Karijere
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Poslovi

Lafarge grupa sadrži veliku raznolikost poslova, koji mogu da se menjaju i interno i na međunarodnom nivou, u skladu sa individualnim potencijalom i izborom vašeg razvojnog puta! Možete da počnete vaš profesionalni put kao inženjer procesa i da nastavite na poslovima u marketingu ili drugim sektorima.

Poslovi pokrivaju sektore kao što su tehnički, ali takođe i marketing, prodaja, logistika, finansije, komunikacija, informacione tehnologije, istraživanje i razvoj i drugi.

Program stažiranja

Da li ste zainteresovani za sticanje radnog iskustva u međunarodnoj kompaniji kao što je Lafarge? Mi vam pružamo mogućnost da za kratko vreme naučite kako izgleda raditi u timovima koji su stručni i profesionalni, otvoreni za saradnju i uvođenje mladih u posao. Imaćete mogućnost da naučite kako da radite na poslovima za koje ste se školovali i koji su u oblasti vašeg interesovanja, ali i mogućnost da ostvarite kontakte koji će vam biti korisni u budućem radu. Imaćete dobru referencu za buduće poslove i dobar početak profesionalne karijere.

Adresa za prijave za stažiranje je: staziranje.prijave@bfc.lafarge.com

Informacije za kandidate

Svi kandidati koji su zainteresovani za rad u Lafarge-u, mogu da se informišu o Grupi i potencijalnim poslovima na zvaničnom sajtu Lafarge.

 

Pogledajte aktuelna otvorena radna mesta.

error sax
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Vrednosti

Savremeno radno okruženje koje je obeleženo stalnim promenama, zahteva visoko stručne i motivisane zaposlene. Stoga veliku pažnju poklanjamo razvoju i obukama naših ljudi.

 

Lafarge je organizacija gde se stalno uči - kroz posao, sa kolegama, kroz obuke. Učenje i razvoj su neprestan proces koji je podržan na svim nivoima.

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.