Naši prioriteti
 • Poslati na
 • Štampanje
 • Označite
Naša partnerstva

Tokom prethodnih godina ostvarili smo brojna partnerstva na realizaciji različitih društveno odgovornih projekata.Među njima su organizacije iz javnog i neprofitnog sektora: "Vojvođanska zelena inicijativa", "Ekološki pokret Novog Sada" i "Zelena patrola" koja okuplja studente životne sredine.

Svakako najznačajnije za nas je partnerstvo koje imamo sa našim gradom, koje je usmereno na razvoj Beočina i bolji život svih građana.

 

 

Pokret gorana Vojvodine

Izgradnja održive zgrade Eko centra u Sremskim Karlovcima

 

Pokret gorana Vojvodine je  pokrenuo je 2011. godine projekat pod nazivom „Održiva zgrada Ekološkog centra". Projkat ja nastao usled potrebe za proširenjem smeštajnog kapaciteta, i na osnovu ideje da se stvori jedan specifičan samoodrživi objekat za boravak i rad dece, mladih i građana svih doba i interesovanja.

 

Lafarge je postao partner u izgradnji ovog projekta, jer on ima višestruki značaj. U pitanju je jedan od prvih primera održive gradnje kod nas. Centar će imati edukativnu ulogu, a koristiće ga uglavnom mladi koji će se baviti temama zaštite životne sredine.

 

Objekat će koristiti obnovljive izvore energije i biti energetski efikasan. Radovi na održivoj zgradi Ekološkog centra počeli su bušenjem i polaganjem 4 sonde, svaka na dubini od 125 metara, koje su deo sistema za energetski efikasno grejanje i hlađenje objekta.

 

Sistem koji će se koristiti za zagrevanje i hlađenje objekta će koristiti energiju zemlje, preko geosondi i toplotne pumpe. Ekološki centar će koristiti i energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode, preko sunčevih kolektora. Prvi put će u našoj zemlji biti primenjen ekološki lift koji koristi biorazgradivo ulje, koji baca poseban akcenat na pristupačnost objekta. U samom projektovanju objekta su primenjeni dobri izolacioni materijali koji u kombinaciji sa sertifikovanim prozorskim sistemima obezbeđuju energetsku efikasnost. Pri realizaciji samog projekta, koriščeni su lokalni resursi, kako izvođača, tako i lokalnih firmi pri nabavci materijala. 

Ekološki pokret gorana Vojvodine

Postoji od 1960. godine  i okuplja 17 goranskih organizacija sa područja Vojvodine, a njegova delatnost je ozelenjavanje, zaštita životne sredine i ekološko obrazovanje.

 

Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad

Zajedničkim istraživačkim radom i inovacijama do Održive gradnje

U septembru 2010.  Lafarge je potpisao  Sporazum o saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije i Vlade Vojvodine. U okviru ovog partnerstva, svi potpisnici će zajedno raditi na istraživačkim projektima u cilju razvoja inovativnih materijala koji doprinose održivoj gradnji. Zahvaljujući Memorandumu, potpisnici će zajedno raditi na širenju upotrebe aditiva u proizvodnji cementa i materijala od betona, kao što su pucolan, troska i leteći pepeo, čime će uticati na smanjenje utroška energije i prirodnih resursa.  

 

Nakon potpisivanja Sporazuma, g-din Bruno Lafont, Direktori i Predsedavajući grupe je izjavio: „Uvereni smo da se, pored naših stalnih aktivnosti u oblasti istraživanja, naučni napredak mora promovisati i razmenom znanja i obostranom komunikacijom. Zbog toga Lafarge sarađuje sa vodećim istraživačkim centrima kao što su Fakultet tehničkih nauka, institucija koja za sobom ima pedeset godina dugu tradiciju i reputaciju najvećeg tehničkog fakulteta na Balkanu sa izuzetnim stručnjacima u inženjerstvu, preko trideset različitih studijskih programa i sedam akreditovanih  laboratorija.”

Saradnja sa FTN-om

U Srbiji, Lafarge blisko sarađuje sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, Institutom za ispitivanje materijala u Beogradu i drugim naučnim institucijama koje se bave istraživanjem i razvojem materijala. Ovom vrstom saradnje, Lafarge želi da doprinese razvoju talenata i građevinske industrije u celosti.

Partner i oslonac u razvoju lokalne zajednice

Ponosni smo na rezultate ostvarene proteklih godina u lokalnoj zajednici.

Kao odgovorna kompanija i dobar sused, svakodnevno učestvujemo u životu lokalne zajednice. Zajednički smo realizovali brojne infrastrukturne projekte kao što su:

 • Izgradnja sportskog centra u Beočinu, koji pruža optimalne uslove sportistima iz 20 sportskih klubova
 • Kao partner, učestvovali smo u rekonstrukciji regionalnog puta Beočin - Sremska Kamenica
 • Izgradili smo novi gradski trg u Beočinu
 • Donirali smo popravku lokalnih puteva i rekonstrukciju ulica u mestima naše opštine
 • Značajnim sredstvima smo podržali gasifikaciju i telefoniju na teritoriji opštine
 • Omogućili smo izgradnjui renoviranje verskih objekata na teritoriji naše opštine
 • Opremili smo kabinet za informatiku u OŠ „Jovan Grčić Milenko” u Beočinu
 • Omogućili rekonstrukciju i renoviranje škola na teritoriji opštine Beoči
 • Izgradill ismo dva dečija igrališta
 • Omogućili nabavku medisinske opreme za Dom zdravlja u Beočinu
 • Opremili smo uslužno-informacioni centar u Beočinu
 • Obezbedili smo uvođenje grejanja i renoviranje prostorija Doma penzionera
 • Podržali realizaciju brojnih kulturno-umetničkih i sportskih događaja
 • Omogućili smo redovne aktivnosti za preko 1000 registrovanih sportista iz 20 sportskih klubova u Beočinu

 

 

Sportski centar

Sportski centar u Beočinu je počeo sa radom u oktobru 2009. godine.

Ukupna površina objekta je 4200 m2, a kapacitet velike sale 2000 mesta.
Pored velike sale, sportski centar ima i 4 male sale, kao i savremeno opremljenu teretanu.

Lafarge je u njegovu izgradnju uložio 118 miliona dinara.

 • Poslati na
 • Štampanje
 • Označite

Sertifikat iz oblasti zaštite životne sredine predstavlja još jedan pokazatelj naše usmerenosti na brigu o životnoj sredini.

 

 

Politika zaštite životne sredine

Politike zaštite životne sredine sadrži ključne principe našeg pristupa očuvanju životne sredine, obuhvaćene Programom „Ambicije održivosti 2020.“ Politika takođe podrazumeva sprovođenje Sistema upravljanja životnom sredinom na svim našim lokacijama, kako bi se obezbedilo neophodno očuvanje visokih standarda u ovoj oblasti.

 

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.