Cement
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Sve o cementu

Cement je jedan od najstarijih građevinskih materijala na svetu. U ovom odeljku možete pogledati sve o procesu proizvodnje, kao i o ciljevima i rezultatima industrijske ekologije. Lafarge u Srbiji beleži dobre rezultate na ovom planu.

Proces proizvodnje

Pratite svaki korak kompleksnog procesa prozvodnje cementa od rudnika krečnjaka do pakovanja za isporuku.

Industrijska ekologija

Ušteda energenata kao i zamena neobnovljivih fosilnih goriva alternativnim izvorima energije naše su osnovne aktivnosti u oblasti industrijske ekologije.

Istorijat

Cement je jedan od najstarijih građevinskih materijala na svetu. On je hidraulično vezivo koje funkcioniše kao lepak koji spaja pesak i šljunak a koristili su ga još i stari egipćani i rimljani.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Industrijska ekologija

Alternate text:

Kako korisno upotrebiti otpad?

Lafarge dugi niz godina radi na smanjivanju uticaja svojih aktivnosti na prirodu.

 

Već duže vreme koristimo otpad kao zamenu za fosilna goriva.

 

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.