Pomoć
 • Poslati na
 • Štampanje
 • Označite
Pristup

Pristup: šta je pristupačnost?

Timu Bernu-Liju (Tim Bernes-Lee) - direktoru W.3.C. i izumitelju Interneta, pristupačnost znači „učiniti pogodnosti Interneta dopstupne svim ljudima, bez obzira na njihov hardver, softver, mrežnu infrastrukturu, maternji jezik, kulturu, geografsku lokaciju, ili fizičke ili mentalne sposobnosti.” Vebsajt je pristupačan ako  njegovom sadržaju mogže lako pristupiti svaka osoba sa pretraživačem i, u nekim slučajevima, odgovarajućim alatima.

Lafarge vebsajt sadrži nekoliko funkcija i alata koji omogućavaju pristup:

 • navigacione funkcije,
 • prečice preko tastature,
 • personalizacija stranica,
 • sadržaj dostupan bez JavaScript-a ili Flash-a,
 • alternativne formate za nedostupne dokumente (na primer, P.D.F.).

Pristup: tekstualne alternative video snimcima i animacijama

Lafarge je posvećen pružanju tekstualnih alternativa za svaki video snimak, slajdšou i animaciju na sajtu. ovo omogućava svim korisinicima da koriste sav sadržaj. Transkripcije u sadržaju snimaka i animacija u tekstualnom fomratu za ljude koji ne mogu da gledaju ili slušaju ovaj sadržaj.

Upotreba ovih funkcija, kliknite na linkove „Video - text alternative” ili „Animation - text alternative” da bi ste otvorili R.T.F. stranicu koja sadrži transkript.

Navigacija: linkovi za brzi pristup

Skriveni linkovi su ubačeni na početak svake strane na sajtu kako bi ljudi koji koriste programe za prepoznavanje glasa i brajeve čitače lakše mogli da koriste sajt:

 • link „Glavna” vodi nazad na glavnu stranicu sajta,
 • link „Sardžaj” vodi na sadžaj stranice (zona teksta ispod navigacione putanje),
 • linkovi „Glavni meni” / „Navigacija” vode u glavni meni : O nama / Održivi razvoj / Istraživanje i gradnja  / Cement / Beton i agregati / Mediji / Karijere,
 • link „Sekundarni meni” daje pristup celokupnom sadržaju drugog i trećeg nivoa,
 • link „Alati” vodi do menija za alate: Mapa sajta / Kontakti / Vaši utisci / F.A.Q. / Uslovi korišćenja / Imenik,
 • link „Svi Lafarge sajtovi” vodi do padajućeg menija na kom korisnici mogu odabrati zemlju i/ili oblast poslovanja i pristupiti tom vebsajtu,
 • link „Ovogodišnja saopštenja za štampu” vodi do spiska saopštenja za štampu za tekuću godinu,
 • link „Vrh stranice” vodi na vrh trenutno otvorene stranice.

Navigacija: navigacija sa linka na link

Možete koristiti taster TAB da bi ste prešli sa jednog linka na drugi na sajtu.

 

Navigacija: navigacija sa linka na link

Možete koristiti taster TAB da bi ste prešli sa jednog linka na drugi na sajtu.

 

Navigacija: navigacija sa naslova na podnaslov

Korisnici koji koriste alate kao što su prograi za prepoznavanje glasa mogu da se prebace sa naslova odeljka na podnaslov.

Navigacija: prečice sa tastature

Sledeće prelice se ogu korisiti na celom sajtu:

 • 1: glavna stranica,
 • 3: mapa sajta,
 • 4: pretraživač,
 • 5: često postavljana pitanja,
 • 6: pomoć,
 • 7: kontakti,
 • 8: uslovi korišćenja,
 • 9: svi Lafarge sajtovi,
 • s: glavni sadržaj strane, bez koršćenja navigacionih linkova.

 

Različiti pretraživači koriste kombinacije tastera koji se moraju pritisnuti u isto vreme, da bi se aktivirale te prečice:

 • Internet Explorer (Windows): Alt i [prečica] potom Enter,
 • Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows: Alt i [prečica,
 • Opera 7 Windows, Macintosh, Linux: Maj i Esc potom [prečica],
 • Microsoft I.E. Macintosh: Ctrl i [prečica] potom Enter,
 • Safari 1.2 Macintosh: Ctrl i [prečica],
 • Mozilla, Netscape Macintosh: Ctrl i [prečica,
 • Galeon / Mozilla / FireFox Linux: Alt i [prečica.

 

Sledeći pretraživači ne podržavaju prečice sa tastature: Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari (pre verzije 1.2) i Opera Windows/Linux (pre verzije 7).

Zapamtite: [prečica] označava iznad naveden taster koji se koristi za identifikaciju odabranog linka.

Navigacija: navigaciona putanja

navigaciona putanja se nalazi na gotovo svakoj stranici ispod glavnog menija. Glavna stranica je jedna od stranice koja nema navigacionu putanju. Navigaciona putanja omogućava korisnicima da:

 • u svakom trenutku znaju gde se nalaze na sajtu u odnosu na glavnu stranu,
 • se vrate na glavnu stranicu kliktanjem na linkove u putanji.

Navigacija: navigacioni meniji

Glavni meni je na vrhu ekrana (prvi nivo) i daje pristup svim delovima sajta (njih sedam).

Sekundarni meni, je u levom delu ekrana, daje pristup celokupnom sadržaju drugog i trećeg nivoa.

Dva menija sa alatima su takođe vidljiva na svim stranama:

 • prvi meni sa alatima je na vrhu ekrana, iznad glavnog menija. Sadrži pretraživač, kao i linkove ka naprednom pretraživaču, Engleskoj verziji sajta („English version”) i stranici za pomoć,
 • drugi meni sa alatima, na dnu stranice, daje pristup mapi sajta, stranicom sa kontaktima, dormularu za utiske, uslovima korišćenja, često postavljanim pitanjima i padajućem meniju sa svim Lafarge sajtovima.

Personalizacija: menjanje veličine karaktera

Većina pretraživača uključuju funkciju koja dozvoljava korisnicim ada promene veličinu prikazanih tekstualnih karaktera.

Korisnici Mozilla Firefox-a ili Internet Explorer-a bi trebali otići na „prikaz” (Display) karticu (na vrhu prozora pretraživača) odabrati „veličinu fonta” (Font size) i odabrati veličinu karaktera koja im je potrebna.

Personalizacija: menjanje veličine ekrana

Lafarge vebsajt se može prikazati na dva načina u zavisnosti od opreme koja se koristi:

 • na ekranima većim od 800*600 (najčešće 1024*768 or 1280*960), prikazuje se ceo sajt,
 • na ekranima veličine 800*600 ili manjim, prikazuje se sajt bez vertikalne trake sa desne strane.

Lafarge neće koristiti vertikalnu traku sa desne strane za važne informacije, kao što su informacije o propisima za deoničare, da bi korisnici sa malim ekranima imali pristup celokupnom sadržaju.

Personalizacija: deaktivacija C.S.S-a. („Cascading Style Sheets”)

Dekorativni elemnti sajta (boje i predefinisan stil i veličina fonta) se mogu isključiti. Procedura zavisi od vašeg pretraživača:

 • Mozilla Firefox: idite na karticu „prikaz” (Display) na vrhu pretraživača, odaberite „stil stranica” (Page styles) i odaberite „bez stila” (No style),
 • Internet Explorer: idite na karticu „alati” i odabrati „internet opcije” (Internet options). Otvoriće se dijalog. Odaberite karticu „opšte postavke” (General). Kliknite na dugme „pristupačnost” (Accessibility). štiklirajte prva dva polja u dijalogu: „ignoriši boje određene na veb stranicama” (Ignore specified colors on web pages) i „ignoriši stilove fonta određene na veb stranicama” (Ignore font styles specified on web pages). Potvrdite sve klikom na „OK”.
 • Poslati na
 • Štampanje
 • Označite

Ostanite povezani

Primite sve informacije u realnom vremenu preko našeg novog R.S.S-a!

Društvene Mreže
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.