radni prostor i javne funkcije. Autori su Wes Degreef, Ken De Cooman, Nicolas Coeckelberghs, Laurens Bekemans, Jasper Poesen, BC architects and studies, Brisel, Belgija.</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada - &nbsp;Zlato ex aequo 2017 Evropa</strong><br /> Prilagodljiva konstrukcija za komunalno preduzeće u Briselu, Belgija: Projekat prilagodljivog postrojenja za prikupljanje otpada namenjen re-integraciji logističke infrastrukture u urbanom okruženju. Autori su Ana Castillo, Lieven de Groote, Jan Terwecoren, Annekatrien Verdickt, TETRA architecten, Brisel, Belgija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Bronza 2017 Evropa</strong><br /> Nulti (fosilni) energetski potro&scaron;ači na parking prostorima, London, Velika Britanija: Prototip arhitekture sa malim sadržajem ugljenika izgrađen iznad postojećih javnih parking prostora &ndash; genijalno re&scaron;enje nesta&scaron;ice stambenog prostora u Londonu. Autori su ZEDpods Ltd, London, Velika Britanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada - &nbsp;Posebno priznanje 2017 Evropa</strong><br /> Prvi nezavisni teatar, Bukure&scaron;t, Rumunija: Nezavisni dru&scaron;tveni teatar &ndash; prvi od 1946. godine &ndash; koji je nastao transformacijom oronulog objekta u kulturni centar. Autori su Chris Simion-Mercurian i Tiberiu Mercurian, Ascociata Culturala Grivita 53; Codrin Tritescu i Petre Frangulea, Arhitecture Office Codrin Tritescu, Bukure&scaron;t, Rumunija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada - &nbsp;Posebno priznanje 2017 Evropa</strong><br /> Ekolo&scaron;ki pristup arheolo&scaron;kim lokacijama, Pontevedra, &Scaron;panija: Pejzažni park u okviru kojeg se nalaze brojne arheolo&scaron;ke lokacije. Autor je Joaqu&iacute;n P&eacute;rez-Goicoechea, AGi architects, Madrid, &Scaron;panija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Posebno priznanje 2017 Evropa</strong><br /> Centar za iskopavanje rimskog naselja Augusta Raurica, Augst, &Scaron;vajcarska: Arheolo&scaron;ki centar rimskih ru&scaron;evina pronalazi fleksibilni strukturni sistem za raznoliku upotrebu i prilagođava se tokom vremena. Autori su &Uuml;nal Karamuk i Jeannette Kuo, Karamuk Kuo Architekten, Cirih, &Scaron;vajcarska.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Posebno priznanje 2017 Evropa</strong><br /> Centar za rekreaciju, Bordo, Francuska: Skup sportskih objekata sme&scaron;tenih u jednu celinu, ali na otvorenom &ndash; kori&scaron;ćenje sporta za dru&scaron;tveno okupljanje. Autori su Fran&ccedil;ois Chas, Nicolas Guerin, Fabrice Long, Paul Ma&icirc;tre-Devallon i Ana Miscu, NP2F, Pariz, Francuska.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Nova generacija Prva nagrada 2017 Evropa</strong><br /> Transformacija fabrike u stambeni objekat, Lodz, Poljska: Projekat nazvan &bdquo;ecommunity&ldquo; koji pretvara i transformi&scaron;e postojeću fabriku u objekat za kolektivno stanovanje. Autor je Malgorzata Mader, Lodz University of Technology, Lodz, Poljska.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Nova generacija Druga nagrada 2017 Evropa</strong><br /> Transformacija manastira u objekat za rehabilitaciju zavisnika, Otyn, Poljska: Projekat rehabilitacionog centra na ru&scaron;evinama manastira &ndash; ekolo&scaron;ki osve&scaron;ćen projekat tektonskog kvaliteta i dru&scaron;tvene vrednosti. Autor je Jakub Grabowski, Gdynia, Poljska.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Nova generacija Treća nagrada 2017 Evropa</strong><br /> Prostorni koncept grada budućnosti, Kazan, Rusija: Istraživanje novih arhitektonskih rečnika za grad budućnosti u eri označenoj fizičkom stranom stvari, kao i likvidno&scaron;ću digitalnog okruženja. Autor je Anna Andronova, UCL Bartlett School of Architecture, London, Velika Britanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LafargeHolcim Nagrada- Nova generacija Četvrta nagrada 2017 Evropa</strong><br /> Vatrogasna cisterna i &scaron;umsko skloni&scaron;te, Collobri&egrave;res, Francuska: Vodeni rezervoar za borbu protiv &scaron;umskih požara projektovan kao artefakt koji se uklapa u krajolik. Autor je Fr&eacute;d&eacute;ric Bouvier, Renens, &Scaron;vajcarska.</p><img src="/wps/wcm/connect/0049c78042d6ad4a96d3bfb078851e14/eur-2.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0049c78042d6ad4a96d3bfb078851e14" alt="" /> Tue, 03 Oct 2017 12:13:46 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1507032086620/PR_bis#113775189&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2017-10-03T12:13:46Z Lafarge Srbija – primer dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1497608776696/PR_bis#381587095&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>U Skup&scaron;tini&nbsp; Autonomne pokrajine Vojvodine početkom ove nedelje održana je tematska sednica Zelene parlamentarne grupe posvećena promociji cirkularne ekonomije, kao novog ekonomskog modela koji ima za cilj da pospe&scaron;i domaći privredni razvoj udruživanjem ekonomskih potencijala, uz po&scaron;tovanje standarda iz oblasti za&scaron;tite životne sredine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je tema koja je u na&scaron;oj zemlji relativno nova i o kojoj se malo zna, stoga je na&scaron;a kompanija uvek rado viđen gost na stručnim skupovima koji služe kako&nbsp;informisanju &scaron;ire javnosti o na&scaron;em poslovanju tako&nbsp; i edukaciji, kroz predstavljanje na&scaron;eg iskustva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Roland Fekete,</strong>&nbsp;Menadžer Industrijske ekologije, je ovom prilikom predstavio na&scaron;e iskustvo u oblasti cirkularne ekonomije i istakao da je odlika cirkularne ekonomije maksimalna iskorićenost resursa koji su u upotrebi, a &nbsp;da strategija LafargeHolcim Grupe kojoj pripadamo jasno defini&scaron;e na&scaron;e uče&scaron;će i to na dva načina &ndash; kori&scaron;ćenjem otpadnih materijala kao goriva i kori&scaron;ćenjem alternativnih sirovina u proizvodnji cementa. S tim u vezi,&nbsp; je i informacija Evropskog udruženja proizvođača cementa&ndash;CEMBUREAU, gde se navodi da se u poslednjih nekoliko godina oko 5% sirovina koje se koriste u proizvodnji klinkera u Evropi sastoji od recikliranih materijala i pepela od sagorevanja goriva u ukupnom iznosu od oko 5,5 miliona tona godi&scaron;nje. Roland je takođe naglasio da je za nas ova tema veoma važna, da smo do sada dali veliki doprinos&nbsp; ali da se nećemo zaustaviti postignutim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sednicu su uvodnim obraćanjem otvorili predsednik pokrajinske Skup&scaron;tine I&scaron;tvan Pastor i zamenik &Scaron;efa Misije OEBS u Srbiji, Majkl Ujehara (Michael Uyehara), a prisustvovali su &nbsp;i potpredsednici Skup&scaron;tine AP Vojvodine, pokrajinski poslanici, predstavnici resornih državnih organa &ndash; nadležnog Ministarstva i Sekretarijata, lokalnih samouprava, Privredne komore Srbije, Misije OEBS, Nemačke&nbsp; organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i druga zainteresovana lica, sa ciljem da razmene iskustva i da se bliže upoznaju sa konceptom i principima cirkularne ekonomije i njenim prednostima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Konferenciji je podeljena i informacija da kao posledica konvencionalne industrije, privrede i navika ljudi u Srbiji danas ima 3.500 divljih smetli&scaron;ta i samo 8 sanitarnih regionalnih deponija. Reciklira se samo 5-7% otpada, dok se na godi&scaron;njem nivou materijal u vrednosti od 50 mil EUR odlaže na nesanitarne deponije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tranzicija domaće privrede ka ovakvom, novom ekonomskom modelu koji uspe&scaron;no funkcioni&scaron;e u razvijenim državama, posebno u Skandinaviji, zahteva promenu poslovne svesti i stvaranje pravnog okvira za uvođenje i primenu. Nažalost, &nbsp;tranzicija se odvija veoma sporo, pa na&scaron;a kompanija spada među malobrojne kompanije u Srbiji koje mogu da predstave svoje primere iz prakse kada je ova tema u pitanju.</p><img src="/wps/wcm/connect/5a56de8041880ac8986cbdb078851e14/img2.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a56de8041880ac8986cbdb078851e14" alt="" /> Fri, 16 Jun 2017 11:48:03 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1497608776696/PR_bis#381587095&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2017-06-16T11:48:03Z SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE BEOČIN I „LAFARGE-BFC“ http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1483023077802/PR_bis#1407866744&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>200.000 EVRA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE</p><p><strong>Beočin, 29. decembar 2016. godine &ndash; Kompanija &bdquo;Lafarge-BFC&ldquo; i op&scaron;tina Beočin potpisali su Sporazum o saradnji, prema kojem Lafarge Beočinska fabrika cementa u 2017. godini ulaže 200.000 evra u razvoj lokalne zajednice, pobolj&scaron;anje uslova života građana, održavanje dostignutog nivoa sportskog i kulturnog života u Op&scaron;tini i stvaranje povoljnije klime za privlačenje investitora u Op&scaron;tinu. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U Sporazumu koji su potpisali Mitar Milinković, predsednik Op&scaron;tine Beočin, i Dimitrije Knjeginjić</strong>, direktor Lafarge Srbija precizira se da će navedena sredstva biti kori&scaron;ćena za prevoz učenika osnovnih i srednjih &scaron;kola i fakulteta kao i za nabavku opreme i investiciono održavanje osnovnih &scaron;kola i druge neophodne potrebe .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saradnja sa lokalnom zajednicom od na&scaron;eg dolaska u Srbiju bila je snažna i podrazumevala je kvalitetan i konstantan dijalog, zajedničke inicijative i stalni rad na razvojnim prioritetima lokalne zajednice. Izuzetno nam je drago &scaron;to smo u mogućnosti da i u trenutku kada građevinska industrija jo&scaron; uvek nije potpuno oporavljena od dugogodi&scaron;nje krize, aktivno nastavimo ulaganje u dalji razvoj zajednice u kojoj poslujemo. Sigurni smo da ćemo ovim sporazumom dodatno ojačati na&scaron;u saradnju i da će dobrobit od takve saradnje imati svi građani Beočina,&ldquo; izjavio je <strong>Dimitrije Knjeginjić, direktor &bdquo;Lafarge Srbija&ldquo;</strong> nakon potpisivanja sporazuma na svečanosti upriličenoj u zgradi op&scaron;tine Beočin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mitar Milinković, prvi čovek op&scaron;tine Beočin je istakao značaj dugogodi&scaron;nje saradnje sa kompanijom Lafarge BFC. <br /> &ldquo; Hvala kompaniji &ldquo;Lafarge&ndash;BFC&rdquo; na pomoći koju pruža građanima Beočina, studentima i đacima, ali i razvitku infrastrukture, &scaron;to doprinosi boljitku na&scaron;e op&scaron;tine&rdquo;, rekao je Milinković.</p> <p><br /> <br /> &bdquo;Lafarge-BFC&ldquo; će u narednom periodu sagledati mogućnost podr&scaron;ke i drugim prioritetnim projektima op&scaron;tine Beočin, kao &scaron;to su: rekonstrukcija gradskog parka, izgradnja dečjeg igrali&scaron;ta u Romskom naselju, sanacija krova na osnovnoj &scaron;koli &bdquo;Jovan Grčić Milenko&ldquo; i zapo&scaron;ljavanje građana, najavljuje se u Sporazumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz svoju dugu tradiciju Beočinska fabrika cementa oduvek je bila nerazdvojivi deo lokalne zajednice i najznačajniji partner u svim razvojnim projektima lokalne samouprave. Privatizacijom Beočinske fabrike cementa 2002. godine, dugu tradiciju dru&scaron;tvene odgovornosti i povezanosti sa lokalnom zajednicom nastavio je &bdquo;Lafarge-BFC&ldquo;, putem Fonda za realizaciju Socijalnog programa (2002-2011) i finasiranjem niza drugih aktivnosti i projekata koje su imale za cilj pobolj&scaron;anje uslova života i razvoj lokalne zajednice od kojih su najznačajniji &bdquo;Beočin biznis-park&ldquo; i izgradnja &bdquo;Trga mladosti&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporazumom o saradnji zaključenim u decembru 2011 godine, na period od pet godina, Lafarge BFC je nastavio sa podr&scaron;kom razvoju lokalne zajednice kroz definisane aktivnosti koje su imale za cilj održavanje dostignutog nivoa sportskog i kulturnog života i stvaranje povoljnije poslovne klime za privlačenje investitora u Op&scaron;tinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>*************<br /> <strong>Lafarge u Srbiji</strong> posluje od 2002. godine i vodeći je proizvođač građevinskih materijala, cementa, betona i agregata, a svoje aktivnosti obavlja u fabrici cementa u Beočinu i tri fabrike betona. Tokom četrnaest godina poslovanja u Srbiji, Lafarge je posvećen cilju da kupcima ponudi najbolje inovativne materijale i pouzdana re&scaron;enja. Lafarge Srbija je od jula pro&scaron;le godine deo LafargeHolcim Grupe. Na&scaron; rad i energija utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Be&scaron;ke, Avalskog tornja, Mosta Zemun-Borća. <br /> Dodatne informacije su dostupne na adresi: www.lafarge.rs</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O LafargeHolcim Grupi</strong><br /> Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i sa fokusom na cement, agregate i beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapo&scaron;ljava 100.000 zaposlenih &scaron;irom sveta a ostvarila je neto prihod od prodaje u vrednosti od 29,5 milijardi &scaron;vajcarskih franaka u 2015. godini. Posvećeni održivim re&scaron;enjima u cilju kvalitetnije gradnje i infrastrukture i željom da doprinese boljem kvalitetu života, Grupa je u najboljoj poziciji da zadovolji izazove ubrzane urbanizacije.<br /> Dosatne informacije su dostupne na : www.lafargeholcim.com</p> Thu, 29 Dec 2016 14:51:41 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1483023077802/PR_bis#1407866744&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-12-29T14:51:41Z POZIV ZA PRAĆENJE DOGAĐAJA - POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE BEOČIN I „LAFARGE-BFC“ http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1482838375569/PR_bis#1110258344&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>200.000 EVRA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE</p><p><strong>Po&scaron;tovani,</strong><br /> Pozivamo Vas da ispratite potpisivanje <strong>Sporazuma o saradnji između op&scaron;tine Beočin i &bdquo;Lafarge-BFC&ldquo; u četvrtak, 29. 12. 2016. u 11 časova u Beočinu</strong>, sala op&scaron;tine Beočin. Sporazum će potpisati Mitar Milinković, predsednik Op&scaron;tine Beočin i Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarge Srbija .<br /> <br /> Prema Sporazumu o saradnji beočinska fabrika cementa <strong>&bdquo;Lafarge&ldquo; će u 2017. godini uložiti 200.000 evra u razvoj lokalne zajednice</strong>, pobolj&scaron;anje uslova života građana, održavanje dostignutog nivoa sportskog i kulturnog života u Op&scaron;tini i stvaranje povoljnije klime za privlačenje investitora u Op&scaron;tinu. Navedena sredstva će biti kori&scaron;ćena za prevoz učenika osnovnih i srednjih &scaron;kola i fakulteta kao i za nabavku opreme i investiciono održavanje osnovnih &scaron;kola i druge neophodne potrebe. <br /> <br /> Nakon događaja biće upriličen svečani koktel.<br /> <br /> Nadamo se podr&scaron;ci Va&scaron;eg medija u najavi i praćenju događaja.<br /> Za sve neophodne informacije, budite slobodni da nam se obratite.<br /> <br /> <br /> S po&scaron;tovanjem,</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> Snežana Petrović, Menadžer Komunikacija Lafarge Srbija <br /> Mob: +381 63 522231<br /> Mail : <a href="mailto:snezana.petrovic@lafargeholcim.com" target="" title="">snezana.petrovic@lafargeholcim.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jasna Rakićević &ndash; PR asistent, Balkan Media tim<br /> Kontakt za medije<br /> Mob: +381 65 6502244<br /> Mail : <a href="mailto:office@balkanmt.com" target="" title="">office@balkanmt.com</a></p> Tue, 27 Dec 2016 11:33:35 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1482838375569/PR_bis#1110258344&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-12-27T11:33:35Z Kompanija Lafarge predstavila projekat Lafarge kuće http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1465887922847/PR_bis#644505317&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: " lang="sr">Sigurnost, udobnost i trajanje odlike Lafarge doma</span></strong></p><p>Kompanija Lafarge predstavila je program Lafarge kuća čime je najavila ulazak u novi segment trži&scaron;ta poluprefabrikovanih kuća. U ponudi su različiti tipovi kuća prilagođeni potrebama kupaca i uslovima gradnje na konkretnoj lokaciji. Ponuda uključuje finansiranje i izgradnju porodičnih kuća po sistemu &bdquo;ključ u ruke&ldquo;, koji obuhvata i pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju. Zahvaljujući posebnoj tehnologiji koja omogućava preciznost gradnje i kontrolisani kvalitet u fabričkim uslovima, do novog doma je moguće doći za 28 dana od pribavljanja potrebnih dozvola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pitanju je ispunjenje vizije o novom načinu izgradnje porodičnog doma na trži&scaron;tu Srbije, koja promovi&scaron;e lokalne materijale nastale u Lafarge Beočinskoj fabrici cementa i najlep&scaron;e vrednosti francuske kulture: LJUBAV prema životu i porodici, UDOBNOST i stil u dizajnu i arhitekturi i vanvremensko TRAJANJE.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ulaskom na trži&scaron;te izgradnje poluprefabrikovanih kuća želeli smo da građanima Srbije ponudimo mogućnost da na brz i efikasan način&nbsp; po povoljnoj ceni dođu do doma koji će spojiti moderni dizajn sa tradicijom beočinske cementare i kompanije Lafarge, koja garantuje sigurnost i kvalitet&ldquo;, izjavio je Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarge Srbija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi program Lafarge kuća sastoji se od 9 tipova objekata, uz varijante sa ekolo&scaron;kim zelenim ili tradicionalnim kosim krovom, delo je eminentnog arhitekte Jovana Mitrovića. Ovaj program posebno nagla&scaron;ava aspekt udobnosti, koja se ogleda kroz jednostavan ali jedinstven arhitektonski koncept, uz akcenat na optimalnu iskori&scaron;ćenost prostora, funkcionalnost i energetsku efikasnost. Tim arhitekata je spreman da pozicionira i prilagodi kuće zahtevima bilo kog placa, ali i da izađe u susret svim drugim specifičnim zahtevima klijenata. Arhitektonska re&scaron;enja ovog programa uz celokupnu projektnu dokumentaciju, predstavljaju sastavni deo ponude.Osnovni građevinski materijali su proizvedeni u Beočinskoj fabrici cementa, čiji proizvodi predstavljaju vezivno tkivo srpskog građevinarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi obezbedili da &scaron;to veći broj građana dođe do željenog doma, Lafarge i Societe Generale banka pripremili su jedinstvenu ponudu na na&scaron;em trži&scaron;tu &ndash; povoljan kredit za izgradnju kuće, za koji nije potrebno uspostavljanje hipoteke na drugu nepokretnost. Uče&scaron;će iznosi od 20 odsto, a rok&nbsp; otplate je do 25 godina. Kamatna stopa iznosi 4,45 odsto plus &scaron;estomesečni Euribor. Cena kvadrata u zavisnosti od tipa kuće, kreće se od 385 EUR navi&scaron;e, u zavisnosti od tipa i nivoa opremljenosti objekta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Societe generale banka je jedan od lidera na domaćem trži&scaron;tu po broju odobrenih kredita za klijente koji žele da se stambeno obezbede, a ova jedinstvena ponuda im omogućava da, ukoliko u svom vlasni&scaron;tvu imaju odgovarajući parcelu, izgrade porodičnu kuću uz veoma povoljne uslove i povoljne mesečne rate za otplatu kredita&ldquo;, izjavio je Dejan Vučinić, izvr&scaron;ni direktor direkcije mreže Societe Generale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge kuću karakteri&scaron;u savremena tehnologija brze i efikasne DWS (Doube Wall System) gradnje, koja obezbeđuje vanvremensko trajanje objekta pružajući osećaj bezbednosti.</p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vodeći je proizvođač&nbsp; građevinskih&nbsp; materijala, cementa, betona i agregata, a svoje aktivnosti obavlja u jednoj fabrici cementa i tri fabrike betona. Tokom četrnaest godina poslovanja u Srbiji, Lafarge je posvećen cilju da kupcima ponudi najbolje inovativne materijale i pouzdana re&scaron;enja. Lafarge Srbija je od jula pro&scaron;le godine deo LafargeHolcim Grupe. Na&scaron; rad i energija utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Be&scaron;ke, Avalskog tornja, Mosta Zemun-Borća. <br /> Dodatne informacije su dostupne na adresi: <a href="http://www.lafarge.rs/" target="" title="">www.lafarge.rs</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>O &nbsp;LafargeHolcim Grupi<br /> Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i sa fokusom na cement, agregate i beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapo&scaron;ljava 100.000 zaposlenih &scaron;irom sveta a ostvarila je neto prihod od prodaje u vrednosti od 29,5 milijardi &scaron;vajcarskih franaka u 2015. godini. Posvećeni održivim re&scaron;enjima u cilju kvalitetnije gradnje i infrastrukture i željom da doprinese boljem kvalitetu života, Grupa je u najboljoj poziciji da zadovolji izazove ubrzane urbanizacije.<br /> Dosatne informacije su dostupne na : <a href="http://www.lafargeholcim.com" target="" title="">www.lafargeholcim.com</a></p> Tue, 14 Jun 2016 07:05:40 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1465887922847/PR_bis#644505317&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-06-14T07:05:40Z LAFARGE KREDITI OLAKŠAVAJU ZAVRŠETAK GRADNJE http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1372935462948/PR_Header_bis#397152361&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Lafarge Srbija je u saradnji sa Societe Generale Bankom i stovari&scaron;tima građevinskog materijala &scaron;irom Srbije, plasirala novi način prodaje građevinskog materijala na stovari&scaron;tima, kojim građanima, kao krajnjim korisnicima, omogućavamo kupovinu građevinskog materijala putem kredita, uz značajne olak&scaron;ice. Lafarge Moj Dom i Moj Dom plus krediti su krediti sa sufinansiranom kamatnom stopom, jer je na&scaron; cilj da na ovaj način obezbedimo pristupačne uslove svima koji žele da zavr&scaron;e svoje nezavr&scaron;ene građevinske objekte i pobolj&scaron;aju kvalitet stanovanja. Istovremeno, na ovaj način zelimo da doprinesemo i povećanju obima prodaje na stovari&scaron;tima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imamo re&scaron;enje kako da zavr&scaron;ite započeto!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge Moj Dom i Moj Dom plus krediti su:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong> Dinarski krediti<br /> Sa fiksnom kamatnom stopom<br /> Bez uče&scaron;ća<br /> Bez tro&scaron;kova obrade<br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge Moj Dom krediti se odobravaju za samo dva sata, direktno na stovari&scaron;tima, bez potrebe odlaska u filijalu banke!</p> <p><br /> Za realizaciju kredita neophodna je kupovina najmanje 20 % Lafarge proizvoda.</p> <p><br /> Lafarge Moj Dom krediti se odobravaju u dinarima, u vrednosti od 12.000 do 350.000 dinara, a Lafarge Moj Dom plus krediti u vrednosti od 50.000 do 1.500.000 dinara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div style=" width: 435px; overflow-x:scroll;"> <table border="1px solid black" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600px" summary=" "> <tbody> <tr> <td colspan="6">Primer Lafarge Moj Dom kredita sa uče&scaron;ćem 0% i tro&scaron;kovima obrade 0 dinara</td> </tr> <tr> <td>Rok otplate</td> <td>Iznos kredita</td> <td>Mesečna rata</td> <td>Nominalna kamatna stopa na godi&scaron;njem nivou</td> <td>Efektivna kamatna stopa na godi&scaron;njem nivou</td> <td>Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i tro&scaron;ak)</td> </tr> <tr> <td>12 meseci</td> <td>100.000 dinara</td> <td>8.333,33 dinara</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>24 meseca</td> <td>100.000 dinara</td> <td>4.650,03 dinara</td> <td>10,60%</td> <td>11,29%</td> <td>111.600,72</td> </tr> <tr> <td>36 meseci</td> <td>100.000 dinara</td> <td>3.443,16 dinara</td> <td>14,30%</td> <td>15,51%</td> <td>123.953,66</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vi&scaron;e o kreditima Moj dom i Moj dom Plus, kao i kreditima za poljoprivredna gazdinstva možete pročitati <a href="http://lafargemojagradnja.rs/krediti-gradnja.php" target="_blank" title="" style="text-decoration: none;">OVDE</a>.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lista stovari&scaron;ta na kojima je moguće realizovati Lafarge Moj Dom i Moj Dom plus kredite:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vojvodina</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1px solid black" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td>ARION DOO</td> <td>DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 46&nbsp;</td> <td>VETERNIK</td> <td>021 824700</td> </tr> <tr> <td>ARKOM D.O.O.</td> <td>PRHOVAČKA 154</td> <td>&Scaron;IMANOVCI</td> <td>022 480480</td> </tr> <tr> <td>BOMIST D.O.O.</td> <td>ŽARKA ZRENJANINA 29</td> <td>ZRENJANIN</td> <td>023 510170</td> </tr> <tr> <td>BRAĆA DRINIĆ</td> <td>BRANKA ĆOPIĆA 203</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 639 3275</td> </tr> <tr> <td>BRAĆA VOJNOVIĆ</td> <td>SLAVUJEVA 54</td> <td>SR. KAMENICA</td> <td>021 2461 999</td> </tr> <tr> <td>DD KOMERC</td> <td>MARKA AURELIJA 1</td> <td>SREMSKA MITROVICA</td> <td>022 610670</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>VOJVODE STEPE 56</td> <td>HRTKOVCI</td> <td>064/82-11-397</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>ŽRTAVA FA&Scaron;IZMA BB</td> <td>SREMSKA MITROVICA</td> <td>064/82-11-376</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>1. NOVEMBRA 344</td> <td>LAĆARAK</td> <td>064/82-11-374</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>SVETOG SAVE 119</td> <td>&Scaron;ID</td> <td>064/82-11-303</td> </tr> <tr> <td width="205">DŽIMI - COMMERCE D.O.O.</td> <td width="229">OBILIĆEVA BB&nbsp;</td> <td>PRIGREVICA</td> <td>025 824010</td> </tr> <tr> <td>EVRO DOM D.O.O.</td> <td>ŽARKA JOVIĆA 44&nbsp;</td> <td>KAĆ</td> <td>0216212424</td> </tr> <tr> <td>GRADITELJ SZR&nbsp;</td> <td>MIHAJ EMINESKU 84</td> <td>VLADIMIROVAC</td> <td>0638008947</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>TEMERINSKA 110&nbsp;</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 6624222</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>NOVOSADSKI PUT 12 A</td> <td>VETERNIK</td> <td>021 823407</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>BRAĆE MILADINOV 2</td> <td>SOMBOR</td> <td>&nbsp;025 451555</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>SEGEDINSKI PUT BB</td> <td>SUBOTICA</td> <td>&nbsp;024 546082</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA</td> <td>KIKINDA</td> <td>0230 442888</td> </tr> <tr> <td width="205">JUGOPROMET D.O.O.&nbsp;</td> <td width="229">Đ.ĐAKOVIĆA 41</td> <td>NOVA PAZOVA</td> <td>022 323123</td> </tr> <tr> <td>LARIX D.O.O.</td> <td>NOVOSADSKI PUT 60&nbsp;</td> <td>SENTA</td> <td>024 814 153</td> </tr> <tr> <td>MADISON DOO</td> <td>ŽIVOJINA ĆULUMA 28</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 6410234</td> </tr> <tr> <td>MAS PROMET</td> <td>KI&Scaron; ERNEA 29/G</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 823 245</td> </tr> <tr> <td>MATIĆ 2003 DOO</td> <td>VUKA KARADŽIĆA 1</td> <td>RUMA</td> <td>022 430606</td> </tr> <tr> <td>MINI &Scaron;LJUNKARA</td> <td>BARSKA BB</td> <td>ZRENJANIN</td> <td>065 6090674</td> </tr> <tr> <td>MREŽNICA EXPORT</td> <td>PILOTA MILENKA PAVLOVIĆA 20</td> <td>STARI BANOVCI</td> <td>022 349947</td> </tr> <tr> <td>NON STOP D.O.O.</td> <td>ZVEZDANA 8-10</td> <td>VR&Scaron;AC</td> <td>013 831605</td> </tr> <tr> <td>OGREV A.D.</td> <td>LAZAREVAČKI DRUM BB</td> <td>ZRENJANIN</td> <td>023 563120</td> </tr> <tr> <td width="205">OSLONAC DOO</td> <td>ŽARKA ZLATARA 9</td> <td>BELA CRKVA</td> <td>013 851586</td> </tr> <tr> <td>RAĐEVAC D.O.O.</td> <td>GLAVNA 225</td> <td>RUMA</td> <td>022 430 248</td> </tr> <tr> <td width="205">REVAH PLUS DOO</td> <td width="229">VOJVODE ŽIVOJINA MI&Scaron;IĆA 49&nbsp;</td> <td>BAČKA PALANKA</td> <td>021 754 751</td> </tr> <tr> <td width="205">SENĆA KOMERC TRG.</td> <td width="229">HERCEGOVAČKA 2</td> <td>ZRENJANIN</td> <td>023 524294&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&Scaron;OVLJANSKI D.O.O.</td> <td>VINOGRADSKA 27A</td> <td>STARA PAZOVA</td> <td>022 311 077</td> </tr> <tr> <td>TG-KOMERC-98 D.O.O.</td> <td>KLISANSKI PUT 167</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 4780088</td> </tr> <tr> <td>UNNA D.O.O.</td> <td>PRIGREVAČKA 72</td> <td>APATIN</td> <td>025 773929</td> </tr> <tr> <td>VRANJKOVIĆ-LINEA D.O.O.</td> <td>NOVOSADSKI PUT 134</td> <td>NOVI SAD</td> <td>021 823497</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Beograd i &scaron;ire područje grada</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1px solid black" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td>ARMA FERT PRODUCT DOO</td> <td>VALJEVSKI PUT 5 B</td> <td>OBRENOVAC</td> <td>011 7729 400</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>NOVOSADSKA 1</td> <td>BATAJNICA</td> <td>064/82-11-340</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>VOJVOĐANSKA 243</td> <td>SURČIN</td> <td>064/82-11-350</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 561 A</td> <td>KALUĐERICA</td> <td>064/838-70-78</td> </tr> <tr> <td>GRAĐA PROMET DOO</td> <td>ALEKSANDRA VOJINOVIĆA 62&nbsp;</td> <td>BEOGRAD</td> <td>011 804 0149</td> </tr> <tr> <td>GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO</td> <td>PANČEVAČKI PUT 72 A&nbsp;</td> <td>BEOGRAD</td> <td>011 2748400</td> </tr> <tr> <td>GRIKOM D.O.O.</td> <td>SAVE KOVAČEVIĆA 1 A</td> <td>BEOGRAD</td> <td>011 803 5345</td> </tr> <tr> <td>JASTREBAC PROMET D.O.O.</td> <td>SMEDEREVSKI PUT 4A</td> <td>BEOGRAD-LE&Scaron;TANE</td> <td>011 80 36 208</td> </tr> <tr> <td>JEREMIJA M &amp; M D.O.O.</td> <td>MIHAILA PETROVIĆA 41</td> <td>BEOGRAD- BORČA</td> <td>011 3320146</td> </tr> <tr> <td>LUKIĆ SZTR&nbsp;</td> <td>SIME MATAVULJA 25&nbsp;</td> <td>MLADENOVAC</td> <td>011 823 3639</td> </tr> <tr> <td>&Scaron;EKOVIĆI D.O.O.</td> <td>VUKA KARADŽIĆA 99G/2</td> <td>OBRENOVAC</td> <td>011 8720 206</td> </tr> <tr> <td>VANAS D.O.O.</td> <td>OVČANSKI PUT 77</td> <td>BEOGRAD- BORČA</td> <td>011 29 60 914</td> </tr> <tr> <td>VARDA SISTEM DOO</td> <td>UGRINOVAČKI PUT 82</td> <td>ZEMUN</td> <td>011 316 9012</td> </tr> <tr> <td>VLASINKA&nbsp; T.G.R.&nbsp;</td> <td>VUKA VRČEVIĆA BB</td> <td>BEOGRAD</td> <td>063 213 869</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Centralna Srbija</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1px solid black" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> <tbody> <tr> <td>ARMA-TRON D.O.O.</td> <td>LUKE STEVIĆA 7&nbsp;</td> <td>LOZNICA</td> <td>015 875 611</td> </tr> <tr> <td>BOR D.O.O.</td> <td>OBILAZNI PUT BB&nbsp;</td> <td>MAJUR,&Scaron;ABAC</td> <td>015 343584</td> </tr> <tr> <td>DMD DIVNIĆ DOO</td> <td>GEORGIJA JAK&Scaron;IĆA 14</td> <td>LOZNICA</td> <td>015 889366</td> </tr> <tr> <td>DUMAČA-PROM DOO</td> <td>BEOGRADSKI PUT 22&nbsp;</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>015 380791</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>SVETO POLJE BB</td> <td>BOGATIĆ</td> <td>015 778 76 84</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>HAJDUK STANKA 11</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>064/82-11-349</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>POCERSKA 6</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>064/82-11-326</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>JANKA STOJIĆEVIĆA BB</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>064/838-70-86</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>DEVET JUGOVIĆA 2</td> <td>BADOVINCI</td> <td>064/838-70-70</td> </tr> <tr> <td>DŽAVIĆ DOO</td> <td>ARČIBALDA RAJSA 1</td> <td>PRNJAVOR</td> <td>064/82-11-343</td> </tr> <tr> <td>EVROPA KOMERC D.O.O.</td> <td>SRPSKIH VLADARA&nbsp; 246&nbsp;</td> <td>PETROVAC/MLAVI</td> <td>012 333 301</td> </tr> <tr> <td>LUKOM D.O.O.</td> <td>JANKA VESELINOVIĆA 78</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>015 345 107</td> </tr> <tr> <td>PAVLIĆEVIĆ A.T.R.</td> <td>NJEGO&Scaron;EVA 10&nbsp;</td> <td>TOPOLA</td> <td>034 812903</td> </tr> <tr> <td>REFLEX DOO</td> <td>VOJVODE PUTNIKA 95</td> <td>&Scaron;ABAC</td> <td>015 375899</td> </tr> <tr> <td>ZENIT D.O.O.</td> <td>INDUSTRIJSKA BB</td> <td>ĆUPRIJA</td> <td>035 8856052</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p><img src="http://www.lafarge.rs/wps/wcm/connect/fc437b804cf99f8694dafc72dac3aad9/moj-dom-plus.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fc437b804cf99f8694dafc72dac3aad9" alt="" /><br /><a href=""></a> Wed, 01 Jun 2016 11:51:12 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1372935462948/PR_Header_bis#397152361&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-06-01T11:51:12Z Lafarge krediti za pristupačnu gradnju http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1464951019291/PR_bis#1655205552&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Sa ciljem da olak&scaron;a kupovinu građevinskog materijala, kompanija Lafarge je kao vodeći proizvođač građevinskih materijala u Srbiji, u saradnji sa svojim partnerima, stovari&scaron;tima građevinskih materijala i bankama pokrenula program kreditiranja kupovine građevinskog materijala. Ovaj <strong>program je namenjen fizičkim licima, zaposlenima i penzionerima, a osmi&scaron;ljen je i poseban program kredita namenjen poljoprivrednicima, odnosno poljoprivrednim gazdinstvima</strong>. Brzom i jednostavnom procedurom, uz povoljne rokove otplate i izuzetno povoljne kamatne stope svi zainteresovani mogu doći do građevinskih materijala raspoloživih na stovari&scaron;tima, kako onih koje proizvodi Lafarge tako i drugi proizvođači.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Potpuno smo svesni činjenice da je ekonomska kriza veoma ugrozila standard građana, te da mnogi nisu u mogućnosti da re&scaron;e osnovna pitanja vezana za gradnju, dogradnju ili renoviranje. To je bio razlog&nbsp; da u saradnji sa na&scaron;im partnerima pokrenemo ovu akciju&nbsp; sa uverenjem da će&nbsp; ovaj model saradnje biti od koristi krajnjim kupcima, a istovremeno i da će dati doprinos povećanju obima prodaje na stovari&scaron;tima&ldquo; istakao je&nbsp; Rade Bučevac , direktor Strategije i Marketinga Lafarge Srbija.</p> <p><br /> <br /> <strong>Krediti &bdquo;Moj dom&ldquo;</strong> predstavljaju novi način prodaje građevinskog materijala na stovari&scaron;tima &scaron;irom Srbije, kojim je građanima, kao krajnjim korisnicima, omogućena kupovina građevinskog materijala putem kredita. Krediti &bdquo;Moj dom&ldquo; imaju jo&scaron; jednu prednost jer se mogu realizovati direktno na stovari&scaron;tima, a krediti sa periodom otplate 12 meseci su potpuno oslobođeni kamate i tro&scaron;kova odobrenja! Ova vrsta kredita se odobrava do maksimalnog iznosa od 350.000 dinara. Za sve kojima je potrebna veći iznos kredita postoje krediti. &bdquo;Moj dom plus&ldquo; koji se odobravaju do visine od 1.500.000 dinara i sa periodom otplate 36, 48 i 60 meseci.</p> <p><br /> <strong>Krediti &ldquo;Moje gazdinstvo&rdquo;</strong> su pravo re&scaron;enje za poljoprivredna gazdinstva koja nameravaju da grade silos, farmu, skladi&scaron;te, hladnjaču ili bilo koji drugi objekat. Maksimalan&nbsp; iznos za dinarske kredite je 1.000.000 dinara, a za kredite indeksirane u evrima 20.000 evra. U pojedinačnim slučajevima moguće je i odobrenje vi&scaron;ih iznosa kredita u skladu sa potrebama projekta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz minimalnu proceduru i maksimalnu podr&scaron;ku krediti za kupovinu građevinskog materijala dostupni su &scaron;irom&nbsp; Srbije, omogućavajući na taj način najvećem broju krajnjih korisnika da pod povoljnim uslovima obezbede&nbsp; građevinski i drugi potreban&nbsp; materijal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve dodatne informacije o kreditima, kao i lokacijama na kojima se mogu dobiti,možete pronaći na na&scaron;oj internet stranici posvećenoj krajnjim korisnicima www.lafargemojagradnja.rs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge u Srbiji posluje od 2002. godine i vodeći je proizvođač&nbsp; građevinskih&nbsp; materijala, cementa, betona i agregata, a svoje aktivnosti obavlja u jednoj fabrici cementa i tri fabrike betona. Tokom četrnaest godina poslovanja u Srbiji, Lafarge je posvećen cilju da kupcima ponudi najbolje inovativne materijale i pouzdana re&scaron;enja. Lafarge Srbija je od jula pro&scaron;le godine deo LafargeHolcim Grupe. Na&scaron; rad i energija utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Be&scaron;ke, Avalskog tornja, Mosta Zemun-Borća.</p> <p><br /> <br /> Dodatne informacije su dostupne na adresi: <a href="http://www.lafarge.rs/" target="" title="">www.lafarge.rs</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt</strong></p> <p>Snežana Petrović: +38121874140; +38163522231<br /> <a href="mailto:Snezana.petrovic@lafargeholcim.com" target="" title="">Snezana.petrovic@lafargeholcim.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O &nbsp;LafargeHolcim Grupi</strong><br /> Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i sa fokusom na cement, agregate i beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapo&scaron;ljava 100.000 zaposlenih &scaron;irom sveta, sa ostvarenim neto prihodom u visini &nbsp;od 29,5 milijardi &scaron;vajcarskih franaka u 2015. godini. Posvećeni održivim re&scaron;enjima u cilju kvalitetnije gradnje i infrastrukture i željom da doprinese boljem kvalitetu života, Grupa je u najboljoj poziciji da zadovolji izazove ubrzane urbanizacije.</p> Wed, 01 Jun 2016 10:50:42 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1464951019291/PR_bis#1655205552&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-06-01T10:50:42Z Izgradnja tunela u planinama, pod vodom i u džungli http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1464951402101/PR_bis#543177658&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Svečanim otvaranjem 57 kilometara dugog tunela Gotthard, najdužeg železničkog tunela na svetu, u &Scaron;vajcarskoj 1. juna 2016. godine, jo&scaron; jedan kapitalni infrastrukturni projekat može se dodati spisku brojnih projekata izgradnje tunela &scaron;irom sveta, u okviru kojih je LafargeHolcim odigrao važnu ulogu. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova železnička veza kroz Alpe, uključujući kopnene tunele Gotthard i Ceneri, &scaron;vajcarski je projekat veka, a takođe je i jedan od najvećih projekata za&scaron;tite životne sredine u Evropi. Prevozom dela putnika i robe, železnicom umesto drumskim saobraćajem, očekuje se u&scaron;teda tro&scaron;kova vezanih za za&scaron;titu životne sredine od 130 miliona &scaron;vajcarskih franaka godi&scaron;nje, dok će vreme putovanja između Ciriha i Milana, kao i mnogih drugih destinacija severno i južno od Alpa, biti kraće za sat vremena. LafargeHolcim je partner u snabdevanju građevinskim materijalima i logistici na oba projekta izgradnje tunela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pitanje za&scaron;tite životne sredine je bilo prioritetno od samog početka projekta. Iskopani materijal je transportovan na ekolo&scaron;ki način, putem trakastih transportera, u dužini od 70 kilometara. Ukupna količina iskopanog materijala iznosila je 28,2 miliona tona, a LafargeHolcim je uspeo da reciklira vi&scaron;e od jedne trećine ove količine u agregate koji su kori&scaron;ćeni za proizvodnju betona. Preostali materijal je ponovo kori&scaron;ćen za brojne različite namene, uključujući uređenje prilaznih puteva koji vode u tunel. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Beton &ndash; finalni proizvod sastavljen od me&scaron;avine cementa, drobljenog kamena, vode i hemijskih dodataka (aditiva) &ndash; mora da bude izdržljiv, jak, i pre svega, otporan na dejstvo mraza, soli i druge moguće uticaje agresivne sredine. Angažovan na ovom projektu od samog početka, Holcim &Scaron;vajcarska započeo je istraživanja 1996. godine kako bi se prona&scaron;la prava me&scaron;avina cementa i načina primene, ispitujući brojne recepture za proizvodnju cementa i testiranje primene u ispitnoj laboratoriji, kako bi se uzele u obzir sve karakteristike stene na kojoj će se beton koristiti. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Logistika je takođe bila značajan faktor. Zbog velike udaljenosti tunela, gotov beton je morao da ostane u tečnom stanju, tj. nije smeo da počne da vezuje tokom dvanaest sati. Ključnu ulogu u re&scaron;avanju ovog problema imao je namenski voz za prevoz betona sa me&scaron;ačem i specijalnom jedinicom za gotov beton unutar tunela, čime je obezbeđeno da beton bude isporučen u savr&scaron;enom stanju. Grupa je takođe investirala u izgradnju najmodernije fabrike cementa u &Scaron;vajcarskoj, koja je povezana sa teretnom železničkom infrastrukturom, kao i u kupovinu 400 teretnih vagona. Ove investicije bile su garancija da će Grupa biti u stanju da obezbedi 2.300 kubnih metara betona dnevno, kontinuirano tokom 24 sata, u periodu najintenzivnije gradnje.</p> <p><br /> <br /> Nakon zavr&scaron;etka tunela Ceneri, Grupa će ukupno isporučiti 2,3 miliona kubnih metara gotovog betona i milion tona cementa za potrebe ovog jedinstvenog projekta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Globalna potreba za stručnim iskustvom </em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekti kao &scaron;to su tunel Gotthard često traju dugi niz godina i postavljaju posebne izazove u gradnji, od temperature do geolo&scaron;kih uslova. U slučaju metro stanica i gradskih linija, ograničen pristup u gusto naseljenim gradskim oblastima, predstavlja dodatni izazov. Namenski prilagođena re&scaron;enja uz funkcionalnu logistiku, adekvatan proizvodni kapacitet i pouzdano vreme isporuke, zajedno sa uputstvima, eksperti iz oblasti betona i globanog stručnog iskustva stečenog na kapitalnim projektima, predstavljaju neke od najvažnijih kriterijuma u sklapanju ugovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim ima godine iskustva u gradnji tunela, a stečeno stručno iskustvo je na visokoj ceni &scaron;irom sveta. Izgradnja tunela za metro stanice locirane u gusto naseljenim urbanim oblastima predstavlja veliki izazov i zadatak za inženjere i partnere. To je bio slučaj i prilikom izgradnje linije B podzemne železnice u Lionu u Francuskoj koja, u najdubljoj tački, doseže 15 metara ispod korita reke Rone. Slična situacija se ponovila i kod izgradnje sistema podzemne železnice u Milanu koja je u potpunosti automatizovana tokom poslednje četiri godine. Rad u gusto naseljenim oblastima je mnogo veći izazov koji je bio prisutan tokom projekta izvođenog u Kairu, gde LafargeHolcim trenutno pomaže u izgradnji treće linije metroa. Od 15,5 miliona ljudi koji žive u najvećem gradu na Bliskom Istoku, 3,5 miliona koristi prevoz podzemnom železnicom. Nova linija će biti otvorena 2019. godine i omogućiće prevoz za dodatnih 1,8 miliona putnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odlučujući faktor kod svakog od ovih projekata bio je razvoj pojedinačnih re&scaron;enja, uz upotrebu specijalnih proizvoda i adekvatnu logistiku, &scaron;to je jedna od prednosti LafargeHolcim-a kada se radi o kapitalnim infrastrukturnim projektima. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Proizvodni kapacitet kao kompetitivni faktor</em></strong></p> <p>Raspoloživost velikog proizvodnog kapaciteta i garantovano vreme isporuke bila su dva ključna faktora u procesu dobijanja ugovora koji je sklopljen sa LafargeHolcim Grupom na projektu izgradnje najdužeg australijskog tunela na autoputu u Brizbejnu u Australiji. Prilikom betoniranja obloge jedne od sekcija tunela, radovi su morali da budu izvođeni bez prekida. Tokom jedne noći, LafargeHolcim je isporučio ukupno 2.800 kubnih metara betona, gde je angažovano 48 kamiona koji su dovozili beton u dvominutnim intervalima. Četiri betonske pumpe su obezbeđivale 300 kubnih metara betona na sat, a nalivanje je vr&scaron;eno tokom cele noći. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Logistika je takođe bila od velikog značaja u Indiji, gde je isporučivan cement za potrebe izgradnje železnice Qazigund-Banihal, kao i tunela na putu građenih u državi Jammu i Kashmir. Ovi kapitalni projekti zahtevaju udaljenost od 8 i 11 kilometara i skratiće vreme potrebno za put kroz Himalaje za vi&scaron;e od tri sata. Da bi se osigurala bezbedna i pravovremena isporuka cementa, Grupa je morala da kreira izuzetno precizan plan. Cement je prvo transportovan putem dugim 85 kilometara iz fabrike, a&nbsp; zatim železnicom dugom 400 kilometara u Jammu. Po dolasku, cement je morao da bude transportovan dodatnih 225 kilometara, do gradili&scaron;ta koje se nalazilo na preko 3.000 metara nadmorske visine. Od početka izgradnje 2012. godine, na gradili&scaron;te je isporučeno oko 62.000 tone cementa.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Kombinovanje stručnog iskustva i kooperativnog partnerstva</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručno iskustvo LafargeHolcim Grupe u gradnji tunela takođe je iskori&scaron;ćeno u džunglama Ekvadora, prilikom izgradnje postrojenja hidroelektrane Coca Codo Sinclair. Hidroelektrana Coca Codo, koja obezbeđuje polovinu energetskih potreba zemlje, najveći je projekat te vrste u istoriji Ekvadora i jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Južnoj Americi. Tokom realizacije ovog projekta, LafargeHolcim ne samo da je morao da se suočava sa logističkim izazovima u pogledu isporuke robe u udaljene pra&scaron;umske oblasti, već i da obezbedi da kvalitet cementa zadovolji posebne zahteve ovog projekta. Lokalni agregati su sadržali silicijum-dioksid, tako da je cement morao da bude otporan na alkalno-silikatnu reakciju koja može da dovede do stvaranja opasnih defekata u betonu. Celokupan projekat uključuje i tunel dug 25 kilometara koji dovodi vodu do postrojenja, zid brane i postrojenje za ulaz vode na reci Coca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim je oformio namenski tim eksperata da se bavi celokupnim poslovnim, tehničkim i finansijskim pitanjima, uz blisku saradnju sa nadležnim organima, projektantima i kineskom građevinskom kompanijom tokom realizacije ovog obimnog projektnog zadatka. Uspe&scaron;na saradnja je rezultirala time da je LafargeHolcim Grupa izvr&scaron;ila sve prateće radove u Ekvadoru i bila angažovana na jo&scaron; četiri projekta izgradnje brana u toj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ukratko o LafargeHolcim Grupi</strong><br /> Sa uravnoteženim prisustvom u 90 zemalja i fokusom na cement, agregate i beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je svetski lider u industriji građevinskih materijala. Grupa zapo&scaron;ljava 100.000 ljudi &scaron;irom sveta, a ostvarila je neto prihod od prodaje od 29,5 milijardi &scaron;vajcarskih franaka u 2015. godini. LafargeHolcim je industrijski reper u oblasti istraživanja i razvoja i pruža usluge kako individualnim građevinskim preduzimačima, tako i najvećim i najkompleksnijim projektima, uz naj&scaron;iru paletu proizvoda sa dodatnom vredno&scaron;ću, inovativnim uslugama i sveobuhvatnim građevinskim re&scaron;enjima. Uz posvećenost održivim re&scaron;enjima za bolju gradnju i infrastrukturu i doprinosu boljem kvalitetu života, Grupa je najbolje pozicionirana u suočavanju sa izazovima rastuće urbanizacije. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija dostupno je na www.lafargeholcim.com</p> Mon, 30 May 2016 10:56:27 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1464951402101/PR_bis#543177658&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-05-30T10:56:27Z Poseta delegacije Privredne Komore Srbije Lafarge Beočinskoj fabrici cementa http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1458226200891/PR_bis#705933638&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Delegacija Privredne komore Srbije (PKS), predvođena predsednikom Markom Čadežom, posetila je danas fabriku cementa u Beočinu koja već četrnaest godina posluje u sastavu Grupe Lafarge, a od jula pro&scaron;le godine je deo LafargeHolcim Grupe koja je nastala spajanjem dve vodeće kompanije u oblasti građevinskih materijala Lafarge i Holcim. Članovi delegacije su tokom posete imali priliku da se upoznaju sa poslovanjem i radom fabrike, ali i najvažnijim planovima i aktivnostima kompanije u cilju pro&scaron;irenja aktivnosti u Srbiji. Delegacija PKS je tokom posete obi&scaron;la proizvodne pogone kompanije, luku Beočin, te Biznis Park koji je osnovan kao dru&scaron;tveno odgovoran projekat kompanije Lafarge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Zadovoljstvo mi je &scaron;to smo u prilici da na&scaron;im uvaženim gostima predstavimo na&scaron;u fabriku cementa koja ima tradiciju dugu 177 godina, a od jula pro&scaron;le godine posluje kao deo LafargeHolcim Grupe. Nama, kao vodećoj kompaniji u Srbiji u poslu kojim se bavimo, je izuzetno važno da imamo dobar dijalog sa PKS, koja treba da postane efikasan servis i podr&scaron;ka privredi, da reprezentuje sve privredne subjekte u odnosima s Vladom, i da radi na stvaranju poslovnog ambijenta koji će privredi otvoriti nove mogućnosti. Važno je da na&scaron;a preduzeća, a među njima i mi, &scaron;to sposobnija i konkurentnija dočekaju ulazak Srbije u EU. Dana&scaron;nja poseta i razgovor koji smo imali su potvrda dobre saradnje i dijaloga koji razvijamo" rekao je Dimitrije Knjeginjić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Privredna komora Srbije (PKS) podržaće i pomoći domaćoj cementnoj industriji kako bi u dijalogu i saradnji sa nadležnima odgovorili izazovima i doprineli podizanju konkurentnosti te privredne grane kako na domaćem, tako i na tržistu regiona, ali i EU, rekao je danas predsednik PKS Marko Čadež u Beočinu. On je istakao da je prioritet PKS da u razgovorima sa Vladom Srbije zastupa interese industrije i ubrza dono&scaron;enje potrebnih pravilnika i procedura kako bi unapredila poslovanje cementne industrije. Uz podr&scaron;ku PKS, u narednom periodu radiće se i na izradi novog pravilnika o prekograničkom kretanju otpada u skladu sa novim zakonskim re&scaron;enjima, najavio je predsednik PKS. Čadež je rekao da je važna saradnja sa predstavnicima ove vrste industrije i u sklopu približavanja EU, zbog direktiva i regulativa koje će se primenjivati u tranzicionom periodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tokom sastanka jedna od tema bilo je i dualno obrazovanje.Predsednik PKS ukazao je na značaj postepenog uvođenja tog modela u obrazovni sistem Srbije u saradnji sa privredom i resornim ministarstvom. Direktor Lafarge Srbija je istakao spremnost kompanije Lafarge Srbija da se uključi u sistem dualnog obrazovanja, ističući da je to veoma važno kako bi se do&scaron;lo do &scaron;to kvalitetnijih kadrova i kako bi se unapredile njihove stručne kvalifikacije, u skladu sa potrebama privrede.</p> <p>Nakon sastanka i obilaska proizvodnjih pogona fabrike cementa, predsednik PKS i direktor Lafarža Srbija obi&scaron;lli su i Beočin biznis park koji je je pokrenula kompanija Lafarž Srbija, sa ciljem otvaranja novih radnih mesta., te u okviru toga kompaniju &bdquo;Mars", prvog investitira u Biznis parku, koja celokupnu proizvodnju izvozi i zapo&scaron;ljavana vi&scaron;e od 100 radnika.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 17 Mar 2016 14:50:12 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1458226200891/PR_bis#705933638&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2016-03-17T14:50:12Z Novi lider za novi svet: LafargeHolcim zvanično predstavljen širom sveta http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1444220904356/PR_bis#233828396&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p>Pet ključnih oblasti sa fokusom na sinergiju, alokaciju kapitala, komercijalnu transformaciju, integraciju i bezbednost i zdravlje na radu&nbsp;</p> </li> <li> <p>Poslovni model sa jasnim odgovornostima zemalja, regiona i korporativnih funkcija&nbsp;</p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim danas zvanično pokreće novu Grupu &scaron;irom sveta i objavljuje ključne elemente svojih ambicija za budućnost. Nakon uspe&scaron;no okončanog spajanja Lafarge-a i Holcim-a i listiranja novih akcija LafargeHolcim u Cirihu i Parizu, nova Grupa će raditi ka stvaranju kompanije sa najvi&scaron;im standardima poslovanja u industriji građevinskih materijala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Direktor LafargeHolcim, Eric Olsen je tim povodom izjavio: &bdquo;Sada, kao LafargeHolcim, ulazimo u narednu fazu na&scaron;e transformacije, kako bismo postali lider u svakom pogledu - kompanija koja ima pozitivan uticaj na svet i može da napravi istinsku razliku za svoje kupce, zaposlene, interesne strane i dru&scaron;tvo."</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nove ambicije LafargeHolcim-a oslonjene na pet ključnih oblasti</strong></p> <p><br />Kompanija inicira strate&scaron;ku transformaciju oslanjajući se na najbolje iz Lafarge-a i Holcim-a. Grupa će se fokusirati na pet oblasti u prvoj fazi integracije:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p>Sinergija: ostvarenje 1.4 milijarde evra sinergije u periodu od tri godine</p> </li> <li> <p>Alokacija kapitala: rigorozan pristup raspodeli kapitala i sveukupno smanjenje kapitalne potro&scaron;nje&nbsp;</p> </li> <li> <p>Komercijalna transformacija: stvaranje diferencijacije kroz inovativne proizvode i re&scaron;enja&nbsp;</p> </li> <li> <p>Integracija: stvaranje jedinstvene nove grupe i kulture&nbsp;</p> </li> <li> <p>Bezbednost i zdravlje na radu: postavljanje Bezbednosti i zdravlja na radu u centar organizacije.</p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>LafargeHolcim će biti organizovan u skladu sa novim poslovnim modelom orijentisanom ka lokalnim kupcima, koristeći veličinu Grupe, njen uticaj i mogućnosti na globalnom nivou. Organizacija Grupe predstavlja kombinaciju autonomije na nivou zemalja, platforme upravljanja na nivou regiona te stručne korporativne funkcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rezultati za prvu polovinu godine Holcim-a i Lafarge-a će biti objavljeni krajem jula </strong></p> <p><br />LafargeHolcim će objaviti finansijske rezultate Lafarge-a i Holcim-a kao samostalnih kompanija za prvu polovinu godine 29. jula 2015. Prvi zajednički privremeni rezultati nove Grupe će biti objavljeni prilikom objavljivanja rezultata za prvih devet meseci 2015.</p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O LafargeHolcim Grupi</strong></p> <p><br />Sa dobro izbalansiranim prisustvom u 90 zemalja i fokusom na Cement, Agregate i Beton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) je vodeća kompanija u industriji građevinskih materijala. Grupa ima 115,000 zaposlenih &scaron;irom sveta i zajedničke prihode od 33 milijarde CHF (27 milijardi EUR) u 2014. godini. LafargeHolcim je industrijski reper u oblasti istraživanja i razvoja i pruža usluge klijentima, od individualnih graditelja do najvećih i najkompleksnijih projekata sa naj&scaron;irom paletom proizvoda sa dodatnom vredno&scaron;ću, inovativnim uslugama i sveobuhvatnim građevinskim re&scaron;enjima. Posvećeni stvaranju održivih re&scaron;enja za bolju gradnju i infrastrukturu i doprinosu boljeg kvaliteta življenja, Grupa je odlično pozicionirana, kako bi se suočila sa izazovima rastuće urbanizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija na <a href="http://www.lafargeholcim.com" target="_blank" title="">www.lafargeholcim.com</a><br />.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Jul 2015 12:28:40 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1444220904356/PR_bis#233828396&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2015-07-15T12:28:40Z Lafarge nosilac projekta “Francuske kuće” - Obrenovčani dobili ključeve novih domova http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1396952117044/PR_bis#2083955&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Porodicama iz Obrenovca, čiji su domovi potpuno uni&scaron;teni u majskim poplavama, zahvaljujući <strong>donaciji Republike Francuske</strong>, 15. januara 2015. su svečano uručeni ključevi sedam novih kuća. U izgradnji objekata od 80 do 100 m2, koji su zavr&scaron;eni za samo dva i po meseca, učestvovale su francuske kompanije koje posluju u Srbiji, i to - <strong>Lafarge, kao nosilac projekta &ldquo;Francuske kuće&rdquo;, zatim Saint-Gobain Grupa (Isover, Rigips i Weber), Schneider Electric i međunarodna organizacija UNOPS</strong>, dok je izvođač radova preduzeće <strong>Inobačka iz Novog Sada</strong>. Svečanom uručenju prisustvovali su predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, Nj.E. ambasador Republike Francuske u Srbiji Christine Moro, ministar rada Aleksandar Vulin, gradonačelnik Beograda Sini&scaron;a Mali, direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević, predsednik op&scaron;tine Obrenovac Miroslav Čučković i predstavnici UNOPS-a i francuskih kompanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Veoma sam srećna &scaron;to sam ponovo u Obrenovcu povodom predaje ključeva novoizgrađenih kuća za sedam porodica, čiji su domovi bili potpuno uni&scaron;teni tokom poplava u maju 2014. Na&scaron; premijer, gospodin Vals, pokazao je solidarnost sa stanovni&scaron;tvom koje je pretrpelo posledice prirodne katastrofe prilikom posete Obrenovcu pro&scaron;log novembra. Želela bih i da izrazim zahvalost gradonačelniku na posvećenosti i profesionalizmu koji su bili od su&scaron;tinske važnosti za zavr&scaron;etak projekata. Takođe, zahvaljujem se i francuskim kompanijama Lafarge, Saint Gobain i Schneider Electric za uče&scaron;će u izgradnji sedam kuća ", rekla je Christine Moro, ambasador Republike Francuske u Srbiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na predlog kompanije Lafarge, kako bi obrenovačke porodice &scaron;to pre dobile nove domove, kuće su rađene po sistemu brze gradnje - od prefabrikovanih betonskih elemenata, &scaron;to je, inače, dvostruko brži način izgradnje od standardnog. Zbog jednostavne montaže fabrički proizvedenih zidnih elemenata, svih sedam kuća zavr&scaron;eno je u rekordnom roku - za ne&scaron;to vi&scaron;e od dva meseca. Svi objekti imaće veću trajnost, povećanu energetsku efikasnost i komfor, zahvaljujući najkvalitetnijim materijalima koje su obezbedile francuske kompanije.</p> Wed, 25 Feb 2015 13:33:20 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1396952117044/PR_bis#2083955&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2015-02-25T13:33:20Z DIMITRIJE KNJEGINJIĆ DOBITNIK NAGRADE IEDC-POSLOVNA ŠKOLA BLED ZA 2013. http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1385383998686/PR_Header_bis#998047385&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Nagradu Unicredit AAA za 2013.godinu, koju dodeljuje IEDC-Poslovna &scaron;kola Bled svojim diplomcima, za Srbiju dobio je Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarge Srbija. Knjeginjić zavr&scaron;io je Executive MBA studije na IEDC 2010. Godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na forumu Unicredit AAA učestvovalo je vi&scaron;e od 90 diplomaca IEDC-Poslovne &scaron;kole Bled, iz ukupno 8 država. Obratio im se dr. Pankaj Ghemawat iz poslovne &scaron;kole IESE u &Scaron;paniji, a dodijeljeno je i pet nagrada Unicredit AAA za 2013.godinu, koju dodjeljuje IEDC-Poslovna &scaron;kola Bled. Diplomci IEDC-Poslovne &scaron;kole Bled uključeni su u 15 alumni klubova &scaron;irom sveta, među kojima je aktivan IEDC Alumni klub u Srbiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javno priznanje koje IEDC poslovna &scaron;kola svake godine dodeljuje petorici uspe&scaron;nih diplomaca za ostvarivanje najvi&scaron;ih ideala koji uključuju lična postignuća u karijeri, vođenje, rad za dobrobit dru&scaron;tva i doprinos razvoju &scaron;kole &ndash; tzv. nagradu Unicredit AAA za 2013. &ndash; ove su godine dobili Aleksander Zalaznik (PMBA 2007), generalni direktor kompanije Danfoss Trata (Slovenija) i Iztok Seljak (PMBA 1998) predsednik Poslovnog odbora kompanije Hidria, Dimitrije Knjeginjić (MBA 2010), direktor kompanije Lafarge Srbija (Srbija), Hakif Gashi (ISMP 2012), predsednik Uprave Meridian Corporation i Miroslav Klepač (MBA 2000), član Uprave Podravke (Hrvatska).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dimitrije Knjeginjić je povodom uručenja nagrade izjavio: &ldquo;Uspeh zavisi od ljudi; u njih je treba ulagati svu raspoloživu energiju, vreme i sredstva.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Okupljenim diplomcima iz osam različitih zemalja obratio se dr. Pankaj Ghemawat, profesor na poslovnoj &scaron;koli IESE u &Scaron;paniji i jedan od pedeset vodećih svetskih mislilaca na području poduzetni&scaron;tva, čija je knjiga World 3.0 osvojila nagradu Thinkers50 Best Business Book Award.</p><img src="/wps/wcm/connect/a147e70041f4dd5fa07efc36d997ae14/Dimitrije-Knjeginjic.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a147e70041f4dd5fa07efc36d997ae14" alt="" /> Mon, 25 Nov 2013 13:03:30 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1385383998686/PR_Header_bis#998047385&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-11-25T13:03:30Z OBAVEŠTENJE <br><br> U toku je sprovođenje pripajanja privrednog društva LAFARGE BETON d.o.o. Beograd privrednom društvu LAFARGE BFC d.o.o. Beočin. http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1383227069823/PR_Header_bis#929483625&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <p>U skladu sa članom 495. stav 1 Zakona o privrednim dru&scaron;tvima (&bdquo;Službeni glasnik Republike Srbije&rdquo; br. 36/2011 i 99/2011), obave&scaron;tavamo Vas da je u toku sprovođenje statusne promene pripajanja privrednog dru&scaron;tva LAFARGE BETON d.o.o. Beograd, kao dru&scaron;tva prenosioca, privrednom dru&scaron;tvu LAFARGE BFC d.o.o. Beočin, kao dru&scaron;tvu sticaocu i ujedno objavljujemo Nacrt ugovora o pripajanju.</p> <p>&nbsp;</p> <div><br /></div><br /><a href="/Nacrt_ugovora_pripajanje.pdf"> Nacrt ugovora o pripajanju možete pogledati ovde.</a> Thu, 31 Oct 2013 13:44:14 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1383227069823/PR_Header_bis#929483625&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-10-31T13:44:14Z Dimitrije Knjeginjić novi direktor Lafarge Srbija http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1374861417276/PR_Header_bis#1376498552&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <p>Dimitrije Knjeginjić novi je direktor Lafarge Srbija, a poziciju na kojoj će voditi celokupno lokalno poslovanje Grupe u Srbiji, u sve tri poslovne linije : cement, agregati i beton, preuzeoo je 1. septembra 2013.godine. Radeći za Lafarge u Srbiji, Severnoj Americi i Francuskoj, stekao je bogato međunarodno iskustvo, a dolazi iz Pariza sa pozicije potpredsednika za organizaciju i ljudske resurse poslovne divizije Cement.</p> <p>Dimitrije Knjeginjić će na ovoj poziciji zameniti Kostina Borka (Costin Borc) koji je nakon pet godina provedenih na čelu Lafarge Srbija, preuzeo poziciju direktora Lafarge Rumunija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi direktor Lafarge Srbija započeo je svoju profesionalnu karijeru u okviru Lafarge Grupe &nbsp;2002.godine, kao menadžer proizvodnje u Beočinskoj fabrici cementa, da bi se nakon dvogodi&scaron;njeg rada u Americi vratio u Srbiju na poziciju tehničkog direktora Lafarge BFC, na kojoj je bio četiri godine. U periodu od 2010. do 2012. godine vr&scaron;io je funkciju potpredsednika za Ljudske resurse za Centralnu i Istočnu Evropu, sa sedi&scaron;tem u Parizu, nakon čega, 2012. godine preuzima poziciju sa koje dolazi u Srbiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Radujem se povratku u Srbiju i veoma sam srećan &scaron;to mi je ukazano poverenje da dalje razvijam poslovanje kompanije koja je tokom prethodnih godina pokazala veoma dobre rezultate. Znam da su na&scaron;i kupci u Srbiji navikli da od Lafarža&nbsp; dobijaju&nbsp; najbolji&nbsp; kvalitet proizvoda&nbsp; i pouzdana re&scaron;enja i usluge. Ispunjavanje tih i jo&scaron; većih očekivanja biće moj prioritet. Želim da svoje znanje i iskustvo u potpunosti stavim u funkciju jo&scaron; boljeg pozicioniranja i jo&scaron; bržeg razvoja Lafarža u Srbiji i nadam se da ću, zajedno sa svim zaposlenima u kompaniji, doprineti nastavku izgradnje međusobnog poverenja sa svima sa kojima na&scaron;a kompanija sarađuje," rekao je Knjeginjić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dimitrije Knjeginjić ima zvanje diplomiranog inženjera tehnologije<a name="_GoBack"></a> i diplomu IEDC - Poslovne &scaron;kole Bled.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="color: #339966;">LAFARGE&nbsp; </span></strong></p> <p>Svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala, Lafarge zapo&scaron;ljava 65.000 ljudi u 64 zemlje, a u 2012. godini je ostvario prodaju u vrednosti od 15,8 milijardi evra. Kao vodeći proizvođač u oblasti proizvodnje cementa, agregata i betona, Lafarge doprinosi izgradnji gradova &scaron;irom sveta svojim inovativnim re&scaron;enjima, pružajući vi&scaron;e stambenog prostora i čineći gradove kompaktnijim, trajnijim, lep&scaron;im i lak&scaron;im za kretanje. Sa vodećim svetskim centrom za istraživanje građevinskih materijala, Lafarge postavlja inovacije u sredi&scaron;te svojih prioriteta, doprinoseći održivijoj gradnji i arhitektonskoj kreativnosti. Od 2010. godine, Lafarge je uključen u Dow Jones Sustainability World Index, prvi globalni pokazatelj održivosti, u znak priznanja za aktivnosti u oblasti održivog razvoja : www.lafarge.com</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U Srbiji</strong> Lafarge posluje od 2002. godine i vodeći je proizvođač &nbsp;građevinskih &nbsp;materijala, cementa, betona i agregata,</p> <p>a svoje aktivnosti obavlja kroz jednu fabriku cementa, 4 fabrika betona i jednu fabriku agregata. Tokom jedanaest godina poslovanja u Srbiji, Lafarge je posvećen cilju da kupcima ponudi najbolje inovativne materijale i pouzdana re&scaron;enja .Na&scaron;i materijali utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Be&scaron;ke, Avalskog tornja, Mosta prijateljstva, &nbsp;</p> <p>Dodatne informacije su dostupne na adresi: <a href="http://www.lafarge.rs/" target="" title="">www.lafarge.rs</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 09 Sep 2013 17:57:07 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1374861417276/PR_Header_bis#1376498552&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-09-09T17:57:07Z VIDEO - LAFARGE FINALE KREDITI OLAKŠAVAJU ZAVRŠETAK GRADNJE http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1373026318945/PR_Header_bis#1562211280&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>Lafarge Srbija je u saradnji sa Societe Generale Bankom i stovari&scaron;tima građevinskog materijala &scaron;irom Srbije, plasirala novi način prodaje građevinskog materijala na stovari&scaron;tima, kojim građanima, kao krajnjim korisnicima, omogućavamo kupovinu građevinskog materijala putem kredita, uz značajne olak&scaron;ice. Lafarge FINALE krediti su krediti sa sufinansiranom kamatnom stopom, jer je na&scaron; cilj da na ovaj način obezbedimo pristupačne uslove svima koji žele da zavr&scaron;e svoje nezavr&scaron;ene građevinske objekte i pobolj&scaron;aju kvalitet stanovanja. Istovremeno, na ovaj način zelimo da doprinesemo i povećanju obima prodaje na stovari&scaron;tima.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="Textedesaisie">&nbsp;</p> <p>Lafarge FINALE sufinansirajući krediti za kupovinu građevinskog materijala biće dostupni su u svim većim gradovima Srbije, omogućavajući na taj način najvećem broju građana da pod povoljnim uslovima obezbede građevinski i drugi potreban&nbsp; material.</p> Thu, 04 Jul 2013 14:03:44 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1373026318945/PR_Header_bis#1562211280&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-07-04T14:03:44Z Najbezbednija fabrika u Srbiji http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1368448090867/PR_Header_bis#1810430633&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge Srbija je dobitnik Povelje &bdquo;28. april" za osvojeno 1. mesto u oblasti&nbsp; bezbednosti i zdravlja na radu za 2012. godinu!&nbsp; Ova nagrada nam je dodeljena <em>od strane Ministarstva rada</em>, zapo&scaron;ljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije, povodom obeležavanja svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagrade najuspe&scaron;nijim kompanijama&nbsp; uručila je državna sekretarka Stana Božović, koja je istakla da statistika pokazuje da se najveći broj povreda na radu de&scaron;ava&nbsp; upravo zbog nepo&scaron;tovanja bezbednosnih propisa i nekori&scaron;ćenja za&scaron;titne opreme. U svom govoru, državna sekretarka je istakla da je ovaj dan izuzetno&nbsp; značajan i da Ministarstvo rada po prvi put dodeljuje ovakve nagrade sa ciljem da predstave kompanije koje su dobri primeri i od kojih drugi treba da uče, kako bi se broj povreda na radu smanjio. Dodala je da je, tokom pro&scaron;le godine, u Srbiji na radu život izgubilo 40 ljudi, da je veliki broj njih oboleo od profesionalnih oboljenja i da Ministarstvo i na ovaj način poku&scaron;ava da promovi&scaron;e kulturu bezbednog rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ime na&scaron;e kompanije, nagradu je primio direktor Lafarge Srbija, Costin Borc, koji se u obraćanju prisutnima zahvalio i istakao da je bezbednost za nas najvažniji prioritet i da nam je ova nagrada izuzetno značajna, uz posebnu zahvalnost svom timu i svim zaposlenima na&scaron;e kompanije koji su svojim radom i pona&scaron;anjem doprineli ovakvom rezultatu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima Međunarodne organizacije rada (MOR), u svetu svake godine na radu pogine oko dva miliona radnika. Najče&scaron;ći uzrok povređivanja na radnom mestu j e upravo to, &scaron;to se ne primenjuju propisi o bezbednosti.<a name="_GoBack"></a></p> <p>&nbsp;</p><img src="/wps/wcm/connect/231dee804f9b42b88c50feb865a6cf99/IMG_0183s.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=231dee804f9b42b88c50feb865a6cf99" alt="" /> Sun, 28 Apr 2013 13:15:33 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1368448090867/PR_Header_bis#1810430633&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-04-28T13:15:33Z Lafarge dobio Integrisanu dozvolu za rad celokupnog postrojenja<br>DOSLEDNI U ODRŽIVOM RAZVOJU http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1363112802490/PR_Header_bis#390289356&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Beočin, 12. mart, 2013<em>.</em></strong> Lafarge je jedna od prvih industrija u Srbiji koja je podnela zahtev za dobijanje integrisane dozvole i prva postojeća fabrika u Vojvodini koja je dobila integrisanu dozvolu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak, 12. Marta 2013. godine u fabrici&nbsp; cementa &nbsp;u Beočinu, Pomoćnica pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i za&scaron;titu životne sredine, mr Tatjana Đurić je direktoru Lafarge Srbija, Costin Borc-u zvanično uručio Integrisanu dozvolu za rad celokupnog postrojenja&nbsp; i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ova dozvola predstavlja potvrdu da je Lafarge do danas mnogo uradio na polju za&scaron;tite životne sredine u procesu obavljanja svojih aktivnosti, ali i obaveza da i ubudućnosti nastavitmo sa ulaganjima na ovom polju. Grupa Lafarge u okviru koje posluje i na&scaron;a fabrika cementa u Beočinu, je veoma posvećena konkretnim ciljevima koje je definisala kao svoj program i ambicije u oblasti održivog razvoja. Ove ambicije uključuju dalje usavr&scaron;avanje na&scaron;ih procesa u cilju smanjenja emisija ugljen-dioksida te primenu metoda i postupaka kojima se razvijaju ekolo&scaron;ki materijali i čuva biolo&scaron;ka raznovrsnost na planeti." Rekao je u svom obraćanju Costin Borc, direktor Lafarge Srbija i dodao: &bdquo;Mi čvrsto verujemo da odgovorna kompanija mora ispunjavati obaveze prema dru&scaron;tvu; da ona ima aktivnu ulogu u razvoju zajednica unutar kojih posluje, i da implementacija proaktivnih mera u korist održivosti stvara vrednost ne samo za akcionare već i za na&scaron;e timove, kupce i sve zainteresovane grupe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obzirom da su se pri podno&scaron;enju zahteva za dobijanje integrisane dozvole, morali ispuniti vrlo strogi uslovi koje propisuje na&scaron;e i evropsko zakonodavstvo, Lafarge &nbsp;je morao izvr&scaron;iti neophodne rekonstrukcije i izmene u tehnolo&scaron;kim postupcima, &scaron;to je zahtevalo velika finansijska ulaganja. Za ispunjenje uslova za dobijanje dozvole Lafarge je uložio 50 miliona evra za projekte direktno vezane za unapređenje stanja životne sredine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući obimnom programu investicija realizovanom tokom prethodnih godina, smanjili smo emisije ugljen-dioksida za 25% po toni cementa u poslednjih pet godina. &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><img src="http://www.lafarge.rs/wps/wcm/connect/39a60f804edd9fa5b907ffb865a6cf99/lafarge-mart-2.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=39a60f804edd9fa5b907ffb865a6cf99" alt="" /><br /><a href="/lafarge-mart-2.jpg"> Uvećaj</a><br /><a href="/lafarge-mart.jpg"> Uvećaj</a> Tue, 12 Mar 2013 18:32:49 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1363112802490/PR_Header_bis#390289356&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-03-12T18:32:49Z Lafarž dobitnik VIRTUS 2012 nagrade za doprinos lokalnoj zajednici http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1358707533449/PR_Header_bis#1923715944&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p>&nbsp;</p> <p>DODELJENA VIRTUS PRIZNANJA ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarge je dobitnik prestižne nacionalne nagrade za korporativnu filantropiju VIRTUS 2012, a nagrada je dodeljena za doprinos kompanije &nbsp;razvoju lokalne zajednice.</p> <p>Svečana ceremonija uručenja Virtus nagrade i&nbsp; progla&scaron;enje dobitnika održano &nbsp;je u subotu 19.januara &nbsp;2013.u Domu Narodne Skup&scaron;tine Republike Srbije.Nagradu je Tehničkom direktoru Lafarge BFC, Sini&scaron;i Mauharu, uručila prof. Dr Ana Trbović, direktorka fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju i član VIRTUS žirija</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>"Tokom deset godina na&scaron;eg poslovanja u Srbiji &nbsp;uvek smo nastojali da doprinesemo razvoju celokupnog dru&scaron;tva. Svaki uspeh Lafarž &nbsp;je delio sa okruženjem, pre svega sa&nbsp; lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo.&nbsp;Nova radna mesta koja smo obezbedili kroz na&scaron; Biznis Park su izuzetno važna za na&scaron;u sredinu, i mi smo veoma srećni &scaron;to je dugogodi&scaron;nji uporan rad dostigao postavljene ciljeve. Ovu nagradu primamo kao vredno priznanje za takav rad", rekao je Sini&scaron;a Mauhar, obraćajući se prisutnima."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tradicionalne godi&scaron;nje nagrade su dodeljene &scaron;esti put, u vi&scaron;e različitih kategorija, kao priznanje kompanijama i preduzećima koja su tokom 2012. godine najvi&scaron;e doprinele op&scaron;tem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podr&scaron;ke neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog dru&scaron;tva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobitnici VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju za 2012. godinu su:<br />- <strong>Radio difuzno preduzeće B92</strong>, glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou<br />- <strong>Lafarge Srbija</strong>, za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje<br />- <strong>Božić i sinovi d.o.o.</strong>, za malo i srednje preduzeće<br />- <strong>Societe Generale Banka Srbija</strong>, za dugoročno partnerstvo profitnog i neprofitnog sektora<br />- <strong>Banca Intesa</strong>, za podr&scaron;ku najinovativnijem projektu godine<br />- <strong>Forma Ideale</strong>, za doprinos socijalnom uključivanju<br />- <strong>eKapija</strong>, za medijski doprinos<br />- <strong>Societe Generale Banka Srbija</strong>, za volontiranje</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečanosti dodele nagrada prisustvovali su brojni gosti, među kojima su Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Žarko &Scaron;underić, &scaron;ef tima za socijalno uključivanje i smanjenje siroma&scaron;tva Vlade Republike Srbije, Nj.E. Majkl Kirbi, ambasador SAD u Srbiji, Nj.E. Majkl Devenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, brojni gosti i mediji.</p> <p><br />Otvarajući svečanost, ministarka Kalanović je kazala da je sve veća svest u Srbiji za korporativnu filantropiju dokaz da nas u narednom periodu očekuje bolja budućnost, kao i da su kompanije i preduzeća u Srbiji pokazali da ne vode računa samo o profitu. &bdquo;Ovo je nagrada onima koji vole ljude, a ona &nbsp;postavlja standarde drugima i potvrđuje da čovekoljublje nije zaboravljena kategorija u Srbiji" istakla je ministarka. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konkurs za "Virtus" nagradu organizuje Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), uz finansijsku podr&scaron;ku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siroma&scaron;tva Vlade Republike Srbije (SIPRU).</p> <p>&nbsp;</p><img src="http://www.lafarge.rs/wps/wcm/connect/7cf398004e412ca88f7cdf65a136c1da/virtus.png?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7cf398004e412ca88f7cdf65a136c1da" alt="" /><br /><a href="http://www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_5_4_1-Photos_Videos_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPV/Video+Site+Area_1359037231789/Vi_RS"> <strong style="text-decoration:none">Pogledajte video</strong></a><br /><a href="/19a.jpg"> Uvećaj</a><br /><a href="/16a.jpg"> Uvećaj</a> Thu, 24 Jan 2013 15:40:43 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1358707533449/PR_Header_bis#1923715944&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2013-01-24T15:40:43Z Lafarge doprinosi ekonomskom razvoju zajednice http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1354123516949/PR_Header_bis#1723519180&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p><strong>USPOSTAVLJENO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO KAKO BI SE RAZVILA BEOČINSKA POSLOVNA ZONA I OTVORILA NOVA RADNA MESTA</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>BEOČIN </strong>(27. novembar 2012) - Predsednik op&scaron;tine Beočin Bogdan Cvejić, generalni direktor kompanije Lafarž (Lafarge) u Srbiji Kostin Bork (Costin Borc) i direktor <em>Projekta održivog lokalnog razvoja</em> Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Hauard Okman (Howard Ockman) potpisali su danas sporazum o uspostavljanju javno-privatnog partnerstva, sa ciljem da zajednički razviju novi poslovni park u Beočinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova poslovna zona, povr&scaron;ine 26 hektara, biće izgrađena na zemlji&scaron;tu u vlasni&scaron;tvu op&scaron;tine, i odgovoriće na zahteve zainteresovanih investitora iz Austrije, Slovačke, Novog Zelanda i Velike Britanije, koji planiraju da otvore preduzeća i, za početak, zaposle 250 stanovnika Beočina i susednih mesta. Kapaciteti postojećeg biznis parka, koji je u vlasni&scaron;tvu kompanije Lafarž, su gotovo u potpunosti iskori&scaron;ćeni.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Sporazum predviđa da će USAID <em>Projekat održivog lokalnog razvoja</em> finansirati Glavni projekat nove industrijske zone (procenjena vrednost $70,000) dok će Lafarž pružiti tehničku, administrativnu i finansijsku podr&scaron;ku za razvoj ove zone. Prema sporazumu, Lafarž će takođe pomoći Beočinu da promovi&scaron;e novi biznis park i obezbedi dodatne usluge budućim korisnicima (logistika, distributivni centar i glavno skladi&scaron;te).</p> <p>Op&scaron;tina Beočin se, sa svoje strane, obavezala da će raditi na stalnim pobolj&scaron;anjima uslova za poslovanje, pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju izdavanja dozvola i drugih poslovnih procesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom potpisivanja Sporazuma, <strong>Costin Borc,</strong> Direktor Lafarge Srbija je izjavio:</p> <p>"Veoma sam zadovoljan &scaron;to smo u uslovima duboke ekonomske krize uspeli da privučemo nove investitore u Beočin - na&scaron; Biznis Park je realnost, on je obezbedio nova radna mesta.Želim da se zahvalim Beočinu na poverenju i partnerstvu koje smo kroz ovaj projekat razvili, a USAID-u na podr&scaron;ci koja će nam omogućiti da stvorimo uslove i privučemo jo&scaron; investitora u Beočin".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očekuje se da će ovo partnerstvo omogućiti privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta u regionu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 27 Nov 2012 17:25:53 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1354123516949/PR_Header_bis#1723519180&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2012-11-27T17:25:53Z Izložba i predavanje na temu savremene arhitekture Rudy Ricciotti u organizaciji kompanije Lafarž Srbija - POEZIJA U BETONU http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1353429800712/PR_Header_bis#1805157053&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 <p><strong>Beograd, 1. novembar, 2012<em>.</em></strong> jedan od vodećih arhitekata dana&scaron;njice, Rudi Risioti (Rudy Ricciotti) je na poziv kompanije Lafarž Srbija, održao predavanje na temu kori&scaron;ćenja betona kao inovativnog materijala, kroz predstavljanje svojih novih arhitektonskih projekata vrednih pažnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagrađen Legijom časti, Ordenom umetnosti i književnosti i Nacionalnim ordenom zasluga, on je takođe pobednik francuskog nacionalnog Grand Prix u arhitekturi. Risioti je autor novootvorenog krila muzeja Luvr u Parizu, u kojoj se nalazi kolekcija islamske umetnosti. U javnosti je poznat po svojoj originalnosti i elokventnom kori&scaron;ćenju marsejskog slenga i specifičnom i prepoznatljivom stilu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarž je ponosan &scaron;to je predstavio srpskoj publici predstavnika konstantnih inovacija i kreativnih re&scaron;enja u građevinarstvu i umetnosti, koje su ujedno i osnovne vrednosti Lafarža kao kompanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom, gospodin Risioti je imao priliku da obiđe karakteristične građevine u Beogradu, kao i da se upozna sa najpoznatijim srpskim arhitektama.</p> <p><em>"Ovo je moj prvi dolazak u Srbiju i u Beograd i veoma mi je drago &scaron;to sam ovde, i &scaron;to mogu da govorim o betonu. Za mene je beton stvar uverenja, političkih i metafizičkih. Odlučujući se da koristimo beton, koristimo lokalna sredstva i lokalnu radnu snagu,&scaron;to je veoma važno, a pored toga, ovaj materijal ima smanjen uticaj na životnu sredinu", </em>rekao je Rudi Risioti, obraćajući se brojnim kolegama iz Srbije koje su prisustvovale prezentaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od 2002.godine od kada posluje u Srbiji Lafarž je ponosno postao deo srpske arhitektonske i građevinske industrije, neprestano težeći ka inovacijama u cilju održivog razvoja i očuvanja životne sredine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>"Kao lider u proizvodnji građevinskih materijala, Lafarž je posvećen ambiciji da prvo i pre svega obezbedi najbolje materijale, pouzdane proizvode i usluge. Da bi postigli ovaj cilj, od su&scaron;tinskog je značaja saradnja sa vrhunskim arhitektama, liderima u svojim oblastima. Mi im pružamo materijale koji su im potrebni da realizuju svoje snove, a oni nas inspiri&scaron;u da pronađeno re&scaron;enja kojim ćemo njihove ideje pretovriti u stvarnost"</em>, rekao je Costin Borc, generalni direktor kompanije Lafarž Srbija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lafarž nudi inovativna re&scaron;enja koja omogućavaju povećanu bezbednost, komfor i kvalitet građevina i drugih bitnih infrastrukturnih projekata. U tim poduhvatima, Lafarž konstantno kombinuje globalna umeća i inovacije, po&scaron;tujući i posvećujući se svojim poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici, promovi&scaron;ući otvoren dijalog sa svim akterima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #339966;"><em>Rudi Risioti je francuski arhitekta, rođen 1952.godine, po obrazovanju arhitekta i inženjer. Među njegovim projektima u Francuskoj, kao projekti vredni pažnje su Stadijum de Vitrolles, Paviljon Noir Rudi/ </em><em>centar Chor&eacute;graphique National u&nbsp; Aix-en-Provence, muzej des Civilisations de l'Europe et de la M&eacute;diterran&eacute;e (MUCEM) u Marseju i novo krilo Muzeja Luvr u Parizu u kom je sme&scaron;tena kolekcija islamske umetnoti. Građevine koje je on projektovao nalaze se u svim delovima sveta : Most Mira koji se proteže preko reke Han, povezujući Seul sa ostrvom Siniodo, Potsdam Nikolaisaal, novu koncertnu salu i salu za održavanje događaja u glavnom gradu nemačke federalne države Brandenburg, Nuovo Palazzo del Cinema u Veneciji, Internacionalni centar umetnosti u Li&egrave;ge i Les Arts Gstaad, novi kulturni centar u alpskom selu u &Scaron;vajcarskoj, poznatom po svom festivalu klasične muzike čiji je osnivač Jehudi Menuhin..i mnogi drugi.</em></span></p> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <p><strong><span style="color: #339966;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #339966;"><strong>Lafarge </strong>je vodeći snabdevač građevinske industrije Srbije, lider u proizvodnji cementa, sa razvojnim ambicijama u oblasti betona. Tokom deset godina poslovanja u Srbiji posvećeni smo cilju da kupcima ponudimo najbolje inovativne materijale i pouzdana re&scaron;enja .Na&scaron; rad i energija utkani su u gotovo sve kapitalne objekte izgrađene u Srbiji u prethodnoj deceniji, poput Mosta na Adi, Mosta kod Be&scaron;ke, Avalskog tornja, Mosta prijateljstva.</span></p> <p><span style="color: #339966;">Dodatne informacije dostupne su na www.lafarge.rs</span></p> <p><span style="color: #339966;"><br /></span></p> <p><span style="color: #339966;"><strong>Lafarge</strong> je svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala, sa visoko rangiranim pozicijama u cementu, agregatima i betonu. &nbsp;Posluje u 64 zemlje i zapo&scaron;ljava&nbsp; 68 000 ljudi. Drugu godinu uzastopno, Lafarge je pozicioniran među top-10 od 500 kompanija, ocenom "Carbon Disclosure Project" zbog priznanja strategije i aktivnosti protiv globalnog zagrevanja. Pored vodećih svetskih materijala za izgradnju, Lafarge stavlja inovacije u sredi&scaron;te svojih prioriteta, u cilju&nbsp; održive gradnje i arhitektonskog stvarala&scaron;tva. Dodatne informacije su dostupne na sajtu <a href="http://www.lafarge.com/" target="" title="">www.lafarge.com</a>.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Kraj saop&scaron;tenja za medije</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Za dalje informacije kontaktirajte: Snežana Petrović</p> <p align="center">Menadžer Komunikacija Lafarge BFC</p> <p align="center">Tel: 063 522231; 021 874 140</p> <p align="center">E-mail: snezana.petrovic@bfc.lafarge.com</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 20 Nov 2012 18:28:44 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/7_2-LatestNews_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllPR/PressRelease_1353429800712/PR_Header_bis#1805157053&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-10 2012-11-20T18:28:44Z