Lafarge u Srbiji
  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite
Cement

 

Preuzimanjem Beočinske fabrike cementa u aprilu 2002. godine, Lafarge ulazi na srpsko tržište.

 

 

Lafarge Beočinska fabrika cementa

Lafarge Beočinska fabrika cementa je najstarija fabrika na Balkanu, osnovana davne 1839. godine.

 

Novo poglavlje u dugoj istoriji fabrike započelo je 2002. godine kada je Lafarge preuzeo beočinsku cementaru.

 

Sa godišnjom proizvodnjom od preko milion tona cementa, Lafarge BFC čvrsto drži lidersku poziciju u proizvodnji ovog materijala u Srbiji.

 

Tokom proteklih deset godina, Lafarge je uložio više od 100 miliona evra u rekonstrukciju i modernizaciju fabrike. Najveće tehničke investicije su se odnosile na rekonstrukciju peći, mlina uglja i pripreme sirovine, kao i na veću energetsku efikasnost proizvodnje. Rekonstruisana je linija za proizvodnju klinkera, kao i linija za proizvodnju sirovinskog materijala, izgrađen je nov filter peći, nova linija za paletizovan cement, izgrađen novi silos klinkera, postrojenje za skladištenje i doziranje suvog pepela i nova linija za pripremu i doziranje komunalnog i industrijskog otpada. Osim toga veliku pažnju poklanjamo vizuelnom izgledu fabrike, uređene su saobraćajnice, prilazi; pored toga sprovedeno je ozelenjavanje i pošumljavanje velikih površina u samoj fabrici i njenoj neposrednoj okolini.

  • Poslati na
  • Štampanje
  • Označite

Beočinski dragulj

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.