Karijere
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Zašto izabrati Lafarge?

Uspeh Lafarge-a, svetskog lidera na polju građevinskih materijala rezultat je angažovanosti njegovih 76,000 zaposlenih. Grupa je pionir i lider u oblasti građevinskih materijala. Mi kreiramo nove trendove.

Zašto nam se ne biste pridružili?

Svetski lider u oblasti građevinskih materijala

Pridružiti se Lafarge-u znači odabrati uspešnu Grupu koja gradi svoju poslovnu strategiju na inovaciji proizvoda i usluga. Biti lider znači učestvovati u kreiranju budućnosti sektora i srodnih delatnosti.

Fokus na održivom razvoju

Svaka aktivnost se vodi principom održivog razvoja gde se izazovi kao što su ekonomski napredak, zaštita životne sredine i društvena odgovornost moraju zadovoljiti. Lafarge je poštovao ove principe pre nego što je u svetu osmišljen koncept održivog razvoja!

Mobilnost u prvom planu

Grupa je od 1997. proširila svoje poslovanje na preko 35 zemalja širom sveta. Rezultat toga je da sve veći broj zaposlenih ima priliku proširi svoja znanja i iskustva radom u drugim poslovnim jedinicama. Grupa zapošljava preko 1200 zaposlenih koji trenutno rade van svojih matičnih zemalja, od kojih više od pola radi na pozicijama u tehničkom sektoru.

Međunarodna grupa, timovi po meri čoveka

Prisutna svuda u svetu, sa 76,000 zaposlenih u više od 76 zemalja, Lafarge grupa je izgradila jaku kulturu decentralizovanog poslovanja. Okruženje podređeno čoveku i samostalnost poslovnih jedinica su činioci uspeha Grupe.

Obuka kao prioritet

Jedan od najvažnijih prioriteta Lafarge grupe jeste razvoj i obuka zaposlenih. Napredovati i usavršavati se je odgovornost svakog zaposlenog, a Lafarge pruža mogućnost i uslove da se ovaj proces ostvari.

Atraktivni uslovi

Lafarge grupa ima jedinstvenu politiku kojim se određuju uslovi i način rada, primenljivu svuda u svetu. Ona vrednuje pojedinačni doprinos, zalaganje i rezultat svakog zaposlenog kroz jasno definisan sistem zarada i nagrađivanja. Obzirom da svaki zaposleni učestvuje i u građenju uspeha kompanije, on može da postane akcionar kompanije i učestvuje u podeli dobiti.

Lafarge želi da svaki zaposleni prepozna svoju ulogu u uspehu grupe. 

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Vrednosti

Savremeno radno okruženje koje je obeleženo stalnim promenama, zahteva visoko stručne i motivisane zaposlene. Stoga veliku pažnju poklanjamo razvoju i obukama naših ljudi.

 

Lafarge je organizacija gde se stalno uči - kroz posao, sa kolegama, kroz obuke. Učenje i razvoj su neprestan proces koji je podržan na svim nivoima.

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.