: Lafarge Srbija http://www.lafarge.rs Lafarge, gradimo bolje gradove @: Lafarge Srbija 2017 @: Lafarge Srbija 2017 : Lafarge Srbija /wps/themes/html/CommonFiles_rs/img/logo_lafarge_fr_int.gif /wps/portal/rs : Lafarge Srbija Oglas radi prikupljanja ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta u Beočinu Biznis Parku http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1460382528956/Case Study Exemple_1460382597206/CS_RS#1653992914&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 Mon, 11 Apr 2016 13:50:53 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1460382528956/Case Study Exemple_1460382597206/CS_RS#1653992914&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2016-04-11T13:50:53Z Mladi i obrazovanje http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332756254056/Case Study Exemple_1332756412241/CS_RS#944917257&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 Mon, 26 Mar 2012 10:11:55 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332756254056/Case Study Exemple_1332756412241/CS_RS#944917257&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-26T10:11:55Z Sigurna kuća za decu http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332756163698/Case Study Exemple_1332756332148/CS_RS#533898639&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 Mon, 26 Mar 2012 10:09:32 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332756163698/Case Study Exemple_1332756332148/CS_RS#533898639&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-26T10:09:32Z Trg, poklon našem gradu http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332751107468/Case Study Exemple_1332751154773/CS_RS#486104281&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 Mon, 26 Mar 2012 08:49:14 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Example Theme Site Area_1332751107468/Case Study Exemple_1332751154773/CS_RS#486104281&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-26T08:49:14Z Beočin biznis park http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Theme_1325107312595/CaseStudy_1325107340678/CS_SR#963323669&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 <p>Za nova radna mesta</p> Sat, 10 Mar 2012 12:38:34 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Society/Theme_1325107312595/CaseStudy_1325107340678/CS_SR#963323669&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-10T12:38:34Z Rekultivacija površinskog kopa „Srednje brdo“ http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Env/Example Theme Site Area_1330697774157/Case Study Exemple_1330957985458/CS_RS#1496418432&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 <p>&nbsp;</p> <p>Povr&scaron;inski kop krečnjaka &bdquo;Srednje brdo" nalazi se u centralnom delu Fru&scaron;ke Gore. On&nbsp;obuhvata njene severne padine, zapadno od najvi&scaron;eg vrha Crveni Čot (539 m). Cementara je na ovom području počela sa eksploatacijom krečnjaka davne 1957., koristeći ovu rudu kao osnovnu sirovinu za proizvodnju cementa. Od 1983. &nbsp;krečnjak se eksploatisao u znatno manjim količinama, jer je od tog doba služio samo kao dodatak proizvodnji klinkera. Kop je prestao sa radom 2001, a zvanična odluka uprave fabrike o zatvaranju kopa je doneta 2004. Od tog trenutka se pristupilo brižljivom planiranju radova na tehničkoj i biolo&scaron;koj rekultivaciji lokacije, kako bi se ona vratila u krilo Nacionalnog parka &bdquo;Fru&scaron;ka Gora" i reintegrisala u njegov prirodni milje.</p> Mon, 05 Mar 2012 14:33:04 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Env/Example Theme Site Area_1330697774157/Case Study Exemple_1330957985458/CS_RS#1496418432&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-05T14:33:04Z Upotreba suvog elektrofilterskog pepela u proizvodnji cementa http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Env/Example Theme Site Area_1330602770789/Case Study Exemple_1330602813641/CS_RS#1092976021&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 Thu, 01 Mar 2012 11:53:37 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/6_4_3-SocietyDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/Serbian_version/Sustainable_Development/AllCS/Env/Example Theme Site Area_1330602770789/Case Study Exemple_1330602813641/CS_RS#1092976021&amp;amp;xts=495842&amp;xtor=RSS-6 2012-03-01T11:53:37Z