Sve o cementu
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Proces proizvodnje

Kako proizvodimo cement?

Proizvodnja cementa je kombinacija tradicije i moderne tehnologije. Pogledajte sve faze procesa proizvodnje od kopova do silosa cementa.

Iskopavanje-vađenje i priprema sirovina

 

Prva tehnološka faza u postupku proizvodnje cementa je vađenje-iskopavanje visoko kvalitetnih sirovina.

 

Sirovina potrebna za proizvodnju cementa sastoji se od rude gvožđa, aluminata, kalcijum karbonata i silicijum dioksida.To su minerali koji se nalaze u krečnjaku i laporcu. Ove sirovine, koje se nalaze u prirodi, zatim se drobe, a u ovoj fazi se dodaju i drugi minerali kako bi se sirovinska smeša optimizovala. Ti dodatni materijali mogu biti nusproizvodi drugih industrija.

 

Naredni korak je dopremanje sirovinske smeše do fabrike, gde se smešta u depoe.

Mlevenje i pečenje sirovina

Naredna faza je priprema sirovina. Radi se o postupku pri kome se osnovne i korektivne komponente drobe, sitne, melju i suše, da bi se kao proizvod dobilo sirovinsko brašno odgovarajućeg hemijskog sastava. Nakon dehidratacije i dekarbonacije (kalcinacije) i zagrevanja do 1450°C počinje proces sinterovanja, odnosno pečenja u rotacionoj peći. Kako bi se dostigla visoka temperatura potrebna je toplota koja se dobija putem goriva, koja mogu biti ili fosilna ili obnovljiva.

 

Hlađenjem tečne faze dobijene u peći dobija se cementni klinker, koji se nakon hlađenja u hladnjaku, skladišti do mlevenja.

Mlevenje, pakovanje i otpremanje cementa

 

Cementni klinker se melje zajedno sa dodacima (troska, pepeo, krečnjak) i gipsom, (ili samo sa gipsom) u proizvod koji zovemo cement odnosno Portland cement.

 

Nakon mlevenja, cement se skladišti u silose, odakle se u rinfuznom stanju ili pakovan u vrećama transportuje potrošačima.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Industrijska ekologija

Alternate text:

Kako korisno upotrebiti otpad?

Lafarge dugi niz godina radi na smanjivanju uticaja svojih aktivnosti na prirodu.

 

Već duže vreme koristimo otpad kao zamenu za fosilna goriva.

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.