Održivi razvoj
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Ambicije u održivosti

Naše ambicije u održivosti vezane su za izmene u procesu proizvodnje u cilju smanjenja emisija ugljen-dioksida te na primenu metoda i postupaka kojima se razvijaju ekološki materijali i čuva biološka raznovrsnost na planeti.

Klimatske promene

Lafarge razvija i sprovodi sveobuhvatnu strategiju sprečavanja klimatskih promena. Grupa je ispunila svoje ciljeve za 2012. godinu pre utvrđenog roka i postavila sebi tri nova cilja za 2015. i 2020, u okviru  saradnje sa WWF-om.

Zaštita biodiverziteta

Za Lafarge Srbija, zaštita biodiverziteta i rekultivacija površinskih kopova je jedan od najviših prioriteta. Cilj je očuvanje životinjskog i biljnog sveta tih prirodnih sredina.

Održiva gradnja

Održiva gradnja je ambiciozan izazov kome smo u potpunosti posvećeni. Sa inovacijama kao ključnim prioritetom, Lafarge uključuje ekonomske, ekološke i društvene dimenzije u svoja istraživanja da bi razvili i predložili rešenja koja podstiču održivu i efikasnu gradnju.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Sertifikat iz oblasti zaštite životne sredine predstavlja još jedan pokazatelj naše usmerenosti na brigu o životnoj sredini.

 

 

Politika zaštite životne sredine

Politike zaštite životne sredine sadrži ključne principe našeg pristupa očuvanju životne sredine, obuhvaćene Programom „Ambicije održivosti 2020.“ Politika takođe podrazumeva sprovođenje Sistema upravljanja životnom sredinom na svim našim lokacijama, kako bi se obezbedilo neophodno očuvanje visokih standarda u ovoj oblasti.

 

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.